Heti jogász 2019. 51. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 51. héten a Magyar Közlöny 205-214. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/205.

Megjelent: 2019. 12. 16.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi CV. törvény

egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CVI. törvény

egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 31., 2020. 01. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XI. törvény

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LV. törvény

a magyar állampolgárságról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXV. törvény

a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXVI. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXI. törvény

az alapvető jogok biztosáról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXVI. törvény

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXXV. törvény

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2019. évi CV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2019. évi CVI. tv.

Hatályos: 2019. 12. 31.

 

 1. évi II. törvény

a mozgóképről

Módosítja: 2019. évi CVI. tv.

Hatályos: 2019. 12. 31., 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXXVII. törvény

a Nemzeti Audiovizuális Archívumról

Módosítja: 2019. évi CVI. tv.

Hatályos: 2019. 12. 31.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2019. évi CVI. tv.

Hatályos: 2019. 12. 31.

 

 1. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja: 2019. évi CVI. tv.

Hatályos: 2019. 12. 31.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/206.

Megjelent: 2019. 12. 17.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CVIII. törvény

az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 02. 01., 2020. 04. 01.

 

 1. évi CIX. törvény

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 18., 2020. 01. 01., 2020. 02. 27., 2020. 03. 01., 2020. 06. 01.,

 

 1. évi CX. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 18., 2020. 01. 01., 2020. 01. 02., 2020. 02. 01., 2020. 03. 01., 2020. 01. 31., 2020. 07. 01., 2020. 09. 01., 2021. 01. 01.,

 

 1. évi CXI. törvény

egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 02. 01., 2020. 02. 15.

 

 1. évi CXII. törvény

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről*

Hatályos: 2020. 01. 01., 2021. 01. 01.,

 

 1. évi CXIII. törvény

az öntözéses gazdálkodásról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXIV. törvény

egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről

Hatályos: 2019. 12. 18., 2020. 01. 01., 2020. 01. 16., 2020. 01. 17.,

 

 1. évi CXV. törvény

egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 06. 16., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01.,

 

54/2019. (XII. 17.) OGY határozat

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 02. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi CXI. törvény

az alapvető jogok biztosáról

Módosítja: 2019. évi CVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLI. törvény

az Alkotmánybíróságról

Módosítja: 2019. évi CVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2019. évi CVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2019. évi CVIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 02. 01., 2020. 04. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról

Módosítja: 2019. évi CVIII. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2019. 12. 18., 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2020. 06. 01.

 

 1. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 02. 27.

 

 1. évi XL. törvény

a Magyar Tudományos Akadémiáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 02. 27.

 

 1. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 02. 27.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXI. törvény

a gazdasági kamarákról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi III. törvény

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCVII. törvény

az egészségügyben működő szakmai kamarákról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CI. törvény

a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXVII. törvény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCV. törvény

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a jogalkotásról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

az Állami Számvevőszékről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CIX. törvény

a Magyar Művészeti Akadémiáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CX. törvény

a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXI. törvény

az alapvető jogok biztosáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 02. 27.

 

 1. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLI. törvény

az Alkotmánybíróságról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXVII. törvény

a szakképzésről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2019. 12. 18., 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CCII. törvény

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 02. 27.

 

 1. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXX. törvény

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXVII. törvény

a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXII. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CCXLI. törvény

a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLV. törvény

a hivatalos statisztikáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 02. 27.

 

 1. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2019. évi CIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi XI. törvény

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a szerencsejáték szervezéséről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 09. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi LXXIX. törvény

a magzati élet védelméről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi II. törvény

a földrendező és a földkiadó bizottságokról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi LV. törvény

a magyar állampolgárságról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLV. törvény

a hadigondozásról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a Bérgarancia Alapról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a természet védelméről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi LV. törvény

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi LXXV. törvény

a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi CXIII. törvény

a lakástakarékpénztárakról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi CXL. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2019. 12. 18., 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi XXVI. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi XXVII. törvény

a géntechnológiai tevékenységről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi XXVIII. törvény

az állatok védelméről és kíméletéről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2019. 12. 18., 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi LII. törvény

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi CX. törvény

a regisztrációs adóról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi II. törvény

a mozgóképről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXXV. törvény

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2019. 12. 18., 2020. 03. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 01. 02., 2020. 03. 01.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCIX. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 02. 01.

 

 1. évi LXII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi LXXXV. törvény

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXV. törvény

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2019. 12. 18., 2020. 01. 01., 2020. 07. 01.

