Heti jogász 2019. 15-16. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 15. héten a Magyar Közlöny 60-64. számai, a 16. héten a 65-67. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/60.

Megjelent: 2019. 04. 08.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XXIV. törvény

a közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról

Hatályos: 2019. 04. 16., 2020. 01. 01.

 

74/2019. (IV. 8.) Korm. rendelet

a Televíziós Film Mecenatúrából nyújtható támogatások részletszabályairól, valamint a Televíziós Filmkollégium és a Mecenatúra Felügyelő Bizottsága tagjai delegálására jogosult miniszterek kijelöléséről

Hatályos: 2019. 04. 09.

 

11/2019. (IV. 8.) BM rendelet

az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 09.

 

12/2019. (IV. 8.) AB határozat

az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése alaptörvény- ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

 

13/2019. (IV. 8.) AB határozat

a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.129/2015/6. számú ítélete alaptörvény- ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

 

KE határozatok egyetemi tanári kinevezésekről

 

1190/2019. (IV. 8.) Korm. határozat

a 2019. évi Felnőtt Női Kosárlabda Euroliga Final Four megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi CLXI. törvény

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Módosítja: 2019. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a közigazgatási bíróságokról

Módosítja: 2019. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXXI. törvény

a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról

Módosítja: 2019. évi XXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 16.

 

40/2000. (XII. 12.) BM rendelet

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól

Módosítja: 11/2019. (IV. 8.) BM r.

Hatályos: 2019. 04. 09.

 

21/2008. (IX. 23.) IRM rendelet

a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról

Módosítja: 11/2019. (IV. 8.) BM r.

Hatályos: 2019. 04. 09.

 

44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

Módosítja: 11/2019. (IV. 8.) BM r.

Hatályos: 2019. 04. 09.

 

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

Módosítja: 12/2019. (IV. 8.) AB h.

Hatályos: 2019. 04. 09.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/61.

Megjelent: 2019. 04. 09.

 

Új jogszabályok

 

75/2019. (IV. 9.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

12/2019. (IV. 9.) BM rendelet

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

1191/2019. (IV. 9.) Korm. határozat

a Budapest XIII. kerület, Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna építésével kapcsolatos intézkedésekről

 

1192/2019. (IV. 9.) Korm. határozat

a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos további intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről

Módosítja: 75/2019. (IV. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 75/2019. (IV. 9.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 24.

 

67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról

Módosítja: 12/2019. (IV. 9.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/62.

Megjelent: 2019. 04. 10.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XXV. törvény

a Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

 1. évi XXVI. törvény

egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 13., 2019. 06. 01.

 

 1. évi XXVII. törvény

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

 1. évi XXVIII. törvény

az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 18., 2019. 04. 26., 2019. 05. 01.

 

 1. évi XXIX. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 18.

 

76/2019. (IV. 10.) Korm. rendelet

az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 18.

 

14/2019. (IV. 10.) MNB rendelet

az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

5/2019. (IV. 10.) NVTNM rendelet

az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer, a tengelysúly-rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű ellenőrzéshez szükséges informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 76/2016. (XII. 30.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

6/2019. (IV. 10.) MvM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 11., 2019. 04. 15.

 

14/2019. (IV. 10.) AM rendelet

az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

1/2019. (IV. 10.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

1193/2019. (IV. 10.) Korm. határozat

az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) programjainak és működésének támogatásáról

 

1194/2019. (IV. 10.) Korm. határozat

Budapest Fővárosban munkásszállás kialakításáról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2019. évi XXVI. tv.

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

 1. évi CXIII. törvény

a lakástakarékpénztárakról

Módosítja: 2019. évi XXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2019. évi XXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

 1. évi CXX. törvény

a tőkepiacról

Módosítja: 2019. évi XXVII. tv.

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

 1. évi LX. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

Módosítja: 2019. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 04. 18.

 

 1. évi CCXVII. törvény

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

Módosítja: 2019. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 04. 18., 2019. 04. 26.

 

 1. évi XXVI. törvény

a földgáz biztonsági készletezéséről

Módosítja: 2019. évi XXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

 1. évi I. törvény

a sportról

Módosítja: 2019. évi XXIX. tv.

Hatályos: 2019. 04. 18.

 

295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról

Módosítja: 76/2019. (IV. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 18.

 

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 76/2019. (IV. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 18.

