Szakképzősök nyári gyakorlata 2019

Összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt a szakképzésben tanulók 2019. június 15-e után vállalkozásoknál vagy intézményeknél. A gyakorlat szervezésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

A gyakorlat megkezdése előtt a tanulószerződést vagy az együttműködési megállapodást meg kell kötni, melyek a kamara ellenjegyzésével válnak hatályossá.

Nyári gyakorlat Tanulószerződés alapján

 • az új tanuló bejelentése a tanulószerződésben rögzített kezdő időponttal (tanulószerződés 5.2 pontja) a NAV-hoz a 1041 jelű bejelentő lapon 1130-as kódon (Tanulószerződéssel szakképző iskolai tanuló)
 • foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra beutalás
 • a szükséges munkaruha és egyéni védőeszközök átadása
 • munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatás
 • felelősségbiztosítás megkötése a tanuló által okozott, de a tanuló által meg nem térített károk fedezetére
 • a Szakképzési Kerettantervben lévő gyakorlati követelmények alapján a gyakorlat megtervezése (követelmények elérhetők a www.nive.hu honlap főoldalán a „Szakképzési dokumentumok” menüpont alatt)
 • az összefüggő gyakorlat idejének meghatározása (a kerettanterv alapján általában 4 hét, napi 7 óra, összesen 140 óra), a többi nap a tanuló fizetett szabadságon van!
 • jelenléti ívek vezetése a beosztás alapján
 • Foglalkozási napló megnyitása (nem új tanulóknál a tanévben vezetett napló folytatása), melyet az oktató köteles vezetni a gyakorlati napokon (gyakorlat tananyaga, hiányzások rögzítése, értékelés).
 • bérszámfejtés, a tanuló pénzbeli juttatásának átutalása a tárgyhót követő hó 10-ig
 • étkezési hozzájárulás biztosítása a gyakorlati napokon
 • A gyakorlati képző köteles a nyári gyakorlat teljesítéséről igazolást kiadni, melyhez az iskolák biztosítanak igazoló lapot.

 

Nyári gyakorlat Együttműködési megállapodás alapján

 • a tanulókat nem kell bejelenteni!
 • a Szakképzési Kerettantervben lévő gyakorlati követelmények alapján a gyakorlat megtervezése az együttműködési megállapodásban rögzített időszakban
 • jelenléti ívek vezetése a beosztás alapján
 • Foglalkozási napló megnyitása, melyet az oktató köteles vezetni a gyakorlati napokon (gyakorlat tananyaga, hiányzások rögzítése, értékelés).
 • munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatás
 • étkezési hozzájárulás biztosítása a gyakorlati napokon
 • A gyakorlati képző köteles a nyári gyakorlat teljesítéséről igazolást kiadni, melyhez az iskolák biztosítanak igazoló lapot.
 • A nyári gyakorlat idejére tanulói juttatás fizetendő, összege legalább a mindenkori minimálbér 19,5%-a, min. 7.264 Ft/hét járulék és adómentes.

 

Együttműködési megállapodásról bővebben

 

Ellenjegyzett, hatályos tanulószerződéssel és együttműködési megállapodással szervezett képzésre a szakképzési hozzájárulás terhére normatív összegek elszámolására van lehetőség, ennek részleteiről a 2011. évi CLV.Szhj. tv. és a 2011. évi 280/2011 számú kormányrendelet a gyakorlati képzési normatívák mértékéről rendelkezik.

További információkkal kapcsolatban keresse humánerőforrás-fejlesztési osztályunk munkatársait.