 

 1. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 31.

 

 1. évi LXXXV. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a központi hitelinformációs rendszerről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXVIII. törvény

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a termékek piacfelügyeletéről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi CLXV. törvény

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXXV. törvény

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

 1. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

az energiahatékonyságról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLV. törvény

a hivatalos statisztikáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi CLVI. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 09. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 07. 01.

 

 1. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

 1. évi XCVII. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2019. 12. 18.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Módosítja: 2019. évi CX. tv.

Hatályos: 2019. 12. 18.

 

 1. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi CXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCVIII. törvény

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja: 2019. évi CXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2019. évi CXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 02. 15.

 

 1. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2019. évi CXI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01., 2020. 02. 15.

 

 1. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2019. évi CXI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 15.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XI. törvény

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXIX. törvény

a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXV. törvény

a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXL. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXV. törvény

a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a szerzői jogról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXI. törvény

a gazdasági kamarákról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a számvitelről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a sportról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a közérdekű önkéntes tevékenységről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXXV. törvény

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi X. törvény

a szövetkezetekről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCIX. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi L. törvény

a fizetési meghagyásos eljárásról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXII. törvény

a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLV. törvény

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXX. törvény

a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXVII. törvény

a felnőttképzésről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCI. törvény

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXI. törvény

egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi CXIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2019. évi CXIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2019. évi CXIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2019. évi CXIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja: 2019. évi CXIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja: 2019. évi CXIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a szerencsejáték szervezéséről

Módosítja: 2019. évi CXIV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 01. 17.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2019. évi CXIV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja: 2019. évi CXIV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 16.

 

 1. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2019. évi CXIV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 16.

 

 1. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Módosítja: 2019. évi CXIV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja: 2019. évi CXV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2019. évi CXV. tv.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja: 2019. évi CXV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CX. törvény

a regisztrációs adóról

Módosítja: 2019. évi CXV. tv.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja: 2019. évi CXV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 06. 16.

 

 1. évi CLXXXIV. törvény

a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról

Módosítja: 2019. évi CXV. tv.

Hatályos: 2020. 06. 16.

 

 1. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja: 2019. évi CXV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXXIII. törvény

a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról

Módosítja: 2019. évi CXV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja: 2019. évi CXV. tv.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2019. évi CXV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2019. évi CXV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 07. 01.

 

 1. évi LXVII. törvény

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

Módosítja: 2019. évi CXV. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2019. évi CXV. tv.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

10/2014. (II. 24.) OGY határozat

egyes házszabályi rendelkezésekről

Módosítja: 54/2019. (XII. 17.) OGY h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi XCI. törvény

a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLV. törvény

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXVII. törvény

a szakképzésről

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi CXII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/207.

Megjelent: 2019. 12. 17.

 

Új jogszabályok

 

306/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2019. 12. 18. – kivétellel

 

307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet

a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 18.

 

308/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Dunakeszi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak kialakításával kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2019. 12. 18.

 

43/2019. (XII. 17.) MNB rendelet

a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

44/2019. (XII. 17.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 02., 2020. 09. 01.

 

17/2019. (XII. 17.) MvM rendelet

a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

18/2019. (XII. 17.) MvM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 18., 2020. 09. 01.

 

45/2019. (XII. 17.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 18.

 

32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 18.

 

1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

 

1715/2019. (XII. 17.) Korm. határozat

az egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek fejlesztéséhez szükséges beruházások előkészítésének támogatásáról

 

1716/2019. (XII. 17.) Korm. határozat

az egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséhez szükséges források biztosításáról

 

1717/2019. (XII. 17.) Korm. határozat

a 2020. évben megrendezésre kerülő különféle rendezvények rendészeti biztosításához szükséges források biztosításáról

 

1718/2019. (XII. 17.) Korm. határozat

a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportos

 

1719/2019. (XII. 17.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1720/2019. (XII. 17.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1721/2019. (XII. 17.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1722/2019. (XII. 17.) Korm. határozat

az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság komplex közcélú kutatási-fejlesztési feladatainak támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1723/2019. (XII. 17.) Korm. határozat

a Magyarország – Vidékfejlesztési Program 2014 – 2020 helyi önkormányzati és önkormányzati társulási kedvezményezettjeinek – a támogatási intenzitás megváltozásával összefüggő – többlettámogatásáról és annak finanszírozásáról

 

1724/2019. (XII. 17.) Korm. határozat

a Dunakeszi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak kialakításával kapcsolatos beruházás megvalósításához biztosított források felhasználásáról

 

Módosított jogszabályok

 

333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 307/2019. (XII. 17.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 18.

