Baranyai vállalkozók véleménye a szakember-utánpótlásról, hiányszakmákról

A kamara évente felmérést végez, hogy megtudja, a cégek szerint a jövőben melyek lesznek a hiányszakmák, és milyen igények láthatók a szakember-utánpótlás terén. A legutóbbi online felmérés eredményét most Ön is megtekintheti.


Baranya megye gazdaságának jövőbeni helyzete nagymértékben függ a megfelelő szakember-utánpótlás biztosításától, amely elérésben kulcsfontosságú a gazdaság igényeihez igazodó, annak megfelelni képes szakképzés kialakítása. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) közreműködésével ezért évente javaslat készült a Baranya megyében állami támogatással indítható szakképesítések körére és keretszámaira, valamint az ösztöndíjas szakmákra vonatkozóan.

A kamara a valós munkaadói igények megismerése érdekében az elmúlt években lehetőséget biztosított a megye vállalkozóinak, hogy véleményüket elmondják. Az információgyűjtés egyik módja a kamara által indított online felmérés volt, amely egyúttal a PBKIK munkaerőpiaci előrejelző rendszerének részét képezi. A kitöltők válaszait a kamara a szakképzést érintő szakmaszerkezeti javaslatok kidolgozása, az ösztöndíjas szakmákra vonatkozó javaslattétel, valamint a Pécs Paktum projekt szakmai támogatását jelentő úgynevezett gyorsjelentések elkészítése során minden esetben figyelembe vette.

 

A kamara e témakörben indított legutóbbi (2018. március) online felmérésének* főbb eredményeit az alábbi diagramok szemléltetik:

  1. Kérdés: Tervezi-e pályakezdő szakképzett munkaerő felvételét a következő 2-3 évben?

 

2. Kérdés: Felvenni tervezett pályakezdő szakképzettek létszáma (fő)

A pályakezdők felvételére vonatkozó válaszokból jól látszik, hogy leginkább az építőipari és vendéglátó cégek alkalmaznának szívesen frissen végzett szakképzetteket, de a gépiparban tevékenykedők említései sem elhanyagolhatók.
Ennek számos oka lehet. Egyrészt az építőiparban – az új építésű ingatlanok felfutása miatt – oly mértékben megoldatlan a szakemberek utánpótlása, hogy a vállalkozók jó része kiegyezne azzal, ha pályakezdőket „csatasorba” tudna állítani (a szakmát valahol így is, úgy is el kell kezdeni). A vendéglátóipari szakmát végzett fiatalok szintén viszonylag könnyen bevethetők. Amíg ők a konyhán, a cukrászüzemben vagy éppen a szervizben már kezdőként is érdemi segítségül tudnak szolgálni, addig viszont egy műszerész, egy mechatronikus vagy egy webfejlesztő esetében ez már nem biztos, hogy igaz.

 

3. Kérdés: A következő 5 éves időtávon belül melyek azok a szakképesítések, amelyek esetében – jelenlegi tudása alapján – szakemberhiányra számít?

A várható szakemberhiányra adott válaszok hasonló képet mutatnak, azzal a különbséggel, hogy – habár itt is az építőipari igények dominálnak – a vendéglátóipari szakmák némiképp hátrébb sorolódtak. Továbbá, azt is láthatjuk, hogy a fenti diagramon közel sem elhanyagolható helyet foglal el az ápoló, és érdekes módon az autószerelő is, mint várható hiányszakma. Az eredmények láttán érdemes még külön szót ejtenünk az épületgépészeti szakmákról. A vállalkozások által jelzett – amúgy magánemberként is tapasztalható – szakemberhiány az ő esetükben a lakossági és céges megrendeléseken túl a közszolgáltatások területén is mutatkozik, ami, ha jobban belegondolunk, további – jogos – aggodalomra adhat okot részünkről.

 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a fenti eredmények láttán javaslattételi/véleményezési feladataiban és pályaorientációs tevékenységében is folyamatosan hangsúlyozza – egyéb szakterületek mellett – az említett szakmák fontosságát, elősegíti azok népszerűsítését, törekszik a tanárok, szülők figyelmének felkeltésére, a gyermekeknek a szóban forgó szakmák felé irányítására.

A PBKIK hamarosan elindítja 2019. évi soron következő – kibővített – felmérését, hogy megtudjuk most hogyan gondolkodnak a vállalkozók ezekről a kérdésekről. Az online kérdőív hamarosan elérhető lesz a kamara weboldalán.

 

*A felmérés eredményét bemutató diagramok közel 100 válaszadó által rögzítettek alapján készültek. A kitöltők előre megadott szakmalistából választhattak, de egyéni választ is adhattak. A felmérés nem reprezentatív.

 

A PBKIK munkaerőpiaci előrejelző rendszeréről további információ elérhető INNEN.