Heti jogász 2019. 45-47. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jelezzük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 45. héten a Magyar Közlöny 176-179., a 46. héten a 180.-1182., a 47. héten a 183-187. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/176.

Megjelent: 2019. 11. 04.

 

Új jogszabályok

 

28/2019. (XI. 4.) AB határozat

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény közjegyzői fegyelmi bíróságok megalakításának és eljárásának egyes részletszabályaival kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

29/2019. (XI. 4.) AB határozat

a Kúria Bfv.III.1.075/2018/11. számú végzése, a Tiszaújvárosi Járásbíróság 8.B.226/2012/22. számú ítélete, valamint a Miskolci Törvényszék 2.Bf.323/2014/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

30/2019. (XI. 4.) AB határozat

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (6) bekezdésével összefüggésben a közterület-használatról szóló jogszabályok alkalmazásánál alkotmányos követelmény megállapításáról

 

31/2019. (XI. 4.) AB határozat

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdése szövegrésze, valamint 3. melléklet 12. pontja szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

 

121/2019. (XI. 4.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezete között az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala regionális programtámogató irodájának Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

122/2019. (XI. 4.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

123/2019. (XI. 4.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

Módosítja: 31/2019. (XI. 4.) AB h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

21/2019. (III. 1.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési egyezmény és a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Visszavonta: 122/2019. (XI. 4.) ME határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/177.

Megjelent: 2019. 11. 05.

 

Új jogszabályok

 

33/2019. (XI. 5.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról

Hatályos: 2019. 11. 04.

 

34/2019. (XI. 5.) OGY határozat

a legfőbb ügyész megválasztásáról

Hatályos: 2019. 11. 04.

 

35/2019. (XI. 5.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese megválasztásáról

Hatályos: 2019. 11. 04.

 

36/2019. (XI. 5.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Hatályos: 2019. 11. 04.

 

37/2019. (XI. 5.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Hatályos: 2019. 11. 05.

 

38/2019. (XI. 5.) OGY határozat

a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak megválasztásáról

Hatályos: 2019. 11. 04.

 

39/2019. (XI. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 05.

 

40/2019. (XI. 5.) OGY határozat

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Hatályos: 2019. 11. 04.

 

41/2019. (XI. 5.) OGY határozat

Varju László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Hatályos: 2019. 11. 04.

 

Módosított jogszabályok

 

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja: 39/2019. (XI. 5.) OGY h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

20/2019. (VII. 2.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Hatályon kívül helyezi: 36/2019. (XI. 5.) OGY h.

Hatályos: 2019. 11. 04.

 

21/2019. (VII. 2.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Hatályon kívül helyezi: 36/2019. (XI. 5.) OGY h.

Hatályos: 2019. 11. 04.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/178.

Megjelent: 2019. 11. 07.

 

Új jogszabályok

 

260/2019. (XI. 7.) Korm. rendelet

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 15., 2020. 01. 01., 2020. 02. 01.

 

38/2019. (XI. 7.) BM rendelet

az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló 2019. évi LV. törvény végrehajtásához kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 15., 2020. 01. 01.

 

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5032/2019/2. határozata

A Képviselő-testület a településképi törvényben előírt szabályozandó tárgykörökben a település teljes közigazgatási területére kiterjedő településképi rendelet megalkotására köteles. Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget a jogalkotási kötelezettségének, a Kúria – erre irányuló indítványra – felhatalmazza a törvényességi felügyeleti szerv vezetőjét, hogy az önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében alkossa meg.

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

 

Módosított jogszabályok

 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

Módosítja: 260/2019. (XI. 7.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 15., 2020. 01. 01., 2020. 02. 01.

 

37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 38/2019. (XI. 7.) BM r.

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

58/1999. (XII. 30.) BM rendelet

az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről

Módosítja: 38/2019. (XI. 7.) BM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

Módosítja: 38/2019. (XI. 7.) BM r.

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

5/2016. (II. 10.) BM rendelet

a törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján kiállítandó közokirat kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Hatályon kívül helyezi: 38/2019. (XI. 7.) BM r.

