Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása (GINOP-1.3.3-16)

Magyarország Kormányának felhívása a beszállító mikro-, kis és középvállalkozások (továbbiakban:
beszállító KKV), valamint a beszállítói integrátorok támogatására. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a KKV-k beszállító képességének javítását és a beszállítói tevékenységet végző KKV-k számának növelését. A cél elérését a Kormány a KKV-k együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 300 millió Ft és 2 000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek KKV-k esetében a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának, nagyvállalat esetében a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 25%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít, de az a konzorcium egészére vonatkozóan nem haladhatja meg 800 millió Ft-ot.

A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások vagy konzorciumok vállalják 3 , hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a KKV-k beszállítói képességének fejlesztéséhez,
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,
  • integrátor vállalatként képzési-tanácsadási, szervezetfejlesztési tevékenységgel fejlesztik a konzorciumban részt vevő beszállító(ka)t, és beszállítói audit elvégzésével visszamérik annak eredményét,
  • beszállítóként a versenyképességük javítása érdekében részt vesznek beszállítói auditon, majd az integrátori fejlesztő programban való
  • beszállítóként, amennyiben nem konzorciumi formában nyújtanak be támogatási kérelmet, együttműködési megállapodást kötnek integrátorral,
  • igazolják, hogy a projekt megvalósítása során, vagy az azt követő évben valódi beszállítói tevékenységre kerül sor a felek között.

A teljes pályázati kírás megtalálható itt.

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium
Közzététel időpontja: 2016. 08. 31.
Beadási határidő: 2018. 10. 04.