Heti jogász 2018. 49 – 50. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 49. héten a Magyar Közlöny 190-195., az 50. héten a 196-200. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/190.
Megjelent: 2018. 12. 03.

 

Új jogszabályok

34/2018. (XII. 3.) AM rendelet

az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

47/2011. (V. 31.) VM rendelet

az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról

Hatályon kívül helyezi: 34/2018. (XII. 3.) AM r.
Hatályos: 2019. 06. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/191.

Megjelent: 2018. 12. 04.

 

Új jogszabályok

226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaival összefüggő módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 05, 2019. 01. 01.

 

40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet

a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

Módosított jogszabályok

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja: 226/2018. (XII. 4.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 226/2018. (XII. 4.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 05.

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 226/2018. (XII. 4.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 05., 2019. 01. 01.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 226/2018. (XII. 4.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 05.

 

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

Módosítja: 226/2018. (XII. 4.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 226/2018. (XII. 4.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 05.

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja: 40/2018. (XII. 4.) EMMI r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet

a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

Módosítja: 40/2018. (XII. 4.) EMMI r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

Módosítja: 40/2018. (XII. 4.) EMMI r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/192.

Megjelent: 2018. 12. 05.

 

Új jogszabályok

227/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet

az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos szakhatósági feladatok ellátása érdekében szükséges és az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű ösztöndíjprogram megvalósításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 06.

 

228/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 06.

 

229/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány által az ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató zártkörű Részvénytársaság, a Magyar Idők Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az OPUS PRESS Zártkörűen Működő Részvénytársaság megszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítéséről

Hatályos: 2018. 12. 06.

 

44/2018. (XII. 5.) MNB rendelet

a pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedés figyelembevételéről és a késedelmes hitelkötelezettség lényegességi határértékéről

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

512/2018. (XII. 5.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről

 

1634/2018. (XII. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Öttusa Központ létrehozásáról

 

1635/2018. (XII. 5.) Korm. határozat

az iskolai énektanulás kultúrájának megerősítése és a korszerű képzési körülmények teljes körű biztosítása érdekében egyes állami és egyházi köznevelési intézmények fejlesztéséről

 

1636/2018. (XII. 5.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program célkitűzéseinek a teljesítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 06.

 

1637/2018. (XII. 5.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program keretében finanszírozott egyes szakaszolt projekteknek a 2014-2020 programozási időszakban felmerült, igazolt összes kifizetett költségeinek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére történő elszámolásáról

 

1638/2018. (XII. 5.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1639/2018. (XII. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében az egységes arculat kialakításához szükséges forrásokra vonatkozó előirányzat-átcsoportosításáról

 

1640/2018. (XII. 5.) Korm. határozat

a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat módosításáról

 

1641/2018. (XII. 5.) Korm. határozat

a gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium épületében bekövetkezett rendkívüli károk helyreállításának támogatásáról

 

144/2018. (XII. 5.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

 

Módosított jogszabályok

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 227/2018. (XII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 06.

 

120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet

az “Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 227/2018. (XII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 06.

 

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

Módosítja: 228/2018. (XII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 06.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1636/2018. (XII. 5.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 12. 06.

 

1199/2015. (III. 31.) Korm. határozat

a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban

Módosítja: 1636/2018. (XII. 5.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 12. 06.

 

1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1636/2018. (XII. 5.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 12. 06.

 

1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1640/2018. (XII. 5.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

1738/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosító számú (“HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű” című) nagyprojekt-javaslattal összefüggő egyes intézkedésekről

Visszavonta: 1636/2018. (XII. 5.) Korm. határozat.
Hatályos: 2018. 12. 06.

 

1698/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú (“A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című) projekt szakaszolásáról

Visszavonta: 1637/2018. (XII. 5.) Korm. határozat.

 

1998/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú (“Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása” című), valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú (“Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1637/2018. (XII. 5.) Korm. határozat.

