Heti jogász 2019. 20 – 21. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 20. héten a Magyar Közlöny 80-86. számai, a 21. héten a 87-88. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/80.

Megjelent: 2019. 05. 13.

 

Új jogszabályok

 

109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Falu Program megvalósulása érdekében a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

1271/2019. (V. 13.) Korm. határozat

a tájegységi építészet előmozdítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 109/2019. (V. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 109/2019. (V. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/81.

Megjelent: 2019. 05. 13.

 

Új jogszabályok

 

19/2019. (V. 13.) MNB rendelet

a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

Hatályos: 2019. 07. 15., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

20/2019. (V. 13.) MNB rendelet

az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

Hatályos: 2019. 07. 15.

 

8/2019. (V. 13.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 14.

 

19/2019. (V. 13.) BM rendelet

a közúti határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő hivatásos állomány vonatkozásában a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 15.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5001/2019/4. határozata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdés e) pontja törvénysértő voltának megállapításáról

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2019/5. határozata

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 25.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdés c) pontja törvénysértő voltának megállapításáról

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5004/2019/5. határozata

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Balatonföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2006. (VII. 5.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

 

Módosított jogszabályok

 

25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 8/2019. (V. 13.) MvM r.

Hatályos: 2019. 05. 14.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 19/2019. (V. 13.) BM r.

Hatályos: 2019. 05. 15.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet

a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

Hatályon kívül helyezi: 19/2019. (V. 13.) MNB r.

Hatályos: 2019. 07. 15.

 

12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet

az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

Hatályon kívül helyezi: 20/2019. (V. 13.) MNB r.

Hatályos: 2019. 07. 15.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/82.

Megjelent: 2019. 05. 14.

 

Új jogszabályok

 

110/2019. (V. 14.) Korm. rendelet

a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 15.

 

16/2019. (V. 14.) AB határozat

a Kúria Kvk.II.37.515/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 228. § (2) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

 

1272/2019. (V. 14.) Korm. határozat

a 2022. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1273/2019. (V. 14.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 15.

 

1274/2019. (V. 14.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1275/2019. (V. 14.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1276/2019. (V. 14.) Korm. határozat

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás címének az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága által megrendezett 2019. május 13-án Genfben sorra kerülő, részes felek konferenciája keretében történő módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 110/2019. (V. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 15.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1273/2019. (V. 14.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 15.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

2109/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 azonosító számú (“Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt” című) projekt műszaki tartalmának csökkentéséről és finanszírozási szerkezetének módosításáról

Visszavonta: 1273/2019. (V. 14.) Korm. határozat.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/83.

Megjelent: 2019. 05. 15.

 

Új jogszabályok

 

111/2019. (V. 15.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 05. 16. – kivétellel.

 

112/2019. (V. 15.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről

Hatályos: 2019. 07. 14.

 

113/2019. (V. 15.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 14.

 

114/2019. (V. 15.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

20/2019. (V. 15.) BM rendelet

az idegenrendészeti szervnél rendszeresített szolgálati beosztások megállapításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

13/2019. (V. 15.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 16.

 

1277/2019. (V. 15.) Korm. határozat

a Nemzetközi Versenyhálózat (International Competition Network) 2021. évi konferenciájának magyarországi megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1278/2019. (V. 15.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Hatályos: 2019. 05. 16.

 

1279/2019. (V. 15.) Korm. határozat

a Terrorelhárítási Központ képességeinek bővítéséhez, a feladat-végrehajtás magasabb szintű ellátásához szükséges eszközbeszerzések forrásainak biztosításáról

 

1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat

a 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

 

1281/2019. (V. 15.) Korm. határozat

az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2019. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 

1282/2019. (V. 15.) Korm. határozat

a kéményseprőipari közszolgáltatás ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról

 

1283/2019. (V. 15.) Korm. határozat

az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő károk helyreállításáról, valamint a tisztított víz hasznosításáról

 

1284/2019. (V. 15.) Korm. határozat

a kárpátaljai művelődési intézmények fejlesztési programjáról

 

1285/2019. (V. 15.) Korm. határozat

a magyarországi szerb nemzetiség köznevelési fejlesztési céljainak támogatásáról

 

1286/2019. (V. 15.) Korm. határozat

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) való magyar részvétel összehangolásáról és az OECD Nemzeti Tanács létrehozásáról szóló 1182/2011. (VI. 6.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 16.

