Egységes digitális piac az EU-ban

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 2019. február 14-én politikai megállapodásra jutott az első olyan szabályokról, amelyek célja, hogy a kisebb vállalkozások és kereskedők méltányos, átlátható és kiszámítható üzleti környezetben használhassák a különféle online platformokat. Az új szabályok haszonélvezői többek között a piactereken online értékesítést folytató kereskedők, a szállásfoglalási platformokat használó szállodák és alkalmazásfejlesztők lesznek.
A digitális egységes piaci stratégia részeként az új szabályok az online platformgazdaság egészére, vagyis az Unión belül működő mintegy 7000 online platformra és piactérre érvényesek.

A szabályok a kisvállalkozások számára a következő előnyökkel járnak:
  • Egyes tisztességtelen gyakorlatok tilalma

Megszűnik a hirtelen és váratlan fiókfelfüggesztés. Az új szabályok értelmében a digitális platformok egyértelmű indokok és jogorvoslati lehetőségek nélkül a továbbiakban nem függeszthetik fel vagy szüntethetik meg az értékesítők fiókját. Ezenkívül a platformnak vissza kell állítania az eredeti állapotot, ha hibásan függesztett fel egy értékesítőt.

Világos és érthető feltételek, valamint a változások előzetes bejelentése. A feltételeknek könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és világosan, közérthető nyelven kell rendelkezésre állniuk. A feltételek megváltoztatásáról legalább 15 nappal korábban előzetes értesítést kell küldeni, hogy a vállalkozások alkalmazkodni tudjanak a szóban forgó változásokhoz.

 

  • Az online platformok jobb átláthatósága

Átlátható rangsorolás: a piactereknek és a keresőmotoroknak nyilvánosságra kell hozniuk azokat a fő paramétereket, amelyeket az áruk és szolgáltatások rangsorolásához használnak a weboldalaikon, hogy segítsék az értékesítőket annak megértésében, hogyan optimalizálhatják a jelenlétüket.

Számos kereskedelmi gyakorlat kötelező nyilvánosságra hozatala: egyes online platformok azon túl, hogy piacteret biztosítanak, egyidejűleg értékesítők is ugyanazon a piactéren. Az új átláthatósági szabályok értelmében a platformoknak maradéktalanul nyilvánosságra kell hozniuk mindazokat az előnyöket, amelyben saját termékeiket részesítik a többi termékhez képest. Azt is közzé kell tenniük, mely adatokat gyűjtik és azokat miként használják fel, továbbá azt is, hogyan osztják meg ezeket az adatokat a kereskedelmi partnereikkel. A személyes adatokra az általános adatvédelmi rendelet szabályai vonatkoznak.

 

  • Új vitarendezési módok

Minden platformnak belső panaszkezelő rendszert kell kialakítania az üzleti felhasználók támogatására. E kötelezettség alól csak a létszám vagy árbevétel alapján legkisebb platformok mentesülnek. A platformoknak több lehetőséget kell biztosítaniuk a vállalkozások számára a potenciális problémák közvetítők révén történő megoldására.

  • Jogérvényesítés

A vállalkozói szövetségek bírósági eljárást kezdeményezhetnek a platformokkal szemben a szabályok megsértésének orvoslása érdekében. Ezenkívül a tagállamok önkéntes alapon végrehajtási hatáskörrel rendelkező közszervet jelölhetnek ki, amelyhez a vállalkozások fordulhatnak.

Az új szabályok az elfogadásukat és közzétételüket követő 12 hónappal lépnek hatályba.

 

Az Európai Bizottság online platformokra vonatkozó oldala.