Eurochambres állásfoglalása körforgásos gazdaságról

Az Európai Bizottság 2019.március 4-én közzétett, a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv végrehajtásáról szóló jelentése az eredmények és pozitív tendenciák mellett arra is rámutatott, hogy továbbra is sokat kell tenni a teljes körforgás megvalósításáért és az uniós vállalkozások számára jelentkező versenyelőny kiaknázásáért.

 

A jelentés azonosítja is a teendőket:

 • az eddigieknél nagyobb erőfeszítések szükségesek a hulladékokról  szóló felülvizsgált  jogszabályok  végrehajtása és  a  másodlagos  nyersanyagok piacának fejlesztése terén;
 • fel kell gyorsítani a bizonyos témákkal (például a vegyi anyagokkal, a nem toxikus környezettel, az  ökocímkézéssel  és  az  ökoinnovációval,  a  kritikus fontosságú nyersanyagokkal és a műtrágyákkal) kapcsolatban uniós szinten már megkezdett munkát;
 • a cselekvési tervet az eddig nem érintett területekre is ki kellene terjeszteni, ez előnyös lehet sok más, nagy környezeti hatással járó és a körforgás szempontjából nagy lehetőségeket kínáló ágazatban, például az informatika, az elektronika, a mobilitás, az épített környezet, a bányászat, a bútorgyártás, az élelmiszerek és italok, valamint a textilipar területén.

A finn EU elnökségi prioritások között szerepel, hogy politikai megállapodást érjenek el a  Tanácsban  a  körforgásos  gazdaság  kiterjesztéséhez  vezető  út  következő lépéseiről. A belső piacért felelős biztosjelölt megbízólevelében szintén szerepel az új körforgásos gazdasági cselekvési terv és az iparpolitika összehangolása. Ezekből látszik, hogy a körforgásos gazdaságnak központi szerep jut majd az Európa ipari erejéről és versenyképességéről szóló jövőbeni vitákban, így az  Eurochambreskülönösen időszerűnek tartotta felhívni a figyelmet arra, miért kell a KKV-kat a viták, a  döntési  folyamatok  megkerülhetetlen  szereplőivé  tenni. Az állásfoglalás főbb üzenetei:

 • a körforgásos gazdaság a piac-vezérelt (például az üzleti modell innováció vagy a digitalizáció)  és  a  szakpolitika  által  vezérelt  (például  az éghajlatváltozás  elleni  fellépés  vagy  a  hulladékgazdálkodás)  folyamatok metszéspontjában áll és így több szempontból szükséges elemezni;
 • a körforgásos gazdaságot, mint koncepciót átfogó, koherens és valamennyi EU-tagállamban egyformán alkalmazott  jogi  szabályrendszer  és  nem  jogi ösztönzők együttesére kell alapozni;
 • a KKV-kra háruló  túlzott  adminisztratív  és  pénzügyi  terhek  megelőzése érdekében a „Gondolkozz kicsiben!” elvet tiszteletben kell tartani.

A szeptember 19-én megjelent Eurochambres állásfoglalás a javaslatokat hat terület köré csoportosítja:

1. Termékek, nyersanyagok és hulladék:

 • az akadályok (például  a  minőségi  szabványok,  a  határokon átnyúló kereskedelemnehézségei, a tagállamok eltérő szabályai a felhasználás és a hulladékstátusz  megszűnése  tekintetében)lebontásával  a másodlagos nyersanyagok felhasználását elősegítő környezet megteremtése;
 • a jogi következetlenségek felszámolása –az érintett területek szabályai közötti ellentmondásokat fel kell  oldani,  továbbá  meg  kell  találni a megfelelő egyensúlyt az egészségügyi, biztonsági és fogyasztóvédelmi szabályok és a körforgásos gazdaság céljainak megvalósítását elősegítő intézkedések között;
 • a környezetbarát terméktervezés  követelményei  nem  akadályozhatják  az innovatív  vállalkozásokat  és  nem  növelhetik  jelentősen  a  termelési költségeket. A tervezési szabványok bevezetése nem történhet egyik naptól a másikra, a cégek és főleg a KKV-k nem tudnak azonnal áttérni az új követelményekre;
 • a kiterjesztett gyártól felelősség rendszere sok termék gyártásánál pozitívan járulhat hozzá a körforgáshoz, de arra ügyelni kell, hogy ne jelentsen plusz adó terhet a vállalkozások részére,s ne akadályozza az innovációt.