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/179.

Megjelent: 2019. 11. 08.

 

Új jogszabályok

 

1627/2019. (XI. 8.) Korm. határozat

a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 elfogadásáról

 

1628/2019. (XI. 8.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 

1629/2019. (XI. 8.) Korm. határozat

a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1630/2019. (XI. 8.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. júliusi és augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1631/2019. (XI. 8.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

 

1632/2019. (XI. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló veszprémi beruházások forrásigényének átütemezéséről és a kapcsolódó kormányhatározatok egyéb módosításáról

 

1633/2019. (XI. 8.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2017-00004 azonosító számú (“Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

 

124/2019. (XI. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között a Hanoiban létesítendő Magyar Művelődési és Közösségi Ház létesítéséről, működtetéséről és tevékenységéről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

125/2019. (XI. 8.) ME határozat

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács alelnökének kinevezéséről

 

126/2019. (XI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről

Módosítja: 1632/2019. (XI. 8.) Korm. h.

 

1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1632/2019. (XI. 8.) Korm. h.

 

1462/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Iparos Park beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

Módosítja: 1632/2019. (XI. 8.) Korm. h

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/180.

Megjelent: 2019. 11. 14.

 

Új jogszabályok

 

36/2019. (XI. 14.) MNB rendelet

az “Esztergom, Várhegy és Víziváros Nemzeti Emlékhely” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

52/2019. (XI. 14.) AM rendelet

az egyes agrártámogatások kifizetésével összefüggő módosításokról

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

26/2019. (XI. 14.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 6/2018. (II. 28.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

41/2019. (XI. 14.) ITM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 29.

 

3/2019. Büntető jogegységi határozat

bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék felhívás nélküli kinyilvánításának bűncselekmény megállapítására való alkalmasságáról

 

452/2019. (XI. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

 

1634/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek javításáról

 

Módosított jogszabályok

 

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Módosítja: 52/2019. (XI. 14.) AM r.

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

Módosítja: 52/2019. (XI. 14.) AM r.

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja: 52/2019. (XI. 14.) AM r.

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról

Módosítja: 52/2019. (XI. 14.) AM r.

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja: 52/2019. (XI. 14.) AM r.

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

47/2019. (X. 14.) AM rendelet

az agrártámogatások 2019. évi mértékének megállapításáról, valamint az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelet módosításáról

Módosítja: 52/2019. (XI. 14.) AM r.

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

6/2018. (II. 28.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 26/2019. (XI. 14.) IM r.

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Módosítja: 41/2019. (XI. 14.) ITM r.

Hatályos: 2019. 11. 29.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/181.

Megjelent: 2019. 11. 14.

 

Új jogszabályok

 

261/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 15., 2020. 01. 01.

 

262/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 17.

 

264/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet

a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

265/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

266/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

1635/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

a Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja ENSZ Közgyűlése által történő kijelölésének kezdeményezéséről

 

1636/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

a traumatológiai szakma fix díjainak emelése érdekében szükséges forrás átcsoportosításáról

 

1637/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

az egyes települések nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ideiglenes ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatás biztosításáról

 

1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

az oktatási ágazat irányításának módosításával kapcsolatban szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggő fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról

 

1639/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatos egyes feladatok átadásáról, valamint a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

 

1640/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

a Dédestapolcsány Község Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XV. Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról és új jogcímek létrehozásáról

 

1641/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

a Sao Pauló-i vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás és -elvezetés megoldását célzó projektek megvalósításáról

 

1642/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

a Szegedi kézilabdacsarnok beruházás megvalósításáról

 

127/2019. (XI. 14.) ME határozat

a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő vegyes bizottságok tagjának felmentéséről és az új tagok kijelöléséről

 

Módosított jogszabályok

 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja: 261/2019. (XI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 261/2019. (XI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja: 262/2019. (XI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról

Módosítja: 263/2019. (XI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 17.

 

436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja: 264/2019. (XI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 265/2019. (XI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 266/2019. (XI. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 15.