 

39/2016. (X. 11.) MNB rendelet

a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről

Módosítja: 43/2019. (XII. 17.) MNB r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról

Módosítja: 44/2019. (XII. 17.) MNB r.

Hatályos: 2020. 03. 02., 2020. 09. 01.

 

39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet

a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről

Módosítja: 17/2019. (XII. 17.) MvM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 18/2019. (XII. 17.) MvM r.

Hatályos: 2019. 12. 18., 2020. 09. 01.

 

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja: 45/2019. (XII. 17.) BM r.

Hatályos: 2019. 12. 18.

 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja: 32/2019. (XII. 17.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 12. 18.

 

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Módosítja: 32/2019. (XII. 17.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 12. 18.

 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

Módosítja: 32/2019. (XII. 17.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 12. 18.

 

29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról

Módosítja: 32/2019. (XII. 17.) EMMI r.

Hatályos: 2019. 12. 18.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/208.

Megjelent: 2019. 12. 18.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi CXVI. törvény

egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról

Hatályos: 2020. 02. 01., 2020. 04. 01., 2020. 05. 01., 2020. 07. 01., 2021. 02. 01.,

 

 1. évi CXVII. törvény

egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 02. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi CXVIII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 26., 2020. 01. 01., 2020. 01. 03., 2020. 01. 18., 2021. 01. 01.,

 

 1. évi CXIX. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 10., 2020. 10. 01., 2020. 12. 01.,

 

 1. évi CXX. törvény

a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 19., 2020. 01. 01., 2020. 02. 01., 2020. 04. 01.

 

 1. évi CXXI. törvény

egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 05. 26., 2021. 05. 26.

 

 1. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Hatályos: 2020. 07. 01. – kivétellel.

 

 1. évi CXXIII. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 01. 02.

 

 1. évi CXXIV. törvény

a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

19/2019. (XII. 18.) PM rendelet

a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 26.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01., 2020. 05. 01., 2020. 07. 01., 2021. 02. 01.

 

 1. évi XL. törvény

a Magyar Vöröskeresztről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2021. 02. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01., 2020. 05. 01.

 

 1. évi CVII. törvény

a büntetés-végrehajtási szervezetről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2021. 02. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2021. 02. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2021. 02. 01.

 

 1. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01., 2021. 02. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2021. 02. 01.

 

 1. évi XLIII. törvény

a temetőkről és a temetkezésről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2021. 02. 01.

 

 1. évi LXIII. törvény

a közterület-felügyeletről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01., 2020. 05. 01., 2021. 02. 01.

 

 1. évi XXIV. törvény

a lőfegyverekről és lőszerekről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi CLXXIV. törvény

a fiatalok életkezdési támogatásáról

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2021. 02. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a szabálysértési jogsegélyről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01., 2021. 02. 01.

 

 1. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi CLXVI. törvény

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 05. 01.

 

 1. évi CLXXXVIII. törvény

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 05. 01.

 

 1. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01., 2021. 02. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.

Hatályos: 2021. 02. 01.

 

 1. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 02. 01.

 

 1. évi XXXII. törvény

a szabadalmi ügyvivőkről

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLV. törvény

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi L. törvény

a fizetési meghagyásos eljárásról

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXXVI. törvény

egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XV. törvény

a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 1. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 18.

 

 1. évi CXIII. törvény

a lakástakarékpénztárakról

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 26.

 

 1. évi LXXXII. törvény

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 18.

 

 1. évi CXX. törvény

a tőkepiacról

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 26., 2020. 01. 01., 2020. 01. 03., 2020. 01. 18.

 

 1. évi CXVII. törvény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 18.

 

 1. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 01. 18.

 

 1. évi LXXXV. törvény

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 26.

 

 1. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 26., 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXXV. törvény

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 18.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 26., 2020. 01. 01.

 

 1. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 26., 2020. 01. 18.

 

 1. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 26., 2020. 01. 01., 2020. 01. 18., 2021. 01. 01.

 

 1. évi XVI. törvény

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 26., 2020. 01. 01., 2020. 01. 18.

 

 1. évi XXXVII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 26., 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 18.

 

 1. évi CCXIV. törvény

a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről

Módosítja: 2019. évi CXVIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja: 2019. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 10., 2020. 10. 01., 2020. 12. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a szerencsejáték szervezéséről

Módosítja: 2019. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 10.

 

 1. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2019. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 10.

 

 1. évi LII. törvény

az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról

Módosítja: 2019. évi CXIX. tv.

Hatályos: 2020. 01. 10.

 

 1. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2019. évi CXX. tv.

Hatályos: 2019. 12. 19., 2020. 01. 01., 2020. 02. 01., 2020. 04. 01.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

Módosítja: 2019. évi CXX. tv.

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

 1. évi XI. törvény

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja: 2019. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2019. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja: 2019. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2019. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2019. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 05. 26., 2021. 05. 26.

 

 1. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

Módosítja: 2019. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Módosítja: 2019. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCVII. törvény

az egészségügyben működő szakmai kamarákról

Módosítja: 2019. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXII. törvény

az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről

Módosítja: 2019. évi CXXI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a Bérgarancia Alapról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi LXXXII. törvény

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi CXX. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi XCVIII. törvény

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi CXVII. törvény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi XCIX. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi LXXV. törvény

az egyszerűsített foglalkoztatásról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi XC. törvény

egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi CLXVII. törvény

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi CXII. törvény

az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi LXXXII. törvény

az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2019. évi CXXIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja: 2019. évi CXXIII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 01. 02.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2019. évi CXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

 1. évi XCIX. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

Módosítja: 2019. évi CXXIV. tv.

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet

a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól

Módosítja: 19/2019. (XII. 18.) PM r.

Hatályos: 2019. 12. 26.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi CXXII. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 45/2019. (XII. 18.) MNB r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/209.

Megjelent: 2019. 12. 18.

 

Új jogszabályok

 

309/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet

a légimentés integrációjával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

20/2019. (XII. 18.) NVTNM rendelet

a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

58/2019. (XII. 18.) AM rendelet

a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

59/2019. (XII. 18.) AM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételét szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

60/2019. (XII. 18.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

61/2019. (XII. 18.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 23.

 

62/2019. (XII. 18.) AM rendelet

az egyes halgazdálkodási tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

46/2019. (XII. 18.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

47/2019. (XII. 18.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

27/2019. (XII. 18.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 9/2015. (IV. 30.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

8/2019. (XII. 18.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

2/2019. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat

az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény adóalanyiságra vonatkozó rendelkezéseinek értelmezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 309/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Országos Mentőszolgálatról

Módosítja: 309/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja: 309/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 20/2019. (XII. 18.) NVTNM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

56/2013. (VI. 29.) VM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 59/2019. (XII. 18.) AM r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

7/2014. (II. 6.) VM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 59/2019. (XII. 18.) AM r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

35/2015. (VI. 30.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 59/2019. (XII. 18.) AM r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

30/2016. (IV. 29.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 59/2019. (XII. 18.) AM r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

20/2017. (IV. 26.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 59/2019. (XII. 18.) AM r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

33/2018. (XI. 29.) AM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 59/2019. (XII. 18.) AM r.
Hatályos: 2019. 12. 21.

 

34/2014. (IV. 4.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 60/2019. (XII. 18.) AM r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

Módosítja: 60/2019. (XII. 18.) AM r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról

Módosítja: 61/2019. (XII. 18.) AM r.

Hatályos: 2019. 12. 23.

 

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 62/2019. (XII. 18.) AM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

89/2015. (XII. 22.) FM rendelet

az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól

Módosítja: 62/2019. (XII. 18.) AM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

90/2015. (XII. 22.) FM rendelet

az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának részletes feltételeiről

Módosítja: 62/2019. (XII. 18.) AM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

64/2012. (XII. 12.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról

Módosítja: 46/2019. (XII. 18.) BM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

85/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról

Módosítja: 46/2019. (XII. 18.) BM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

Módosítja: 47/2019. (XII. 18.) BM r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

9/2015. (IV. 30.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja: 27/2019. (XII. 18.) IM r.

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 8/2019. (XII. 18.) KKM r.

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

7/2000. (V. 18.) KöM rendelet

a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 58/2019. (XII. 18.) AM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/210.

Megjelent: 2019. 12. 18.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi CXXV. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 02. 01., 2020. 04. 01., 2020. 07. 01., 2020. 07. 30., 2021. 01. 01.,

 

310/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

311/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet

a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet

a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

313/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet

a szociális pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 19., 2020. 01. 01.

 

314/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

315/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet

a vasúti telekalakítási eljárásról

Hatályos: 2020. 01. 16.