 

1335/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú (“Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése” című) és a KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0008 azonosító számú (“Az MH Ócsai üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése” című) projektek támogatásának növeléséről, szakaszolásáról és a projektek második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Visszavonta: 1637/2018. (XII. 5.) Korm. határozat.

 

1462/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat

az “A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1637/2018. (XII. 5.) Korm. határozat.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/193.

Megjelent: 2018. 12. 05.

 

Új jogszabályok

1642/2018. (XII. 5.) Korm. határozat

a MÁV-START Zrt. “EUROFIMA 11” szerződésszámú hitelének visszafizetéséről

 

1643/2018. (XII. 5.) Korm. határozat

a veszprémi uszoda beruházás megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról

 

1644/2018. (XII. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

 

1645/2018. (XII. 5.) Korm. határozat

a 2019. évi Junior Tornász Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges forrás biztosításáról

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

1462/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat

az “A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1637/2018. (XII. 5.) Korm. határozat.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/194.

Megjelent: 2018. 12. 06.

 

Új jogszabályok

2018. évi LXXXIV. törvény

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 12. 14.

 

2018. évi LXXXV. törvény

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2018. 12. 07. – kivétellel.

 

2018. évi LXXXVI. törvény

a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről

Hatályos: 2018. 12. 07. – kivétellel.

 

2018. évi LXXXVII. törvény

a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2018. 12. 07. – kivétellel.

 

2018. évi LXXXVIII. törvény

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről

Hatályos: 2018. 12. 07., 2019. 02. 03.

 

2018. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 08. 01., 2021. 01. 01.

 

2018. évi XC. törvény

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 18., 2019. 01. 01., 2019. 02. 01., 2019. 09. 01., 2020. 02. 01.

 

2018. évi XCI. törvény

egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

2018. évi XCII. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 05.

 

2018. évi XCIII. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2018. évi XCIV. törvény

az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01., 201. 01. 02., 2020. 01. 01.

 

2018. évi XCV. törvény

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 07.

 

2018. évi XCVI. törvény

a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 21.

 

2018. évi XCVII. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 09., 2019. 01. 01., 2019. 09. 01.

 

230/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

231/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 07.

 

35/2018. (XII. 6.) AM rendelet

az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5030/2018/3. határozata

Az önkormányzat szabályozási autonómiája nem terjed addig, hogy a településképi védelemre vonatkozó törvényi kötelezettségét mellőzze, a településképi törvényben előírt szabályozandó tárgykörökben a település teljes közigazgatási területére kiterjedő településképi rendelet megalkotására köteles. A településképi rendelet előkészítésének szakaszában nem válogathat szabadon az egyes eljárási lépések betartása között.

 

513/2018. (XII. 6.) KE határozat

rektori megbízásról

 

1646/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a 2019. évi ITTF Asztalitenisz Egyéni Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1647/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség mértékének mérsékléséről

 

1648/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásáról és az ezzel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1649/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Kaposváron létesítendő, ipari befektetésekhez tervezett oktatási és innovációs műhely létrehozásához szükséges támogatás biztosításáról

 

1650/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Vasas Sport Club létesítmény-fejlesztési programja I. ütemének, valamint az Illovszky Rudolf Stadion újjáépítésének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításával kapcsolatos intézkedésről

 

1651/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

az egri Szent Antal Minorita templom és rendház további rekonstrukciója, korszerűsítése előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

 

Módosított jogszabályok

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2018. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2018. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2018. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2018. évi LXXXIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 08. 01.

 

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2018. évi XC. tv.
Hatályos: 2018. 12. 18.

 

2001. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja: 2018. évi XC. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2018. évi XC. tv.
Hatályos: 2018. 12. 18., 2019. 01. 01., 2019. 02. 01., 2019. 09. 01., 2020. 02. 01.

