Megjelent az „új” 1908 jelű bevallás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megjelent az „új” 1908 jelű, „Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról” elnevezésű nyomtatvány kitöltő-ellenőrző programja, valamint a hozzá tartozó kitöltési útmutató.

 

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) havonta egyébként is küldendő ún. ’08-as bevallások adataiból ezentúl, a NAV küldi meg a KSH számára a szükséges információkat, így tovább csökken a vállalkozások adminisztrációval töltött ideje, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) megszüntette a havi munkaügyi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget.

A 1908-as bevallásban minden foglalkoztatási jogviszonyban adatot kell szolgáltatni:

  • a foglalkoztatott nyugdíjas státuszáról,
  • a foglalkoztatás minőségéről,
  • a FEOR számról,
  • valamint – amennyiben értelmezhető – a heti munkaidő tartamáról a bevallás ’08M-08 lapján. Ebbe beleértendő minden olyan eset, amikor a természetes személynek az összevont adóalapba tartozó jövedelem kerül kifizetésre.

A nem biztosított, de foglalkoztatási jogviszonyban álló személlyel kapcsolatos adatszolgáltatást a 1908M-08 lapon kell teljesíteni.

Például:

  • a Munkatörvénykönyve szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjasokról,
  • az iskola- és nyugdíjas szövetkezetekben szövetkezeti jogviszonyban dolgozókról,
  • az Unió másik tagállamában biztosított, de Magyarországon is munkát végző természetes személyekről,
  • a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személyekről,
  • a saját jogú nyugdíjas egyházi személyekről,
  • a gyakorlatra kötött hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatottakról.

A FEOR-08 nómenklatúra alkalmas minden jövedelmet biztosító munkakör besorolására. A Központi Statisztikai Hivatal honlapján ehhez több segédlet is megtalálható.
A nem besorolható esetekben azt a munkakörnek leginkább jellemző foglalkozáskódot kell jelölni, amely a természetes személy munkaidejének nagyobb részét kiteszi.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal