Ipar 2030 – a jövőre vonatkozó elképzelés

Már évek óta napirenden van az Unió Versenyképességi Tanácsában egy átfogó és hosszú távú uniós iparpolitikai stratégia elkészítése. A2017. májusi és novemberi tanácsi következtetések, az Európai Tanács 2017. júniusi következtetései, a 2018. márciusi és novemberi, valamint a 2019. májusi tanácsi következtetések megszabják az irányokat és a határidőt is. A Tanács még 2017-ben döntött az „Industry2030” (Iparunk 2030-ban) elnevezésű, magas szintű ipari kerekasztal létrehozásáról, azzal a mandátummal, hogy független tanácsokkal szolgáljon a Bizottság által 2019 végéig elkészítendő stratégiához. A testület 2017 decemberében alakult meg, húsz tagból áll, kis-és nagyvállalkozások, hagyományos és új iparágak, szakszervezetek, az innovációs és kutatói közösség, a pénzügyekés a tudomány képviselői kaptak benne helyet. Másfél éves munkát követően elkészült a testület „Az európai ipar jövőképe 2030-ig”című jelentése, melyben ajánlásokat is megfogalmaznak a Bizottság számára. A jelentésből képet kaphatunk a készülő stratégia fő irányairól.

 

 1. A jövőkép
  Az európai ipar 2030-ban globális vezetőként felelősségteljesen értéket termel a társadalom, a környezet és a gazdaság számára. Az európai ipari modell sikeresen ötvözi a gazdasági fejlődést a főbb környezeti és társadalmi kihívásokkal. Amennyiben megvalósulnak a jelentésben tervezett célkitűzések, 2030-ra az Európai Unió egy innovatív, fenntartható, versenyképes és emberközpontú, együttműködésen alapuló gazdaság lesz, egy egyre népesebb, erőforrás szegényebb és összekapcsolt világban.

  A jövőkép a következő elemekre épül:

  átalakuló európai ipar–a gyártás és termékek automatizálása és digitalizálása,az adatokra épülő szolgáltatásokkal együtt átalakítják az európai ipart, miközben az ipari értékláncok egyre inkább a körforgásos gazdaság elvei szerint működnek majd, és az iparpolitika a többi uniós politikával egyenrangú lesz 2030-ban;
  globálisan versenyképes Európa – az egységes piac és az ezt támogató jogszabályi keret az iparpolitika középpontjában áll majd, az EU a világgazdaság többi szereplőjével a viszonosságon alapuló együttműködést és kereskedelmet folytat, a technológia vezette átállás a tömegtermelésről az érték alapú gazdaságra, mint vonzó gazdasági modell jelenik meg;
  társadalmi befogadás és társadalmi értékek – a gazdasági fejlődés hozta előnyök egyenletesebben oszlanak majd meg a régiók és a társadalom tagjai között.

 2. Trendek –kihívások és lehetőségek az EU iparának
  A jövőkép megvalósításához tisztában kell lenni a hosszú távú folyamatokkal és szerkezeti változásokkal (köztük a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításával), mert csak így sikerülhet megbirkózni a kihívásokkal és élni a lehetőségekkel. A trendeket az alábbi négy csoport szerinti felosztásban mutatja be a jelentés:
  – globális geopolitikai és gazdasági folyamatok
  – tudományos és technológiai fejlődés
  – szociális és társadalmi folyamatok
  – éghajlatváltozás és egyéb környezettel kapcsolatos folyamatok.

  A globális geopolitikai és gazdasági folyamatok területén a protekcionizmus miatt gyengülő kereskedelem és befektetések, a K+F és innovációs kiadások nem elégséges szintje, a belső piac széttagoltsága nehezítheti a 2030-as célok elérését. Az új és feltörekvő piacok viszont új lehetőségeket kínálnak az uniós vállalatoknak, köztük a KKV-k számára is.

  A tudományos és technológiai fejlődésterén

  többek között az új technológiák KKV-k közötti lassú elterjedése, a K+F eredmények piacképes árukká és szolgáltatásokká konvertálásának elégtelensége, az új technológiák által felvetett etikai, felelősségi kérdések és az adatok tulajdonjoga azok a kihívások, melyekre meg kell találni a megfelelő választ.

  A szociális és társadalmi kihívások között egyebek mellett a lakosság

  elöregedését, a képzett munkaerő hiányát, a tehetség megtartását, Európába vonzását említi a jelentés.

  Az éghajlatváltozás esetében az ipar, valamint az energia szektor szénmentesítése, a versenyképes energia árak és ellátás, a kiszámítható, konzisztens és stabil szabályozási környezet csak néhány azok közül a területek közül, ahol még sok a tennivaló.

 3. A siker kulcsfontosságú elemei
  A jelentés öt, egymással szorosan összefüggő, a jövőkép megvalósításához és az EU iparának átalakításához szükséges elemet határoz meg. Az új európai ipari modell csak ezek integrált kezelésével valósítható meg a jelentés szerint. Az öt elem a következő:
  – vezető szerep a technológia, az innováció és a fenntarthatóság terén
  – képzettség –a jövőben szükséges képzettségek kijelölése és ezekhez igazodó képzés
  – a stratégiai értékláncok és értékteremtő hálózatok támogatása
  – tisztességes, versenyképes és agilis üzleti környezetbiztosítása
  – a társadalmi méltányosság és jólétmegteremtése.

 4. Megvalósítás: a szükséges lépések
  A jövőkép megvalósításához a következő stratégiai követelményeken és lépéseken át vezet az út:
  egy gyors és befogadó átalakítás levezénylése – az innovációt és az új technológia piaci elterjedését ösztönző ökoszisztéma megteremtése; a klímasemleges, körforgásos és forrás-hatékony iparra való áttérés felgyorsítása; a digitális gazdaság erősítése, az átállás finanszírozása;
  Európa a globális versenyképesség bajnoka –a stratégiai értékláncok erősítése; az egységes piac erősítése; vezető szerep egy nyílt, tisztességes, többoldalú kereskedelmi rendszer fenntartásában;
  törekvés a társadalmi befogadás és értékek erősítésére – az ipari átállásnak a társadalmi igazságosság alapján kell végbe mennie; az átalakítás előnyeit az EU valamennyi régiójára ki kell terjeszteni;az átalakítást az érintettek bevonásával kell végrehajtani; meg kell teremteni az oktatás/képzés és az igények összehangolásával a tanuló társadalmat; a fenntartható tevékenységeket támogató üzleti környezet kell teremteni.

 

További információ:

https://ec.europa.eu/growth/content/high-level-group-experts-presents-report-future-european-industry_en