 

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2018. évi XC. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2018. évi XCI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1992. évi II. törvény

a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról

Módosítja: 2018. évi XCI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2018. évi XCI. tv.
Hatályos: 2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

2005. évi CXXXV. törvény

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

Módosítja: 2018. évi XCI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2018. évi XCI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2009. évi CXV. törvény

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

Módosítja: 2018. évi XCI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2010. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2018. évi XCI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja: 2018. évi XCI. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2018. évi XCI. tv.
Hatályos: 2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2018. évi XCII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 05.

 

2011. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2018. évi XCIII. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1991. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2018. évi XCIV. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 01. 02., 2020. 01. 01.

 

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2018. évi XCIV. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja: 2018. évi XCIV. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1994. évi LXVI. törvény

a Bérgarancia Alapról

Módosítja: 2018. évi XCIV. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1996. évi LXXV. törvény

a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja: 2018. évi XCIV. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2010. évi LXXV. törvény

az egyszerűsített foglalkoztatásról

Módosítja: 2018. évi XCIV. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2018. évi XCV. tv.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2018. évi XCV. tv.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

1995. évi XXVIII. törvény

a nemzeti szabványosításról

Módosítja: 2018. évi XCVI. tv.
Hatályos: 2018. 12. 21.

 

2004. évi XXXIV. törvény

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Módosítja: 2018. évi XCVI. tv.
Hatályos: 2018. 12. 21.

 

2013. évi XXXIV. törvény

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

Módosítja: 2018. évi XCVI. tv.
Hatályos: 2018. 12. 21.

 

2016. évi CLVI. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

Módosítja: 2018. évi XCVII. tv.
Hatályos: 2018. 12. 09., 2019. 01. 01., 2019. 09. 01.

 

2007. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2018. évi XCVII. tv.
Hatályos: 2019. 09. 01.

 

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2018. évi XCVII. tv.
Hatályos: 2019. 09. 01.

 

2017. évi CCIII. törvény

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról

Módosítja: 2018. évi XCVII. tv.
Hatályos: 2018. 12. 09.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 230/2018. (XII. 6.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 231/2018. (XII. 6.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet

a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

22/2012. (III. 9.) VM rendelet

a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

10/2015. (III. 13.) FM rendelet

az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

21/2017. (IV. 26.) FM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

29/2017. (VI. 7.) FM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

65/2017. (XII. 22.) FM rendelet

a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

31/2018. (X. 15.) AM rendelet

az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról

Módosítja: 35/2018. (XII. 6.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

1986. évi 8. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári, a családjogi és a bűnügyi jogsegély tárgyában Hanoiban 1985. évi január hó 18. napján aláírt szerződés kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2018. évi LXXXVII. tv.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/195.

Megjelent: 2018. 12. 06.

 

Új jogszabályok

232/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 13-án Montpellier-ben aláírt Megállapodás és módosítása kihirdetéséről

Hatályos: 2018. 12. 07. – kivétellel.

 

233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

a közigazgatási ösztöndíjjal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 07.

 

235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

az “ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2018. 12. 07.

 

1652/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalása növelési lehetőségeinek vizsgálatáról

 

1653/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő további teendőkről

 

1654/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2018. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1655/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2018. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1656/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a vízügyi igazgatási szervek 2018. május 1. és október 31. közötti időszakban, jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz-, belvíz-, helyi vízkár- és vízminőség-védekezési tevékenységének, valamint a károsodott vízilétesítmények, védművek helyreállításának finanszírozásáról

 

1657/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megvalósuló, a jó kormányzást és a közigazgatás modernizációját szolgáló felsőoktatási képzés- és kutatásfejlesztési feladatok támogatásáról

 

1658/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Beruházás ösztönzési célelőirányzat megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

 

1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének megvalósításához szükséges intézkedésekről

 

1660/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a kárpátaljai médiafejlesztési program 2019. évi működéséhez és technikai fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az ahhoz szükséges források biztosításáról, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok módosításáról

 

1662/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Tungsram Operations Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1663/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a moszuli szír katolikus és szír ortodox érsekség projektjeinek támogatásáról

 

1664/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

Richárd Testvér Kongói Betegekért Alapítvány programjának támogatásáról

 

145/2018. (XII. 6.) ME határozat

a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén kötött Egyezmény módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

 

146/2018. (XII. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról

Módosítja: 234/2018. (XII. 6.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

1056/2014. (II. 11.) Korm. határozat

a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásáról

Módosítja: 1659/2018. (XII. 6.) Korm. h.