 

Módosított jogszabályok

 

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja: 113/2019. (V. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 14.

 

253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 113/2019. (V. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 14.

 

521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról

Módosítja: 113/2019. (V. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 14.

 

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 114/2019. (V. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

Módosítja: 20/2019. (V. 15.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet

a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról

Módosítja: 20/2019. (V. 15.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 20/2019. (V. 15.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 20/2019. (V. 15.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

Módosítja: 20/2019. (V. 15.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

4/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról

Módosítja: 20/2019. (V. 15.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról

Módosítja: 13/2019. (V. 15.) IM r.

Hatályos: 2019. 05. 16.

 

13/2014. (XII. 16.) IM rendelet

a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól

Módosítja: 13/2019. (V. 15.) IM r.

Hatályos: 2019. 05. 16.

 

14/2014. (XII. 17.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről

Módosítja: 13/2019. (V. 15.) IM r.

Hatályos: 2019. 05. 16.

 

16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 13/2019. (V. 15.) IM r.

Hatályos: 2019. 05. 16.

 

8/2017. (VI. 13.) IM rendelet

a börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről

Módosítja: 13/2019. (V. 15.) IM r.

Hatályos: 2019. 05. 16.

 

1398/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

a magyarországi szerb nemzetiség oktatási céljainak megvalósításával kapcsolatos egyes intézkedésekről

Módosítja: 1285/2019. (V. 15.) Korm. h.

 

1182/2011. (VI. 6.) Korm. határozat

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) való magyar részvétel összehangolásáról és az OECD Nemzeti Tanács létrehozásáról

Módosítja: 1286/2019. (V. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 16.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről

Hatályon kívül helyezi: 112/2019. (V. 15.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 14.

 

1262/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 1278/2019. (V. 15.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 16.

 

1177/2018. (III. 28.) Korm. határozat

a magyarországi szerb nemzetiség köznevelési fejlesztési céljainak támogatásáról

Visszavonta: 1285/2019. (V. 15.) Korm. határozat.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/84.

Megjelent: 2019. 05. 16.

 

Új jogszabályok

 

115/2019. (V. 16.) Korm. rendelet

az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésével összefüggő bírságról

Hatályos: 2019. 06. 30., 2020. 01. 01.

 

116/2019. (V. 16.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

117/2019. (V. 16.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 19.

 

1287/2019. (V. 16.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú (“Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer”című) projekt támogatásának növeléséről, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú (“Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról szóló 1324/2016. (VII. 1.) Korm. határozat visszavonásáról

 

Hatályos: 2019. 05. 17.

 

52/2019. (V. 16.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Módosítja: 116/2019. (V. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 06. 01.

 

435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

Módosítja: 117/2019. (V. 16.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 05. 19.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1287/2019. (V. 16.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 17.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1324/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú (“Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról

Visszavonta: 1287/2019. (V. 16.) Korm. határozat.

Hatályos: 2019. 05. 17.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/85.

Megjelent: 2019. 05. 17.

 

Új jogszabályok

 

118/2019. (V. 17.) Korm. rendelet

az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

119/2019. (V. 17.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek Szűcsi település másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolásával összefüggő módosításáról

Hatályos: a 2019. évi általános önkormányzati választások napján.

 

2/2019. (V. 17.) KKM rendelet

az Információs Hivatalra vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 18.

 

KE határozatok rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről; rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 

Módosított jogszabályok

 

46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 118/2019. (V. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

Módosítja: 119/2019. (V. 17.) Korm. r.

Hatályos: a 2019. évi általános önkormányzati választások napján.

