„Hiszek a kollektív munkában, az önzetlen segítségben”

Jelentős piacbővítést hajtott végre a vállalkozásában Liszácz Mihály, eközben minden kamarai testületi feladatot is teljeskörűen ellátott. A magyar-horvát határmenti gazdaságfejlesztés érdekében 2013 óta tölti be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Horvát Tagozatának elnöki tisztét, amelynek keretében számos nemzetközi delegációban és üzletember-találkozón képviselte a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát, illetve a vállalkozókat. A szakképzés és a mesterképzés területén is példamutató a vállalkozók számára, 2007 óta az általa irányított AutóCity évente 10 tanulót vezet be az autószerelés, a -villamosság, a karosszériajavítás és az autófényezés szakma rejtelmeibe. Liszácz Mihály munkáját a kamara Kiváló Kamarai Munkáért Díjjal ismerte el.

– Miért vállal aktív szerepet a kamarai ügyekben?

– A kamara kért fel a közös munkára. Ekkor arra gondoltam, hogy az általam megélt tapasztalatokkal, az ezekből keletkező hasznos gondolatokkal, ötletekkel, tanácsokkal segítségére lehetek a szervezetnek, a vállalkozásoknak. Hiszek a kolletkív munkában, hogy közösen, egymást önzetlenül segítve sikert lehet elérni.

– Mit élt meg sikernek a kamarával való együttműködés során?

– Idő kellett ahhoz, hogy megszokjam azt a racionális műszaki, közgazdasági vénámtól eltérő gondolkodást, működési módszereket, szervezeti struktúrákat, döntési kompetenciákat, amelyek a kamarát jellemzik. Sikerként élem meg azt, hogy képes voltam rugalmasan alkalmazkodni a korábban kialakult gyakorlatokhoz, szokásokhoz, ugyanakkor azt is hiszem, hogy nekem is sikerült egy másfajta szemléletet, gondolkodásmódot vinni ebbe az együttműködésbe, máshogy láttatni bizonyos dolgokat. Siker az is, hogy azokkal a partnerekkel, akikkel összehozott a munkám, megfelelő kapcsolatot tudtam kialakítani.

– Milyen változások tapasztalhatók a horvát-magyar gazdasági kapcsolatokban a munkája nyomán?

– A munkám egyik fontos eredménye, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara már nem különíti el a Horvátországból és a volt jugoszláv utódállamokból érkező megkereséseket, hanem azokat egyenrangúként kezeli. Nyitni tudtunk az ottani üzleti partnerek irányába, sikerült felvenni a kapcsolatot számos céggel, szervezettel, hiszen a célunk a helyi, a regionális kkv-szektor segítése, és ebbe nemcsak az információadás, a tájékoztatás tartozik bele, hanem Szerbiától Boszniáig az üzletipartner-közvetítés is.

– A kamarával szoros együttműködés miként kamatozik a sikeres vállalkozásában?

– A kamarai munkám során elsősorban nem arra fókuszáltam, hogy az ott kialakított kapcsolatrendszert a vállalkozásunk közvetlen üzleti érdekébe állítsam, ugyanakkor vitathatatlanul igaz, hogy ez hozott számunkra üzletet. Emellett azok az elismerések, amelyeket e tevékenységért kaptam, mint például most a Kiváló Kamarai Munkáért Díj, talán javítottak a cég és a magam imidzsén, illetve az eddigi megítélésén.

Kis Tünde