 

1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről

Módosítja: 1661/2018. (XII. 6.) Korm. h.

 

1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről

Módosítja: 1661/2018. (XII. 6.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

167/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 232/2018. (XII. 6.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről

Hatályon kívül helyezi: 233/2018. (XII. 6.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról

Hatályon kívül helyezi: 234/2018. (XII. 6.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 234/2018. (XII. 6.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 07.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/196.

Megjelent: 2018. 12. 10.

 

Új jogszabályok

236/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 25.

 

237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

238/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

36/2018. (XII. 10.) AM rendelet

a Madarasi Marhajárás természetvédelmi terület létesítéséről

Hatályos: 2018. 12. 18.

 

37/2018. (XII. 10.) AM rendelet

az egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Hatályos: 2018. 12. 13.

 

Köf.5019/2018/4. számú határozat

Az eltérő adottságokkal rendelkező telkek vonatkozásában a forgalmi értékbeli eltéréshez igazodó, helyi sajátosságokat tükröző telekadó mérték felel meg differenciált adómegállapítás követelményének.

 

33/2018. (XII. 10.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 10.

 

1665/2018. (XII. 10.) Korm. határozat

Magyarország Európa Tanács Melletti Állandó Képviselete nagyköveti rezidenciájának elhelyezését szolgáló ingatlan megvásárlásával kapcsolatos intézkedésekről

 

1666/2018. (XII. 10.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről és a sürgősségi betegellátásra vonatkozó hosszú távú koncepció kidolgozásáról

 

1667/2018. (XII. 10.) Korm. határozat

a közösségi foglalkoztatók működésének biztosítása érdekében a XIV. Belügyminisztérium és a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1668/2018. (XII. 10.) Korm. határozat

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Vállalkozások folyó támogatása alcím, 1. Normatív támogatások jogcímcsoport, 1. Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése jogcím előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 

1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról

 

1670/2018. (XII. 10.) Korm. határozat

a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. működési célú kiadásainak fedezete céljából a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1671/2018. (XII. 10.) Korm. határozat

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 11.

 

Módosított jogszabályok

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 236/2018. (XII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 25.

 

429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról

Módosítja: 237/2018. (XII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről

Módosítja: 238/2018. (XII. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja: 37/2018. (XII. 10.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 13.

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 33/2018. (XII. 10.) OGY h.
Hatályos: 2018. 12. 10.

 

1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról

Módosítja: 1671/2018. (XII. 10.) Korm. h.
Hatályos: 2018. 12. 11.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/197.

Megjelent: 2018. 11. 12.

 

Új jogszabályok

239/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 12. 13 órakor.

 

Módosított jogszabályok

42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 239/2018. (XII. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 12. 13 órától.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/198.

Megjelent: 2018. 12. 12.

 

Új jogszabályok

240/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emeléséről

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

11/2018. (XII. 12.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

13/2018. (XII. 12.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

38/2018. (XII. 12.) AM rendelet

az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 20.

 

30/2018. (XII. 12.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

30/2018. (XII. 12.) IM rendelet

az egyes szellemi tulajdoni tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

12/2018. (XII. 12.) PM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 13.

 

1/2018. Polgári jogegységi határozat

a személyes illetékmentes fél illetékfizetési kötelezettsége tárgyában

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5031/2018/5. határozat

Építményadó esetén a fizetendő adó összegét – azonos adóalany esetében is – adótárgyaként (építményeként) kell megállapítani.