 

1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1639/2019. (XI. 14.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Visszavonta: 1642/2019. (XI. 14.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/182.

Megjelent: 2019. 11. 15.

 

Új jogszabályok

 

  1. évi LXXV. törvény

a Genfben, 1949. év szeptember hó 19. napján kelt közúti közlekedési Egyezmény, a Genfben, 1949. év szeptember hó 19-én kelt közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyv, a Genfben, 1950. év szeptember hó 16-án kelt, az 1949. szeptember hó 19-én Genfben aláírt közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és a közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyvet kiegészítő európai Megállapodás, a Genfben, 1955. év december hó 16-án kelt, az 1949. évi közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és az 1949. évi közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyvet kiegészítő, az 1950. szeptember 16-án kötött európai Megállapodás módosítása tárgyában létrejött, a közúti munkálatok jelzéséről szóló Megállapodás, valamint a Genfben, 1957. év december hó 13. napján kelt, az útjelzésekre vonatkozó európai Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 11. 16.

 

  1. évi LXXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 11. 16. – kivétellel.

 

  1. évi LXXVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 11. 16. – kivétellel.

 

39/2019. (XI. 15.) BM rendelet

az idegenrendészeti szerv által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről

Hatályos: 2019. 11. 16.

 

25/2019. (XI. 15.) EMMI rendelet

a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságról

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

32/2019. (XI. 15.) AB határozat

az Állami Számvevőszék megállapításai alapján indult végrehajtási jellegű közigazgatási cselekmények jogszerűségének bíróságok általi felülvizsgálatára vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2014. (I. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről

Módosítja: 39/2019. (XI. 15.) BM r.

Hatályos: 2019. 11. 16

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

57/2016. (XII. 22.) BM rendelet

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 39/2019. (XI. 15.) BM r.

Hatályos: 2019. 11. 16.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/183.

Megjelent: 2019. 11. 19.

 

Új jogszabályok

 

37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

40/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 04., 2020. 03. 01.

 

41/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól

Hatályos: 2019. 11. 27.

 

11/2019. (XI. 19.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 01.

 

42/2019. (XI. 19.) OGY határozat

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke lemondási idejéről

Hatályos: 2019. 11. 18.

 

43/2019. (XI. 19.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 18.

 

44/2019. (XI. 19.) OGY határozat

a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2018. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról

 

KE határozatok kitüntetések adományozásáról; követek kinevezéséről és megbízás alóli felmentéséről, és meghatalmazott miniszteri kinevezésekről; valamint bírói felmentésekről és kinevezésekről

 

1643/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a “MÁV-START Zrt. gördülőállomány-fejlesztés – egységes szolgáltatási színvonalú járműpark kialakítása” című projekt támogatásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

1644/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 21 db nagykapacitású motorvonat beszerzéséről

 

128/2019. (XI. 19.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról

 

Módosított jogszabályok

 

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja: 40/2019. (XI. 19.) BM r.

Hatályos: 2019. 12. 04., 2020. 03. 01.

 

15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

Módosítja: 11/2019. (XI. 19.) HM r.

Hatályos: 2019. 12. 01.

 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1643/2019. (XI. 19.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 37/2019. (XI. 19.) MNB r.

Hatályos: 2020. 01. 01

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/184.

Megjelent: 2019. 11. 19.

 

Új jogszabályok

 

267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 20., 2020. 06. 30.

 

268/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 20., 2020. 01. 01.

 

269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 27.

 

270/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 05.

 

271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

1645/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

az áldozatsegítés rendszerének fejlesztéséről

 

1646/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról

 

1647/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, a kistelepüléseket érintő további útfelújítás előkészítéséhez szükséges 2019. évi forrás biztosításáról

 

1648/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat módosításáról

 

1649/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az állam részére nyújtott egyes szolgáltatások ellentételezéséhez szükséges 2019. évi forrás biztosításáról

 

1650/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum által ellátott régészeti feladatokhoz szükséges forrásigényről

 

1651/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

az “Autópálya rendelkezésre állási díj” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének jóváhagyásáról

 

1652/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról szóló 1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat módosításáról

 

1653/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

az osztrák lovas szolgálat felállításához lovak adományozásáról szóló 1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozat módosításáról

 

1654/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1-3. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

1655/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

129/2019. (XI. 19.) ME határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja: 267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről

Módosítja: 267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet

a sportrendezvények biztonságáról

Módosítja: 267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja: 267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről

Módosítja: 267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről

Módosítja: 267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

Módosítja: 267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról

Módosítja: 267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről

Módosítja: 267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról

Módosítja: 267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20., 2020. 06. 30.