 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja: 119/2019. (V. 17.) Korm. r.

Hatályos: a 2019. évi általános önkormányzati választások napján.

 

2/1994. (IX. 20.) TNM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 2/2019. (V. 17.) KKM r.

Hatályos: 2019. 05. 18.

 

8/2001. (XII. 13.) TNM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjait megillető kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokról

Módosítja: 2/2019. (V. 17.) KKM r.

Hatályos: 2019. 05. 18.

 

31/2015. (VI. 30.) MvM rendelet

az Információs Hivatal állománytáblázatának elkészítésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 2/2019. (V. 17.) KKM r.

Hatályos: 2019. 05. 18.

 

36/2015. (VII. 22.) MvM rendelet

az Információs Hivatal alkalmazottainak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről

Módosítja: 2/2019. (V. 17.) KKM r.

Hatályos: 2019. 05. 18.

 

28/2016. (X. 19.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról, a méltatlanná válás és a szolgálatképes állapot megállapításának szabályairól, valamint a szolgálati nyugdíjasok egyenruha és rendfokozat viseléstől való eltiltásáról

Módosítja: 2/2019. (V. 17.) KKM r.

Hatályos: 2019. 05. 18.

 

30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól

Módosítja: 2/2019. (V. 17.) KKM r.

Hatályos: 2019. 05. 18.

 

32/2017. (XI. 28.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományával összefüggő szociális és kegyeleti gondoskodás rendjéről

Módosítja: 2/2019. (V. 17.) KKM r.

Hatályos: 2019. 05. 18

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál történő végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 2/2019. (V. 17.) KKM r.

Hatályos: 2019. 05. 18.

 

29/2015. (VI. 18.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alatt álló Információs Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére polgári hírszerzési ágazati pótlék megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 2/2019. (V. 17.) KKM r.

Hatályos: 2019. 05. 18.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/86.

Megjelent: 2019. 05. 17.

 

Új jogszabályok

 

120/2019. (V. 17.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 05. 18. – kivétellel

 

19/2019. (V. 17.) AM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 22.

 

1288/2019. (V. 17.) Korm. határozat

“A Római Birodalom határai – A dunai limes magyarországi szakasza” világörökségi várományos helyszín Világörökség Jegyzékbe jelölésével kapcsolatos intézkedésekről

 

1289/2019. (V. 17.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektekről szóló 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat módosításáról

 

1290/2019. (V. 17.) Korm. határozat

a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 18.

 

1291/2019. (V. 17.) Korm. határozat

az ELTE Lágymányosi Campus Déli épületének bővítéséről és molekuláris biomarker laboratórium építéséről, valamint a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéséről

 

1292/2019. (V. 17.) Korm. határozat

a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány támogatásáról

 

1293/2019. (V. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Sóstói Múzeumfalu fejlesztésének előkészítése érdekében történő támogatás biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 19/2019. (V. 17.) AM r.

Hatályos: 2019. 05. 22.

 

1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektekről

Módosítja: 1289/2019. (V. 17.) Korm. h.

 

1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat

a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről

Módosítja: 1290/2019. (V. 17.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 05. 18.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/87.

Megjelent: 2019. 05. 21.

 

Új jogszabályok

 

21/2019. (V. 21.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

KE határozat ok vezérőrnagyi előléptetésről, dandártábornoki kinevezésekről

 

1/2019. (V. 21.) PM határozat

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 95. § b) pontja és 17. melléklet 2. pontja hatálybalépéséről

 

Módosított jogszabályok

 

37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

Módosítja: 21/2019. (V. 21.) BM r.

Hatályos: 2019. 07. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/88.

Megjelent: 2019. 05. 23.

 

Új jogszabályok

 

21/2019. (V. 23.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 24.

 

Terem Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Terem Község 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 24.

 

Módosított jogszabályok

 

48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

Módosítja: 21/2019. (V. 23.) MNB r.

Hatályos: 2019. 05. 24.

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.