Heti jogász 2019. 34 – 35. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 34. héten a Magyar Közlöny 143-144., a 35. héten a 145-147.  számai jelentek meg.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/143.

Megjelent: 2019. 08. 22.

 

Új jogszabályok

 

KE határozatok kitüntetések adományozásáról, valamint állampolgárság visszavonással történő megszüntetésekről

 

1497/2019. (VIII. 22.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2019. évi adományozásáról

 

1498/2019. (VIII. 22.) Korm. határozat

a Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont komplex fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/144.

Megjelent: 2019. 08. 23.

 

Új jogszabályok

 

202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról

Hatályos: 2019. 08. 26.

 

203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 24.

 

204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

205/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 24.

 

206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 24.

 

207/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a Puskás Aréna működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos egyes feladatokról

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet

a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

1499/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Közép-Duna menti térséget érintő egyes fejlesztésekről

 

1500/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a 2017-2018. évi Komplex Útfelújítási Program befejezéséhez szükséges intézkedésekről

 

1501/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2019. 08. 24.

 

1502/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem alapítása 250 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos intézkedésekről

 

1503/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által megrendezésre kerülő befektetésösztönzési fókuszú nemzetközi gazdasági konferencia szervezéséről

 

1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról és a “30 éve szabadon” emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról

 

1505/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Várprogram részét képező mosonmagyaróvári Óvári vár állagmegóvó munkáihoz szükséges forrás biztosításáról

 

1506/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó egyes intézkedésekről

 

1507/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről

 

1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1509/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú (“Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 24.

 

1510/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

az iraki jezidi menekültek helyben maradását és hazatérését támogató projektek megvalósításáról és a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról

 

88/2019. (VIII. 23.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a Közös Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

Módosítja: 203/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 24.

 

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

Módosítja: 203/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 24.

 

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet

a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

204/2008. (VIII. 19.) Korm. rendelet

az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködéséről szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet

az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet

a muzeális intézmények működési engedélyéről

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

51/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatóházának beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról

Módosítja: 205/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 24.

 

38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

az olimpiai központokról

Módosítja: 206/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 24.

 

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről

Módosítja: 206/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 24.

 

200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet

egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról

Módosítja: 206/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 24.

 

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja: 206/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 24.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 206/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 24.

 

122/2019. (V. 27.) Korm. rendelet

a kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotások körébe nem tartozó filmalkotások meghatározásáról

Módosítja: 206/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 24.

 

33/2018. (XI. 29.) AM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 39/2019. (VIII. 23.) AM r.

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a “30 éve szabadon” emlékév programjáról

Módosítja: 1504/2019. (VIII. 23.) Korm. h.

 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1509/2019. (VIII. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 08. 24.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/145.

Megjelent: 2019. 08. 26.

 

Új jogszabályok

 

208/2019. (VIII. 26.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 27.

 

25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével összefüggésben, valamint jogharmonizációs szempontok alapján egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 01.

26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet

a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

27/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet

a Nemzeti Hozzáférési Pontról és a közúti közlekedési információs szolgáltatásokról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1511/2019. (VIII. 26.) Korm. határozat

a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi vagyonkezelésű ingatlanok kiváltásához szükséges ingatlanok biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről

 

1512/2019. (VIII. 26.) Korm. határozat

a Szeged-Szabadka vasútvonal fejlesztéséről

 

89/2019. (VIII. 26.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya közötti Audiovizuális Koprodukciós Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 208/2019. (VIII. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 27.

 

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

a játszótéri eszközök biztonságosságáról

Módosítja: 25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

32/2007. (III. 19.) GKM rendelet

a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról

Módosítja: 25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

51/2007. (V. 17.) GKM rendelet

a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről

Módosítja: 25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

Módosítja: 25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

Módosítja: 25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról

Módosítja: 25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet

a gyermekjátékok biztonságáról

Módosítja: 25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet

egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

Módosítja: 25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet

a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

Módosítja: 25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet

a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

Módosítja: 25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet

a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

Módosítja: 25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja: 25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet

a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

Módosítja: 25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

Módosítja: 25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet

az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

Módosítja: 25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/146.