2. Finanszírozás:

 • vállalkozás-és innovációbarát finanszírozás  megteremtése –a   nagyon összetett  finanszírozási  rendszer  súlyos  adminisztratív  terhet  jelenthet  a vállalkozásoknak és hátráltathatja a befektetéseket az  energia-és alacsony szén-dioxid kibocsátású szektorban;
 • a következő programozási időszak programjait és alapjait össze kell hangolni és ajánlott innovatív  pénzügyi  eszközök használata  is, például  az  uniós források és a magánszektor beruházásainak összekötése.

  3. Kereskedelem és nemzetközi kötelezettségek:
 • a körforgásos  gazdaságtámogatása a  nemzetközi színtéren is fontos(az ENSZ,  az  OECD,  a  WTO), az Európai Bizottság ennek figyelembe vételével kell, hogy eljárjon;
 • a szabályokon alapuló  nemzetközi  kereskedelem  létfontosságú  az  uniós vállalkozásoknak –a  körforgásos törekvések  nem  válhatnak  nem  tarifális kereskedelmi korlátokká;
 • az  Eurochambres arra kériaz Európai Bizottságot és az uniós tagállamokat, hogy népszerűsítsék és támogassák a hatékony hulladékgyűjtést, a szelektív hulladékgyűjtési  és  feldolgozási  rendszereket  az  EU  határain  kívül,  ezzel ugyanis  az  uniós  innovatív  körforgásos  megoldásokiránti  kereslet  is növekszik.
  4.  Innováció és képzettség:
 • a munkaerőt megfelelő  képzettséggel  kell  felruházni –mind  az  általános oktatási rendszer, mind a szakképzés modernizálásánáltámaszkodni kell a vállalkozások  és  képviseleti  szerveik,  például  kereskedelmi  kamarák tapasztalatára;
 • az  innováció  meghatározásánál  egy  kiterjesztett,  kellő  rugalmasságot  adó definíció használatát javasolja az Eurochambres.
  5. Digitalizáció:
 • a KKV-k számára különösen nagy terhet jelentő új jelentési kötelezettségek bevezetése helyett a meglévő adatbázisok jobb kihasználására (integrálására) kell törekedni;
 • a meglévő hálózatok (például EEN, DIH) megerősítése és összekapcsolása a regionális és területi kormányzási szinttel, valamint a kereskedelmi kamarák által ellátott feladatokkal szintén pozitív eredményekkel járhat.
  6. Fogyasztók, piacok és szereplők:
 • jobban be kell mutatni, mit jelent a körkörösség – az Európai Bizottság, a nemzeti kormányok és az üzleti körök is jobban ki kell, hogy vegyék részüket az érintettek megfelelő tájékoztatásából;
 • a termékek ökológiai lábnyomáról szóló harmonizált, több kritériumra épülő önkéntes információs rendszer kiépítését folytatni kell, ugyanakkor a vállalkozások,  köztük a KKV-k bevonása a tervezésbe és elengedhetetlen, ha nem akarunk egy fentről jövő, drága és a gazdaság nagy része számára haszontalan és használhatatlan rendszert;
 • egyszerűsíteni kell a KKV-k részvételét a közbeszerzésekben, a kötelező fenntarthatósági kritérium szűkíti a piaci hozzáférést és csökkenti a KKV-k részvételét.

További információ: http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8290