Merre tovább Szakképzés?

Figyelmükbe ajánljuk a „Szakképzés 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című kormányzati stratégiát.

Az új stratégia alapja három pilléren nyugszik, melynek főbb elemei a következők:

1. Karrierlehetőség

 • egyszerű, átlátható, átjárható rendszer
 • vonzó, valóban 5 éves technikum (kilépési lehetőséggel a 12. évfolyam végén), kisebb terheléssel a 12. évfolyam végén
 • a szakgimnázium legalább a mérnökképzés tekintetében a felsőoktatás előszobája legyen, valamilyen formában elfogadva a megszerzett ismereteket
 • ösztöndíjrendszer

2. Vonzó környezet

 • infrastruktúra (épület, eszközök)
 • jó minőségű, korszerűen felszerelt ágazati alapozó tanműhelyek
 • duális képzés feltételeinek biztosítása (KKV-knak ágazati képzőközpontok, nagyvállalatoknál más gyakorlóhelyek számára is nyitott vállalati képzőközpontok)
 • digitális tartalom (tankönyv mellett/helyett), folyamatosan korszerűsítve
 • korszerű oktatási technológiák

3. Naprakész oktatói tudás

 • vállalati helyszínű akkreditált oktatói képzések
 • mérnökök, gazdaságban dolgozó szakemberek beengedése az iskolába – meg kell fogalmazni, hogy milyen korosztálynak, milyen feltételekkel. Rövid tanári-pedagógiai modulok, képzések kialakítása – cél: 500 óraadó
 • rugalmasabb mérnöktanár- és szakoktatóképzések
 • kiscsoportos felzárkóztatás módszertanának fejlesztése, mentori feladatokra felkészítés
 • a szakképzés sajátosságaira épülő új minősítési rendszer, életpályamodell kialakítása, mely a lehető legrugalmasabb módon biztosítja a tanárok foglalkoztatásának több formáját és a béralku lehetőségét, a piaci bérekhez igazodást
 • digitális asszisztensek

A Szakképzés 4.0 stratégia teljes szövege ide kattintva érhető el!

(Forrás: nive.hu)