Indul a tanév a gyakorlati képzőhelyeken is

Az első tanítási nap 2019. szeptember 2., új tanuló bejelentésének ez lehet a legkorábbi napja!

Tanulószerződés alapján szervezett gyakorlattal kapcsolatban az alábbi legfontosabb teendőkre hívjuk fel a képzők figyelmét

 • a tanulószerződés megkötése és eljuttatása ellenjegyzésre a kamaránkba  (tanulószerződés nyomtatvány)
 • az új tanuló bejelentése a tanulószerződésben rögzített kezdő időponttal (tanulószerződés 5.2 pontja)
 • foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra beutalás
 • a szükséges munkaruha és egyéni védőeszközök átadása
 • étkezési hozzájárulás biztosítása a gyakorlati napokon
 • munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatás
 • felelősségbiztosítás megkötése a tanuló által okozott, de a tanuló által meg nem térített károk fedezetére
 • a Szakképzési Kerettantervben lévő gyakorlati követelmények alapján a gyakorlat megtervezése (a szakképző iskola tájékoztatása alapján, valamint a követelmények elérhetők a www.nive.hu honlap főoldalán a „Szakképzési dokumentumok” menüpont alatt)
 • kapcsolatfelvétel az iskolával (ki a kontaktszemély: gyakorlati oktatásvezető vagy osztályfőnök)
 • a gyakorlat idejének meghatározása kerettantervi óraszám alapján napi 7 vagy 8 órás beosztással a tanév rendjének és az órarendnek megfelelően. Hétvégén, tanítási szünetekben csak az iskola engedélyével!
 • jelenléti ívek vezetése a beosztás alapján
 • Foglalkozási napló megnyitása, melyet az oktató köteles vezetni a gyakorlati napokon (gyakorlat tananyaga, hiányzások rögzítése, értékelés).
 • régi tanulók év végi eredményének egyeztetése az iskolával a tanulói juttatás emelésének (évismétlő tanulóknál csökkentés!) megállapításához
 • bérszámfejtés, a tanuló pénzbeli juttatásának átutalása a tárgyhót követő hó 10-ig
 • A gyakorlati képző köteles havonta az iskolát a gyakorlatról tájékoztatni (hiányzás, érdemjegy).

További információkkal kapcsolatban keresse Humánerőforrás-fejlesztési osztályunk tanulószerződéses tanácsadóit.