Szellemi tulajdonjog védelem Délkelet-Ázsiában

Hogyan lehet megvédeni a szellemi tulajdonokat Délkelet-Ázsiában folytatott üzleti tevékenység során?

Valójában az IP (Intellectual Property – szellemi tulajdon) fontos vagyonelem, melynek célja az egyedülálló ötletek és megoldások (szabadalmak, új modellek, szerzői jogok és üzleti titok), valamint a jó hírnév és az ügyfelekkel fennálló személyes kapcsolat (védjegyek) védelme. Az Ön szellemi tulajdonjogainak védelme, egyik fő tevékenysége annak, hogy kiterjessze a piaci jelenlétet, megakadályozza, hogy mások lemásolják, esetleg felhasználják az Ön munkáit, emellett lehetővé teszi az esetleges jogsértések elleni végrehajtást. Még akkor is, ha nem tervezi, hogy vállalkozását egy adott országban alapítja, az IP licencének megadása jó lehetőség lehet a bevétel növelésére.Felsorolunk néhány kulcsfontosságú pontot, amelyeket az IP-stratégiának a Délkelet-Ázsiában tartalmaznia kell:

 

 1. Azonosítsa a védendő IP-eszközöket

Van néhány IP-típus, amelyeket figyelembe kell vennie az üzleti specializáció alapján, és az alábbiak szerint kell óvni a védelem érdekében:

 • Szabadalom: védje találmányát, amelynek újnak, kreatívnak és ipari felhasználásra alkalmasnak kell lennie.
 • Védjegyek: védje márkáját, segítse az ügyfelekkel való megbízható kapcsolatépítést. A védjegy lehet egy szó, logó vagy ezek kombinációja.
 • Ipari formatervezés: védje egy termék megjelenését (új – kreatív – ipari alkalmazás)
 • Szerzői jog: fedezze az irodalmi, művészeti és tudományos műveket, szoftvereket, adatgyűjtést stb. Szingapúrban nincs a szerzői jogok számára fenntartott nyilvántartásba vételi rendszer. Azok a művek, amelyek a szerzői jogi törvény értelmében védelem alatt állnak, automatikusan védettek.
 • Kereskedelmi titkok: minden olyan bizalmas üzleti információ, amely versenyelőnyt biztosít Önnek. Ez a legjobb módja azon ötleteknek, innovációnak és know-how-nak a védelmére, amelyeket nem akar szabadalmaztatni vagy nyilvánosságra hozni. Nincs szükség regisztrációra, de az információkat titokban kell tartania.

 

 1. A lehető leghamarabb regisztrálja az alapvető IP-t

Tekintettel arra, hogy Délkelet-Ázsia minden országában először nyilvántartásba veszik a rendszereket, a korábbi regisztráció nélküli piacra lépés egyik legnagyobb kockázata az úgynevezett rosszhiszemű regisztráció. Ez azt feltételezheti, hogy harmadik fél regisztrálhatta a vállalati védjegyet, még mielőtt a társaság e védjegy törvényes tulajdonosává vált volna. Ezek a „rosszhiszemű” regisztrációk nem ritkák, és sok esetben az eredeti védjegytulajdonosnak kell visszavásárolnia a saját védjegyet többszörös áron.

 

 1. A szerződésbe foglalja bele a titoktartási megállapodást és az IP-záradékot

Általában a délkelet-ázsiai országokban végzett üzleti kutatási folyamat során alkalom nyílik arra, hogy innovációit és ötleteit a potenciális partnerek számára bemutathassa, megismerje és együttműködjön a régió más újítóival vagy befektetőivel. Egy ilyen folyamat szükségszerűen magában foglal egy bizonyos mértékű nyilvánosságra hozatalt, amely veszélyes lehet a jövőbeni üzleti vállalkozás számára, hiszen így más is bepillantást nyer az innovatív termékbe és annak kifejlesztésébe.

Ezért javasolt, hogy a partnerekkel írasson alá minden esetben titoktartási megállapodást. Amennyiben úgy dönt, hogy technológiai átadási szerződést/licencszerződést/K+F-szerződést köt ügyféllel vagy partnerrel, ne felejtse el belefoglalni a szerződésbe a szellemi tulajdonjogokra és a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó záradékokat, hiszen ez a legmegfelelőbb módja annak, hogy megvédjen magát és ne sérüljön a szellemi tulajdonjoga.

A délkelet-ázsiai technológiaátadással kapcsolatos további információkért olvassa el a közzétett technológiaátadási útmutatót, a Délkelet-ázsiai kutatási és fejlesztési (K+F) tevékenységekre vonatkozó útmutatót, valamint a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó szerződések használati útmutatóját.

 

 1. Kérjen tanácsot egy helyi ügyvédtől 

A szellemi tulajdon védelme országos, az egyes országok törvényei és gyakorlatai pedig gyakran eltérnek. Erősen ajánlott, hogy már a folyamat elejétől kérjen tanácsot egy helyi ügyvédtől, aki a legjobb szakértelemmel rendelkezik a témában.

 

 1. Fontolja meg a vonatkozó nemzetközi szerződések alkalmazását

Amellett, hogy szellemi tulajdonát közvetlenül a szingapúri nemzeti irodában regisztrálja, vannak olyan nemzetközi szerződések is, amelyek lehetővé teszik a védelem egyidejű megszerzését egyszerre több országban is, beleértve Szingapúrt is. Ebben erre két tipikus nemzetközi IP regisztrációs rendszer használható fel.

 

 • Szabadalmi együttműködési szerződés (Patent Cooperation Treaty – PCT): egy nemzetközi szabadalmi rendszer, amely segítséget nyújt a kérelmezőknek találmányaik nemzetközi szabadalmi oltalmának keresésében. Azáltal, hogy egy nemzetközi szabadalmi bejelentést benyújtanak a PCT-hez, a kérelmezők számos országban – köztük Szingapúrban is – védelmet kérhetnek a találmányhoz. A PCT eljárásnak köszönhetően az első kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 hónapon belül a kérelmező eldöntheti, hogy mely országban kíván oltalommal élni anélkül, hogy elveszítené az elsőbbségi jogát vagy a találmány újdonságát.
 • Madridi nemzetközi védjegyrendszer: a madridi rendszer kényelmes és költséghatékony megoldás a védjegyek nyilvántartásba vételére és kezelésére világszerte. A madridi regisztrációs rendszer segítségével elég egy kérelmet benyújtani a nemzeti irodán keresztül, saját nyelven és a meghatározott díjakat fizetve a védjegy védelme biztosított akár 121 országban a világ minden táján.

 

Reméljük, hogy a fenti áttekintés megválaszolta az IP-védelemmel kapcsolatos aggályait. További információért kérjük, keresse fel a honlapot, ahol IP útmutatót, egyéb képzéseket, valamint online anyagokat is talál. Amennyiben további információra van szüksége, kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat munkatársaival, akik három munkanapon belül válaszolnak, és információt nyújtanak mind a 10 Délkelet-Ázsiai országgal kapcsolatban.