Megjelent: 2019. 08. 27.

 

Új jogszabályok

 

209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

210/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 30.

 

211/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 28.

 

212/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 28.

 

213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

Hatályos: 2019. 10. 26.

 

28/2019. (VIII. 27.) ITM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 26.

 

1513/2019. (VIII. 27.) Korm. határozat

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 28.

 

90/2019. (VIII. 27.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Módosítja: 209/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

Módosítja: 209/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 209/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 210/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 30.

 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

Módosítja: 210/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 30.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 210/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 30.

 

274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról

Módosítja: 210/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 30.

 

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 211/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 28.

 

64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról

Módosítja: 212/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 28.

 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja: 213/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 26.

 

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

Módosítja: 213/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 10. 26.

 

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

Módosítja: 28/2019. (VIII. 27.) ITM r.

Hatályos: 2019. 10. 26.

 

1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1513/2019. (VIII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 08. 28.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 1513/2019. (VIII. 27.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 08. 28.

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/147.

Megjelent: 2019. 08. 30.

 

Új jogszabályok

 

214/2019. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról

Hatályos: 2019. 09. 04.

 

41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Hatályos: 2019. 09. 02.

 

33/2019. (VIII. 30.) BM rendelet

belügyi tárgyú miniszteri rendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

34/2019. (VIII. 30.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 18/2019. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2019. 09. 01., 2019. 10. 01., 2020. 09. 01., 2021. 01. 01.

 

9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

29/2019. (VIII. 30.) ITM rendelet

egyes szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

5/2019. (VIII. 30.) KKM rendelet

az Információs Hivatal rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak teljesítményértékelési rendszeréről

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

KE határozatok egyetemi tanári kinevezésekről, államtitkári felmentésekről

 

1514/2019. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatainak bővítéséről, valamint az Állami Számvevőszékkel Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

91/2019. (VIII. 30.) ME határozat

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról

Módosítja: 214/2019. (VIII. 30.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

44/2011. (XII. 5.) BM rendelet

a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

Módosítja: 33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet

a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

Módosítja: 33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

21/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről

Módosítja: 33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról

Módosítja: 33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

22/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

23/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól

Módosítja: 33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

25/2015. (VI. 15.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

26/2015. (VI. 15.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól

Módosítja: 33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

Módosítja: 33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

78/2015. (XII. 23.) BM rendelet

az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól

Módosítja: 33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

12/2016. (V. 4.) BM rendelet

az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól

Módosítja: 33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

20/2016. (VI. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

Módosítja: 33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

39/2016. (X. 6.) BM rendelet

a rendfokozati vizsgáról

Módosítja: 33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 09. 07.

 

18/2019. (V. 10.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja: 34/2019. (VIII. 30.) BM r.

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről

Módosítja: 20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet

az iskolai sporttevékenységről

Módosítja: 20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja: 20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 09. 01., 2019. 10. 01., 2020. 09. 01., 2021. 01. 01.

 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

Módosítja: 20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet

a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Módosítja: 20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Módosítja: 20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 09. 01., 2020. 09. 01.

 

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról

Módosítja: 20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

a 2019/2020. tanév rendjéről

Módosítja: 20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 09. 01.

 

19/2009. (XII. 29.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

Módosítja: 9/2019. (VIII. 30.) HM r.

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 9/2019. (VIII. 30.) HM r.

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Módosítja: 9/2019. (VIII. 30.) HM r.

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

22/2016. (XII. 21.) HM rendelet

a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról

Módosítja: 9/2019. (VIII. 30.) HM r.

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

14/2018. (IX. 17.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

Módosítja: 9/2019. (VIII. 30.) HM r.

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 29/2019. (VIII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja: 29/2019. (VIII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet

a szakképzési kerettantervekről

Módosítja: 29/2019. (VIII. 30.) ITM r.

Hatályos: 2019. 08. 31.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 10. 01.

 

14/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

a köznevelési tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról

Hatályon kívül helyezi: 20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 09. 01

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.