 

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja: 76/2019. (IV. 10.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 18.

 

37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet

az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről

Módosítja: 14/2019. (IV. 10.) MNB r.

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

76/2016. (XII. 30.) NFM rendelet

az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer, a tengelysúly-rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű ellenőrzéshez szükséges informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről

Módosítja: 5/2019. (IV. 10.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

Módosítja: 6/2019. (IV. 10.) MvM r.

Hatályos: 2019. 04. 11., 2019. 04. 15.

 

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja: 14/2019. (IV. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet

a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 14/2019. (IV. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet

az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 14/2019. (IV. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

78/2013. (IX. 10.) VM rendelet

a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 14/2019. (IV. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja: 14/2019. (IV. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja: 14/2019. (IV. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 14/2019. (IV. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja: 14/2019. (IV. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 14/2019. (IV. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 14/2019. (IV. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

Módosítja: 14/2019. (IV. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

77/2015. (XII. 1.) FM rendelet

a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 14/2019. (IV. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 14/2019. (IV. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

33/2018. (XI. 29.) AM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 14/2019. (IV. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

37/2018. (XII. 10.) AM rendelet

az egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Módosítja: 14/2019. (IV. 10.) AM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

3/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja: 1/2019. (IV. 10.) KKM r.

Hatályos: 2019. 04. 11.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/63.

Megjelent: 2019. 04. 11.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XXX. törvény

a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Hatályos: 2019. 04. 12., 2019. 07. 01.

 

 1. évi XXXI. törvény

a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről

Hatályos: 2019. 04. 19.

 

 1. évi XXXII. törvény

a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 14.

 

 1. évi XXXIV. törvény

az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról

Hatályos: 2019. 04. 26., 2019. 05. 12.

 

 1. évi XXXV. törvény

az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 12., 2019. 07. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 15., 2019. 07. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 12., 2019. 05. 01.

 

77/2019. (IV. 11.) Korm. rendelet

az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

5/2019. (IV. 11.) HM rendelet

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 17.

 

KE határozatok magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásokról

 

1195/2019. (IV. 11.) Korm. határozat

a római Szent István Ház megvásárlásához szükséges források biztosításáról

 

39/2019. (IV. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

40/2019. (IV. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti, infrastrukturális projektekben való együttműködést célzó keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

41/2019. (IV. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja: 2019. évi XXX. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

 1. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2019. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 19.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2019. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2019. évi XXXII. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

 1. évi CIII. törvény

az Erzsébet-programról

Módosítja: 2019. évi XXXIII. tv.

Hatályos: 2019. 04. 14.

 

 1. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 05. 12.

 

 1. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CXIX. törvény

a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LXXV. törvény

a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LXXXII. törvény

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a szerzői jogról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi III. törvény

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CXXXIII. törvény

a társasházakról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CXV. törvény

a lakásszövetkezetekről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CXXXIII. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CLXIV. törvény

a kereskedelemről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LX. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LXXV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CXVII. törvény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XXI. törvény

a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XLV. törvény

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LXII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LXXIV. törvény

az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LXVI. törvény

az Állami Számvevőszékről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CIX. törvény

a Magyar Művészeti Akadémiáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CLXV. törvény

a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a termékek piacfelügyeletéről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XCIII. törvény

a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CLIX. törvény

a postai szolgáltatásokról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CLXXXI. törvény

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CCXVII. törvény

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XXII. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi L. törvény

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CLXV. törvény

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CLXXV. törvény

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CLXXXVIII. törvény

az egységes közszolgáltatói számlaképről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XVI. törvény

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LVII. törvény

az energiahatékonyságról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CXXIV. törvény

a nemzeti akkreditálásról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 05. 12.

 

 1. évi CLXXXVIII. törvény

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XCIII. törvény

a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi CLV. törvény

a hivatalos statisztikáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XLIII. törvény

a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2019. évi XXXV. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

 1. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2019. évi XXXV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 12.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2019. évi XXXV. tv.

Hatályos: 2019. 04. 12., 2019. 07. 01.

 

 1. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi XLV. törvény

a hadigondozásról

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

 1. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi CXXIV. törvény

az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi CXL. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi XLIII. törvény

a temetőkről és a temetkezésről

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi LXXX. törvény

a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi CXXV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a közérdekű önkéntes tevékenységről

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi CXXXI. törvény

a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi LXVI. törvény

az Állami Számvevőszékről

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi XCIII. törvény

a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi CLI. törvény

az Alkotmánybíróságról

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.