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

 

514/2018. (XII. 12.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

 

147/2018. (XII. 12.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

a rokkantsági járadékról

Módosítja: 240/2018. (XII. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

Módosítja: 240/2018. (XII. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 240/2018. (XII. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja: 240/2018. (XII. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 240/2018. (XII. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

Módosítja: 11/2018. (XII. 12.) MEKH r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 13/2018. (XII. 12.) MvM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

19/2011. (III. 16.) VM rendelet

az arborétumok jegyzékéről

Módosítja: 38/2018. (XII. 12.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 20.

 

61/2012. (XII. 11.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

Módosítja: 30/2018. (XII. 12.) BM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet

a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól

Módosítja: 30/2018. (XII. 12.) IM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

19/2001. (XI. 29.) IM rendelet

a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

Módosítja: 30/2018. (XII. 12.) IM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

20/2002. (XII. 12.) IM rendelet

a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

Módosítja: 30/2018. (XII. 12.) IM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

16/2004. (IV. 27.) IM rendelet

a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól

Módosítja: 30/2018. (XII. 12.) IM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

18/2004. (IV. 28.) IM rendelet

a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

Módosítja: 30/2018. (XII. 12.) IM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

5/1996. (I. 26.) PM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről

Módosítja: 12/2018. (XII. 12.) PM r.
Hatályos: 2018. 12. 13.

 

12/1998. (III. 27.) PM rendelet

a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról

Módosítja: 12/2018. (XII. 12.) PM r.
Hatályos: 2018. 12. 13.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/199.

Megjelent: 2018. 12. 13.

 

Új jogszabályok

241/2018. (XII. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

Hatályos: 2018. 12. 14.

 

242/2018. (XII. 13.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

243/2018. (XII. 13.) Korm. rendelet

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezettel, valamint a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Park bővítésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 14.

 

244/2018. (XII. 13.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 14.

 

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Hatályos: 2018. 12. 14.

 

34/2018. (XII. 13.) OGY határozat

a magyar-székely egység napjáról

Hatályos: 2018. 12. 14.

 

35/2018. (XII. 13.) OGY határozat

a Nemzeti Választási Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztásáról

Hatályos: 2018. 12. 12.

 

36/2018. (XII. 13.) OGY határozat

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1672/2018. (XII. 13.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő létrehozásával kapcsolatos feladatokról

 

1673/2018. (XII. 13.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím előirányzatának megemeléséről és egyéb intézkedésről

 

1674/2018. (XII. 13.) Korm. határozat

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Telepíthető sebészeti ellátó (Role-2) képesség fejlesztése érdekében kialakításra kerülő Role-2 egészségügyi ellátó létesítmény beszerzésével kapcsolatos feladatokról

 

1675/2018. (XII. 13.) Korm. határozat

a 2021. évi “Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat Szervező Bizottságának létrehozásáról

Hatályos: 2018. 12. 14.

 

1676/2018. (XII. 13.) Korm. határozat

a 2021. évi “Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a megvalósításához szükséges források biztosításáról

 

1677/2018. (XII. 13.) Korm. határozat

a járműipari tesztpálya-projekt második szakaszának megvalósításához szükséges forrásbiztosításról

 

1678/2018. (XII. 13.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

 

Módosított jogszabályok

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 241/2018. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 14.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 242/2018. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól

Módosítja: 242/2018. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 242/2018. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 243/2018. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 14.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 243/2018. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 14.

 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja: 244/2018. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 12. 14.

 

10/2014. (II. 24.) OGY határozat

egyes házszabályi rendelkezésekről

Módosítja: 36/2018. (XII. 13.) OGY h.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program előkészítéséről

Módosítja: 1672/2018. (XII. 13.) Korm. h.

 

1425/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program végrehajtásával kapcsolatos 2017. évi forrásigény biztosításáról

Módosítja: 1672/2018. (XII. 13.) Korm. h.

