Heti jogász 2018. 43 – 44. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 43. héten a Magyar Közlöny 164-165. számai, a 44. héten a 166-168. számai jelentek meg.

Forrás: Magyar Közlöny 2018/164.
Megjelent: 2018. 10. 24.

Új jogszabályok

197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról

Hatályos: 2018. 11. 01.

 

1526/2018. (X. 24.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 25.

 

1527/2018. (X. 24.) Korm. határozat

egyes, a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve a Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítani tervezett projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

 

1528/2018. (X. 24.) Korm. határozat

a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a MAHOP-1.2-2017. azonosító számú, “Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalának biztosítását” című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

 

1529/2018. (X. 24.) Korm. határozat

az egyes KEHOP-1.6.0. konstrukción megvalósuló tűzoltó laktanyák (Fehérgyarmat és Kiskőrös) kialakítása tárgyú projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 

1530/2018. (X. 24.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a VP4-15.2.1.2-17 azonosító számú, “Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése”, valamint a VP5-8.4.1-16 azonosító számú, “Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról

 

Módosított jogszabályok

2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Módosítja: 1526/2018. (X. 24.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 10. 25.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1529/2018. (X. 24.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 10. 25.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programirodákról

Hatályon kívül helyezi: 197/2018. (X. 24.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/165.

Megjelent: 2018. 10. 25.

 

 

Új jogszabályok

198/2018. (X. 25.) Korm. rendelet

az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személyek javára végezhető szabad felhasználás részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 10. 26.

 

25/2018. (X. 25.) ITM rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1531/2018. (X. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról

 

1532/2018. (X. 25.) Korm. határozat

az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárság elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről

 

1533/2018. (X. 25.) Korm. határozat

az Erdélyben megvalósuló programok és beruházások finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

 

1534/2018. (X. 25.) Korm. határozat

a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges egyes további kormányzati intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 25/2018. (X. 25.) ITM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/166.

Megjelent: 2018. 10. 29.

 

Új jogszabályok

10/2018. (X. 29.) PM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

A Kúria közleményei a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról

 

KE határozatok bírói felmentésekről és kinevezésekről

 

KE határozatok kitüntetés adományozásáról, rektori megbízásról

 

1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat

a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről

 

1536/2018. (X. 29.) Korm. határozat

a Karrier Híd Programról

 

 

Módosított jogszabályok

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Módosítja: 10/2018. (X. 29.) PM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/167.

Megjelent: 2018. 10. 30.

 

 

Új jogszabályok

199/2018. (X. 30.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 31.

 

200/2018. (X. 30.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 31.

 

201/2018. (X. 30.) Korm. rendelet

a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 31.

 

37/2018. (X. 30.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 31.

 

1537/2018. (X. 30.) Korm. határozat

a 2019-ben az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

 

1538/2018. (X. 30.) Korm. határozat

az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról

 

1539/2018. (X. 30.) Korm. határozat

a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett pszichiátriai intézmény fejlesztésére irányuló beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

1540/2018. (X. 30.) Korm. határozat

a World Urban Games megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1541/2018. (X. 30.) Korm. határozat

a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról

 

1542/2018. (X. 30.) Korm. határozat

a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

 

1543/2018. (X. 30.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által előkészített Tiszaliget fürdőfejlesztési projekthez szükséges többlettámogatás biztosításáról

 

1544/2018. (X. 30.) Korm. határozat

egyes, a KEHOP-4.1.0 azonosító jelű (“Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” című) felhívás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 31.

 

1545/2018. (X. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 31.

 

1546/2018. (X. 30.) Korm. határozat

a TOP-6.5.2-15-SF1-2016-00001 azonosító számú (“Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1547/2018. (X. 30.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes óvoda- és bölcsődefelújítási, társadalmi együttműködés erősítését szolgáló projektek támogatásának növeléséről

 

1548/2018. (X. 30.) Korm. határozat

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2018. évi finanszírozásáról

 

132/2018. (X. 30.) ME határozat

a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

133/2018. (X. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról

Módosítja: 199/2018. (X. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 31.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 200/2018. (X. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 31.

 

429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról

Módosítja: 201/2018. (X. 30.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 31.

 

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 201/2018. (X. 30). Korm. r.
Hatályos: 2018. 10. 31.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 37/2018. (X. 30.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 10. 31.

 

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja: 37/2018. (X. 30.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 10. 31.

 

1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről

Módosítja: 1541/2018. (X. 30.) Korm. h.

 

2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1542/2018. (X. 30.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1544/2018. (X. 30.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 10. 31.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1545/2018. (X. 30.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 10. 31.

 

1179/2018. (III. 28.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz társfinanszírozásával megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Módosítja: 1548/2018. (X. 30.) Korm. h.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/168.

Megjelent: 2018. 10. 31.

 

 

Új jogszabályok

38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 01., 2018. 12. 01.

 

23/2018. (X. 31.) OGY határozat

a 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról

Hatályos: 2018. 11. 01.

 

24/2018. (X. 31.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról

 

25/2018. (X. 31.) OGY határozat

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról

 

Hatályos: 2018. 11. 01.

 

26/2018. (X. 31.) OGY határozat

az orosz közösség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről

 

27/2018. (X. 31.) OGY határozat

a székelyek Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről

 

28/2018. (X. 31.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 30.

 

29/2018. (X. 31.) OGY határozat

Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 

1549/2018. (X. 31.) Korm. határozat

az egyes Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségbeli ingatlanokon megvalósítandó beruházásokról

 

1550/2018. (X. 31.) Korm. határozat

a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1551/2018. (X. 31.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról

 

Módosított jogszabályok

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet

a természetes gyógytényezőkről

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet

a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

8/2002. (III. 12.) EüM rendelet

az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet

a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet

az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet

a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet

a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet

a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet

az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet

a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 12. 01.

 

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól

Módosítja: 38/2018. (X. 31.) EMMI r.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 28/2018. (X. 31.) OGY h.
Hatályos: 2018. 10. 30.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

29/2008. (III. 20.) OGY határozat

a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról

Hatályon kívül helyezi: 23/2018. (X. 31.) OGY h.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

35/2013. (V. 16.) OGY határozat

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról

Hatályon kívül helyezi: 25/2018. (X. 31.) OGY h.
Hatályos: 2018. 11. 01.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu  oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.