Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése (GINOP-7.1.9-17)

A cél a turisztikailag frekventált térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a hiánypótló térségi működést lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a párhuzamos fejlesztési elképzelések.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 200 millió Ft,
  maximum 5 000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre
  álló forrás erejéig.
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a
  Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a felhívásban megjelölt kiemelt turisztikai fejlesztési
  térségek turisztikai célú fejlesztéséhez;
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A teljes pályázati kiírás megtalálható itt.

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium
Közzététel időpontja: 2017. 03. 20.
Beadási határidő: 2020. 09. 30.