 

1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról

Módosítja: 1672/2018. (XII. 13.) Korm. h.

 

1486/2017. (VII. 31.) Korm. határozat

a 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás és egyes kapcsolódó rendezvények előkészítéséről, valamint a kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

Módosítja: 1676/2018. (XII. 13.) Korm. h.

 

1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja: 1678/2018. (XII. 13.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Hatályon kívül helyezi: 39/2018. (XII. 13.) AM r.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2018/200.

Megjelent: 2018. 12. 15.

 

Új jogszabályok

2018. évi XCVIII. törvény

az országgyűlési képviselői igazolvánnyal történő belépés rendjéről

Hatályos: 2018. 12. 25., 2019. 01. 01., 2019. 01. 15., 2019. 03. 15.

 

2018. évi XCIX. törvény

a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 19., 2019. 01. 01., 2019. 01. 15., 2019. 10. 01., 2020. 01. 01.

 

12/2018. (XII. 15.) MEKH rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01.01.

 

13/2018. (XII. 15.) MEKH rendelet

az International Center for Settlement Of Investment Disputes előtt indított eljárásban történő perképviselet ellátásához szükséges forrás biztosításáról

Hatályos: 2019. 01.01.

 

14/2018. (XII. 15.) MvM rendelet

a környezetvédelmi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtésének, kezelésének és fejlesztésének finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2018. 12. 16., 2019. 01.01.

 

40/2018. (XII. 15.) AM rendelet

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 65. Munkaerőpiaci és képzési feladatok alcím, 1. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2018. 12. 23.

 

18/2018. (XII. 15.) HM rendelet

a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hosszú távú elhelyezésének biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2018. 12. 16.

 

31/2018. (XII. 15.) ITM rendelet

a LIFE integrált projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről, valamint a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Hatályos: 2018. 12. 16., 2019. 01.01.

 

32/2018. (XII. 15.) ITM rendelet

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési,
továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes
szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 23.

 

1679/2018. (XII. 15.) Korm. határozat

Az International Center for Settlement Of Investment Disputes előtt
indított eljárásban történő perképviselet ellátásához szükséges forrás
biztosításáról

 

1680/2018. (XII. 15.) Korm. határozat

A környezetvédelmi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok
gyűjtésének, kezelésének és fejlesztésének fnanszírozásához szükséges
intézkedésekről

 

1681/2018. (XII. 15.) Korm. határozat

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény alapján a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 65. Munkaerőpiaci és képzési
feladatok alcím, 1. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási
tevékenység fnanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének
jóváhagyásáról

 

1682/2018. (XII. 15.) Korm. határozat

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonproft
Korlátolt Felelősségű Társaság hosszú távú elhelyezésének biztosítása
érdekében szükséges intézkedésekről

 

1683/2018. (XII. 15.) Korm. határozat

A LIFE integrált projektek megvalósításához szükséges költségvetési
feltételek megteremtéséről, valamint a LIFE integrált és hagyományos
projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek
megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat végrehajtása
során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

 

Módosított jogszabályok

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2018. évi XCVIII. tv.
Hatályos: 2018. 12. 25., 2019. 01. 01., 2019. 03. 15.

 

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja: 2018. évi XCVIII. tv.
Hatályos: 2018. 12. 25., 2019. 01. 01

 

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja: 2018. évi XCVIII. tv.
Hatályos: 2018. 12. 25., 2019. 01. 15.

 

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja: 2018. évi XCVIII. tv.
Hatályos: 2018. 12. 25.

 

2003. évi CXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

Módosítja: 2018. évi XCVIII. tv.
Hatályos: 2018. 12. 25.

 

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2018. évi XCVIII. tv.
Hatályos: 2018. 12. 25.

 

2005. évi CLXXXIV. törvény

a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról

Módosítja: 2018. évi XCVIII. tv.
Hatályos: 2018. 12. 25.

 

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja: 2018. évi XCVIII. tv.
Hatályos: 2018. 12. 25.

