Megállapodás nélküli Brexit: tájékoztatási kampány a vállalkozások felkészülése érdekében

Mivel továbbra is fennáll annak kockázata, hogy az Egyesült Királyság 2019. március 30-án megállapodás nélkül lép ki az EU-ból, az Európai Bizottság fokozza az uniós vállalkozásoknak szóló tájékoztatási tevékenységét a megállapodás nélküli Brexittel kapcsolatos teendőkről a vámügyek és a közvetett adók (így pl. az áfa) területén.

Megállapodás nélküli Brexit esetén az Egyesült Királyságból érkező vagy oda induló árukat „harmadik országból” származó importnak, illetve „harmadik országba” irányuló exportnak kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy esetükben vámalakiságokat kell alkalmazni és vámellenőrzéseket kell lefolytatni. A behozatalra vámot, hozzáadottérték-adót (azaz Magyarországon áfát) és jövedéki adót vetnek majd ki, míg az Egyesült Királyságba irányuló kivitel mentesülni fog az áfa alól.

A tájékoztatási kampány azt hivatott elősegíteni, hogy azok a vállalkozások, amelyek március 30. után továbbra is kereskedni kívánnak az Egyesült Királysággal, tudják, mit kell tenniük, hogy az átmenet a lehető legzavartalanabb legyen a számukra. A Brexitre való felkészülés elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy az uniós vállalkozások működésében ne legyenek komoly fennakadások.

A kampány célja a tudatosság erősítése az uniós vállalkozói közösség, különösen a kkv-k körében. Ahhoz, hogy felkészüljenek a megállapodás nélküli Brexitre és továbbra is kereskedhessenek az Egyesült Királysággal, a kis- és középvállalkozásoknak fel  kell mérniük, rendelkeznek-e a vámeljárások és -szabályok, pl. a „preferenciális származási szabályok” kezeléséhez szükséges technikai és emberi kapacitással. Mérlegelniük kell továbbá különböző vámengedélyek és regisztrációk beszerzését annak érdekében, hogy megkönnyítsék kereskedelmi tevékenységüket, ha az Egyesült Királyság az ellátási láncuk részét képezi. Ezenfelül ajánlott, hogy felvegyék a kapcsolatot a nemzeti vámhatóságokkal annak megállapítása céljából, milyen további lépéseket tehetnek a felkészülés érdekében.

A Bizottság számos tájékoztató anyagot bocsátott a vállalkozások rendelkezésére, többek között egy vámügyi útmutatót, valamint egy egyszerű, 5 lépésből álló ellenőrző listát, amely áttekintést nyújt az elvégzendő lépésekről. A kampány anyaga az EU valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre áll.

A teljes sajtóközlemény:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_hu.htm

További információk

„Készítse fel vállalkozását a Brexitre” című weboldal
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-hu

Brexit ellenőrző lista a kereskedők számára
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_hu.pdf

Vámügyi útmutató vállalkozásoknak
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/leaflet-brexit-customs-guide-for-businesses_hu.pdf

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Brexittel kapcsolatos információi
https://www.nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT/BREXIT_infromaciok.html

Deloitte februári rendezvény előadásának anyaga

brexit-konferencia-prezentacio_deloitte