Hatályos: 2019. 04. 15.

 

 1. évi LXVI. törvény

az Állami Számvevőszékről

Módosítja: 2019. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2019. 04. 12., 2019. 05. 01.

 

 1. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2019. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2019. 04. 12.

 

138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

az árva mű felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja: 77/2019. (IV. 11.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről

Módosítja: 5/2019. (IV. 11.) HM r.

Hatályos: 2019. 06. 17.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/64.

Megjelent: 2019. 04. 12.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 04. 13. – kivétellel.

 

 1. évi XXXIX. törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 27., 2019. 06. 30., 2020. 01. 01.

 

 1. évi XL. törvény

a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról

Hatályos: 2019. 04. 28., 2019. 07. 01.

 

78/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 17.

 

79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 17.

 

4/2019. (IV. 12.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 27., 2019. 10. 01.

 

1/2019. (IV. 12.) ME rendelet

a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjról

Hatályos: 2019. 04. 20.

 

13/2019 (IV. 12.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

12/2019. (IV. 12.) IM rendelet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

152/2019. (IV. 12.) KE határozat

a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről

 

1196/2019. (IV. 12.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek előirányzat címrendi módosításáról

 

1197/2019. (IV. 12.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

 

1198/2019. (IV. 12.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1/2019. (IV. 12.) MK határozat

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja: 2019. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 04. 27., 2019. 06. 30., 2020. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja: 2019. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2019. 04. 27.

 

 1. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2019. évi XL. tv.

Hatályos: 2019. 04. 28., 2019. 07. 01.

 

 1. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2019. évi XL. tv.

Hatályos: 2019. 04. 28.

 

 1. évi XCVII. törvény

a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

Módosítja: 2019. évi XL. tv.

Hatályos: 2019. 04. 28.

 

 1. évi CLXXXVII. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2019. évi XL. tv.

Hatályos: 2019. 04. 28.

 

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 78/2019. (IV. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 17.

 

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 79/2019. (IV. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 17.

 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja: 4/2019. (IV. 12.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 04. 27., 2019. 10. 01.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 13/2019. (IV. 12.) BM r.

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

5/1991. (IV. 4.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról

Módosítja: 12/2019. (IV. 12.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet

a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről

Módosítja: 12/2019. (IV. 12.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

7/2015. (IV. 10.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 12/2019. (IV. 12.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

29/2015. (X. 30.) IM rendelet

a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról

Módosítja: 12/2019. (IV. 12.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

26/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról

Módosítja: 12/2019. (IV. 12.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 12/2019. (IV. 12.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

29/2017. (XII. 27.) IM rendelet

az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról

Módosítja: 12/2019. (IV. 12.) IM r.

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi XXXIX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában Debrecenben, 1997. február 17-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában aláírt Egyezmény 1. Cikkének módosításáról szóló, Aradon, 2002. október 17-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi XXXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 04. 13.

 

3/2011. (XII. 30.) ME rendelet

a Külhoni Magyarságért Díj alapításáról

Hatályon kívül helyezi: 1/2019. (IV. 12.) ME r.

Hatályos: 2019. 04. 20.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/65.

Megjelent: 2019. 04. 15.

 

Új jogszabályok

 

80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelet

az energetikai tárgyú és egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 30., 2019. 06. 01.

 

3/2019. (IV. 15.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 20.

 

6/2019. (IV. 15.) HM rendelet

a lakhatással összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 18.

 

1199/2019. (IV. 15.) Korm. határozat

A Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezéséről

 

1200/2019. (IV. 15.) Korm. határozat

a Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezéséhez szükséges szervező bizottság létrehozásáról

Hatályos: 2019. 04. 16.

 

1201/2019. (IV. 15.) Korm. határozat

a 2024. évi Európai Egyetemi Játékok megrendezése és a magyar egyetemi sport fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1202/2019. (IV. 15.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 80/2019. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 30.

 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 80/2019. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 30.

 

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről

Módosítja: 80/2019. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 30.

 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 80/2019. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 30., 2019. 06. 01.

 

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

Módosítja: 80/2019. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 30.

 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 80/2019. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 30., 2019. 06. 01.

 

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja: 80/2019. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 30.