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 268/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20., 2020. 01. 01.

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja: 269/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 27.

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja: 269/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 27.

 

119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről

Módosítja: 270/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 05.

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 271/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet

a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról

Módosítja: 271/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról

Módosítja: 1648/2019. (XI. 19.) Korm. h.

 

1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról

Módosítja: 1652/2019. (XI. 19.) Korm. h.

 

1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

az osztrák lovas szolgálat felállításához lovak adományozásáról

Módosítja: 1653/2019. (XI. 19.) Korm. h.

 

90/2018. (VII. 2.) ME határozat

a 2014-2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről

Módosítja: 129/2019. (XI. 19.) ME h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet

az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 20.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/185.

Megjelent: 2019. 11. 20.

 

Új jogszabályok

 

272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 23., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 28., 2020. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2019. 11. 21., 2020. 01. 01.

 

39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 04. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja: 272/2019. (XI. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról

Módosítja: 272/2019. (XI. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 23.

 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Módosítja: 273/2019. (XI. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 28., 2022. 01. 01.

 

184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 273/2019. (XI. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja: 273/2019. (XI. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 28., 2020. 01. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 38/2019. (XI. 20.) MNB r.

Hatályos: 2019. 11. 21.

 

37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 39/2019. (XI. 20.) MNB r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/186.

Megjelent: 2019. 11. 21.

 

Új jogszabályok

 

274/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2019. 11. 22., 2020. 01.01.

 

41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

 

Módosított jogszabályok

 

515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 274/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja: 42/2019. (XI. 21.) ITM r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 40/2019. (XI. 21.) MNB r.

Hatályos: 2019. 11. 22.

 

40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Hatályon kívül helyezi: 41/2019. (XI. 21.) MNB r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/187.

Megjelent: 2019. 11. 21.

 

Új jogszabályok

 

275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 09. 01.

 

276/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 22.

 

278/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 29., 2020. 01. 01., 2020. 09. 01.

 

279/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 22.

 

280/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1656/2019. (XI. 21.) Korm. határozat

a sportakadémiai rendszer kidolgozásáról

 

1657/2019. (XI. 21.) Korm. határozat

a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzat-túllépésének jóváhagyásáról

 

1658/2019. (XI. 21.) Korm. határozat

a “Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez” fejezeti kezelésű előirányzatra történő többletforrás bevonásáról

 

1659/2019. (XI. 21.) Korm. határozat

a Badacsonytomaj külterületi útjainak rekonstrukciójával összefüggő intézkedésekről

 

1660/2019. (XI. 21.) Korm. határozat

szerzetesrendi fejlesztésekkel összefüggő intézkedésekről

 

1661/2019. (XI. 21.) Korm. határozat

a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1662/2019. (XI. 21.) Korm. határozat

tudományos és technológiai szakdiplomata álláshelyek létesítéséről Sao Paulo, Bécs és Stuttgart állomáshellyel

 

Módosított jogszabályok

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 275/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 09. 01.

 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

Módosítja: 275/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 275/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja: 275/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja: 276/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja: 276/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja: 277/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 22.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 277/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 22.

 

350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról

Módosítja: 277/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 22.

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja: 278/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 29., 2020. 09. 01.

 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

Módosítja: 278/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 29.

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 278/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 29.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 278/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 29., 2020. 01. 01.

 

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja: 278/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 29.

 

238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről

Módosítja: 279/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 11. 22.

 

378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról

Módosítja: 280/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.