Az Ön véleménye is számít! – Digitális egységes piac az EU-ban

Az Európai Bizottság konzultációt indít a vállalkozások közötti adatmegosztásra vonatkozó elvekről és iránymutatásról érdeklődve fogadja a baranyai cégek véleményét is.

 

A digitális egységes piacra vonatkozó kezdeményezés célja a gazdaságban rendelkezésre álló adatok elérhetőségének javítása; ami kifejezetten hasznos lehet a KKV-k számára, hiszen jellemzően nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy maguk végezzenek adatgyűjtést.

Ugyanakkor az internetkapcsolattal rendelkező „okoseszközök” (azaz a dolgok internetének) térnyerése új kérdéseket és problémákat vet fel a kereskedelmi titoktartás, a verseny, illetve a valós érték figyelembevétele szempontjából. A Bizottság részletesen elemezte ezeket az újonnan felmerült jogi kérdéseket és továbbra is az üzleti adatok megosztásának egyik alappillérének tekintik a szerződési szabadságot és a tisztességes verseny biztosítását.

Ezek az elvek kizárólag a nem személyes adatokra vonatkoznak, hiszen azok az általános adatvédelmi rendelet és más alkalmazandó szabályok hatáskörébe tartoznak.

„A közös európai adattér kialakítása felé” című közleményében a Bizottság kiemelte, hogy az elveket az érdekelt felekkel megvitatják, és azok e megbeszélések eredményei alapján adott esetben módosíthatók. A Bizottság arra ösztönözte az iparági szereplőket, hogy magatartási kódexek kidolgozásával egészítsék ki ezeket az elveket. Jelezte ezenkívül, hogy továbbra is értékelni fogja, vajon az így módosuló elvek és esetlegesen kidolgozott magatartási kódexek elegendők-e a tisztességes és nyitott piacok fenntartásához, valamint, hogy szükség esetén megfelelő intézkedéseket fog tenni a helyzet kezelése érdekében.

 

A kérdőív kitöltésére 2019. január 15-ig van lehetőség.

A nyilvános konzultáció eredményeit és a válaszokat a Bizottság a minőségi jogalkotás elveivel összhangban megfelelő módon közzéteszi, amennyiben a válaszadók hozzájárultak válaszaik nyilvánossá tételéhez.

 

KÉRDŐÍV