 

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet

az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 80/2019. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 30.

 

280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről

Módosítja: 80/2019. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06.01.

 

161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról

Módosítja: 80/2019. (IV. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 30.

 

3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

Módosítja: 3/2019. (IV. 15.) NMHH r.

Hatályos: 2019. 04. 20.

 

19/2009. (XII. 29.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

Módosítja: 6/2019. (IV. 15.) HM r.

Hatályos: 2019. 04. 18.

 

8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Módosítja: 6/2019. (IV. 15.) HM r.

Hatályos: 2019. 04. 18.

 

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Módosítja: 6/2019. (IV. 15.) HM r.

Hatályos: 2019. 04. 18.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/66.

Megjelent: 2019. 04. 17.

 

Új jogszabályok

 

15/2019. (IV. 17.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 18., 2019. 07. 01., 2019. 10. 01.

 

14/2019. (IV. 17.) BM rendelet

az “A Magyarország és Ukrajna közötti államhatár 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzéséről” című zárójegyzőkönyv, valamint a “Kiegészítő határokmányok az államhatár vonalának 1997. és 2003. évek között végrehajtott első közös ellenőrzése eredményei alapján készített határokmányokhoz” című határokmány jóváhagyásáról

Hatályos: 2019. 04. 25.

 

14/2019. (IV. 17.) AB határozat

a Szombathelyi Járásbíróság 59.Szk.1163/2017/6/I. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

15/2019. (IV. 17.) AB határozat

a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény egésze, továbbá a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egésze, valamint a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze közjogi érvénytelenségen alapuló alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról

 

KE határozatok bírói felmentésekről és bírói kinevezésről

 

1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozat

a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről

 

1204/2019. (IV. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székháza megépítésének többletfinanszírozási igényéről

 

1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat

Szolnok megyei jogú város sportjának támogatásáról

 

42/2019. (IV. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 15/2019. (IV. 17.) MNB r.

Hatályos: 2019. 04. 18., 2019. 07. 01.

 

38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 15/2019. (IV. 17.) MNB r.

Hatályos: 2019. 04. 18., 2019. 07. 01., 2019. 10. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/67.

Megjelent: 2019. 04. 18.

 

Új jogszabályok

 

81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

a központosított infokommunikációs közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

82/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 01..

 

83/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Digitális Kormányzati Ügynökség feladataival kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 19.

 

84/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

8/2019. (IV. 18.) ITM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

157/2019. (IV. 18.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

 

1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program kidolgozásáról

 

1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1208/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a régizene népszerűsítésének támogatásáról

 

1209/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat módosításáról

 

1210/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány támogatásáról

 

1211/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények hosszú távú gazdaságos és hatékony működésének biztosítása céljából történő támogatásáról

 

1212/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Digitális Kormányzati Ügynökség Portál létrehozásával kapcsolatos egyes kérdésekről

 

1213/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet módosításával összefüggő feladatokról

 

1214/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 19.

 

1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja: 81/2019. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja: 81/2019. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja: 81/2019. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 26.

 

1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet

az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről

Módosítja: 82/2019. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja: 82/2019. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja: 82/2019. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 82/2019. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 82/2019. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról

Módosítja: 83/2019. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 19.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 83/2019. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 19.

 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 83/2019. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 04. 19.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 84/2019. (IV. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 01.

 

13/2015. (III. 31.) NFM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről

Módosítja: 8/2019. (IV. 18.) ITM r.

Hatályos: 2019. 08. 01.

 

1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1207/2019. (IV. 18.) Korm. h.

 

1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és Korm. határozat módosításáról

Módosítja: 1207/2019. (IV. 18.) Korm. h.

 

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1207/2019. (IV. 18.) Korm. h.

 

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1207/2019. (IV. 18.) Korm. h.

 

1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat

a Népi Építészeti Program folytatásáról

Módosítja: 1209/2019. (IV. 18.) Korm. h.

 

1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről

Módosítja: 1214/2019. (IV. 18.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 04. 19.

 

1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat

a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1215/2019. (IV. 18.) Korm. h.

 

1004/2019. (I. 18.) Korm. határozat

a települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról

Módosítja: 1215/2019. (IV. 18.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1235/2016. (V. 13.) Korm. határozat

az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra központi nyilvántartásáról

Visszavonta: 1212/2019. (IV. 18.) Korm. határozat.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.