 

2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2018. évi XCVIII. tv.
Hatályos: 2018. 12. 25.

 

2012. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2018. évi XCVIII. tv.
Hatályos: 2018. 12. 25., 2019. 01. 15.

 

2013. évi LXVII. törvény

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

Módosítja: 2018. évi XCVIII. tv.
Hatályos: 2018. 12. 25.

 

2015. évi CII. törvény

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről

Módosítja: 2018. évi XCVIII. tv.
Hatályos: 2018. 12. 25.

 

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja: 2018. évi XCIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 15.

 

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2018. évi XCIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2005. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja: 2018. évi XCIX. tv.
Hatályos: 2018. 12. 19., 2019. 01. 15.

 

2006. évi XXVI. törvény

a földgáz biztonsági készletezéséről

Módosítja: 2018. évi XCIX. tv.
Hatályos: 2018. 12. 19.

 

2007. évi LX. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

Módosítja: 2018. évi XCIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja: 2018. évi XCIX. tv.
Hatályos: 2018. 12. 19., 2019. 01. 01., 2019. 01. 15., 2020. 01. 01.

 

2008. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja: 2018. évi XCIX. tv.
Hatályos: 2018. 12. 19., 2019. 01. 15., 2019. 10. 01.

 

2008. évi LXVII. törvény

a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

Módosítja: 2018. évi XCIX. tv.
Hatályos: 2018. 12. 19., 2019. 01. 01.

 

2012. évi CCXVII. törvény

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

Módosítja: 2018. évi XCIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

2013. évi XXIII. törvény

a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről

Módosítja: 2018. évi XCIX. tv.
Hatályos: 2018. 12. 19., 2019. 01. 01.

 

2015. évi LVII. törvény

az energiahatékonyságról

Módosítja: 2018. évi XCIX. tv.
Hatályos: 2019. 01. 15.

 

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

Módosítja: 12/2018. (XII. 15.) MEKH r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről

Módosítja: 12/2018. (XII. 15.) MEKH r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről

Módosítja: 13/2018. (XII. 15.) MEKH r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 14/2018. (XII. 15.) MvM r.
Hatályos: 2018. 12. 16., 2019. 01. 01.

 

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet

a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

Módosítja: 40/2018. (XII. 15.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 23.

 

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

Módosítja: 40/2018. (XII. 15.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 23.

 

120/2007. (X. 18.) FVM rendelet

a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről

Módosítja: 40/2018. (XII. 15.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 23.

 

182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet

juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

Módosítja: 40/2018. (XII. 15.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 23.

 

83/2015. (XII. 16.) FM rendelet

a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

Módosítja: 40/2018. (XII. 15.) AM r.
Hatályos: 2018. 12. 23.

 

24/2005. (VI. 30.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról

Módosítja: 18/2018. (XII. 15.) HM r.
Hatályos: 2018. 12. 16.

 

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet

a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

Módosítja: 31/2018. (XII. 15.) ITM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Módosítja: 31/2018. (XII. 15.) ITM r.
Hatályos: 2019. 01. 01.

 

27/2018. (XI. 8.) ITM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Módosítja: 31/2018. (XII. 15.) ITM r.
Hatályos: 2018. 12. 16.

 

3/2015. (II. 13.) NGM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól

Módosítja: 32/2018. (XII. 15.) ITM r.
Hatályos: 2018. 12. 23.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

20/2007. (V. 21.) HM rendelet

az országgyűlési képviselői igazolvánnyal történő belépés rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 18/2018. (XII. 15.) HM r.
Hatályos: 2018. 12. 16.

 

11/1996. (IX. 25.) HM rendelet

az országgyűlési biztosnak a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség működésére szolgáló területeire történő belépéséről

Hatályon kívül helyezi: 18/2018. (XII. 15.) HM r.
Hatályos: 2018. 12. 16.

 

**************************************************************

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.