 

316/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 02. 26., 2020. 03. 01.

1725/2019. (XII. 18.) Korm. határozat

a társasági részesedés magyar állam javára történő megszerzése érdekében szükséges forrás biztosításáról

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2019. évi CXXV. tv.

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

 1. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a Bérgarancia Alapról

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXV. törvény

a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 02. 01., 2020. 07. 30.

 

 1. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 07. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXVI. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

 1. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 07. 30.

 

 1. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

Módosítja: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 310/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 310/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 310/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 310/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 310/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 311/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Módosítja: 311/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

Módosítja: 311/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

Módosítja: 311/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Módosítja: 312/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja: 312/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja: 312/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja: 312/2019. (XII. 18.) Korm. r.
Hatályos: 2020. 01. 01.

 

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

Módosítja: 312/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

Módosítja: 313/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja: 313/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

Módosítja: 313/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Módosítja: 314/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 314/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 19.

 

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról

Módosítja: 316/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet

a lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről

Módosítja: 316/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól

Módosítja: 316/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

a kötvényről

Módosítja: 316/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről

Módosítja: 316/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 16.

 

83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről

Módosítja: 316/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 16.

 

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja: 316/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

Módosítja: 316/2019. (XII. 18.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi CXXII. törvény

a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi CXXVI. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/211.

Megjelent: 2019. 12. 19.

 

Új jogszabályok

 

317/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Államnak a FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás, valamint a FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéhez szükséges ingatlanok megszerzésével megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2019. 12. 19. 8 órakor.

 

318/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Államnak a “KAÁLI” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság, a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, a Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás, valamint a “KAÁLI” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság, a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, a Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéhez szükséges ingatlanok megszerzésével megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2019. 12. 19. 8 órakor.

 

319/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Államnak a VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a STERILITAS Egészségügyi Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás, valamint a VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a STERILITAS Egészségügyi Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéhez szükséges ingatlan megszerzésével megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Hatályos: 2019. 12. 19. 8 órakor.

 

21/2019. (XII. 19.) NVTNM rendelet

az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 19. 8 órakor.

 

Módosított jogszabályok

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 21/2019. (XII. 19.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 12. 19. 8 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/2012.

Megjelent: 2019. 12. 19.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi CXXVII. törvény

az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 20., 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2020. 04. 01., 2021. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

320/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet

az országházi címergaléria átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

321/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet

egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 20., 2020. 01. 01., 2020. 09. 01.

 

322/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

323/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, valamint a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

325/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

326/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról és a Komoró, valamint Fényeslitke külterületén vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai központ létesítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 295/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

63/2019. (XII. 19.) AM rendelet

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

43/2019. (XII. 19.) ITM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

44/2019. (XII. 19.) ITM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 03.

 

20/2019. (XII. 19.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1726/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok az európai uniós ügyek koordinációjának az igazságügyért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe kerülésével összefüggő módosításáról

 

1727/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2020. évi kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények, valamint a 2020. évi Kézilabda Olimpiai Kvalifikációs Torna megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1728/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2020. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Junior Grand Prix megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1729/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Humán Reprodukciós Programról

 

1730/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2020. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről

 

1731/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjét szolgáló beszerzésekről

 

1732/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

egyes önkormányzatok ivóvízellátással, vízkezeléssel kapcsolatos feladatainak támogatásáról

 

1733/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a XIV. Belügyminisztérium fejezet, a XVIII. Külgazdasági és Külügymisztérium fejezet, a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1734/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Dunaújvárosi Egyetem Paksi Kompetencia- és Kutatóközpontjának kialakításához szükséges, a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1735/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Budapest Főváros XXI. és XXIII. kerületében a szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében a csapadékvíz-elvezetés kiépítéséhez szükséges intézkedésekről

 

1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

1737/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil programelem – civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatásáról

 

1738/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program részeként megvalósuló nagyfelületű burkolatjavítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről, valamint a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokról szóló 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról

 

1739/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemeléséről

 

1740/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Pannónia Szíve Program keretében a Váli Örökség turisztikai célú fejlesztéséről

 

1741/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Záhony logisztikai és ipari övezet konzorciumhoz kapcsolódó pénzügyi intézkedésekről

 

1742/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Szikszó város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 

1743/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló gazdasági társaságok támogatásához szükséges forrás biztosításáról

 

1744/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a salgótarjáni Főplébánia templom és környezetének megújításához szükséges többlettámogatás biztosításáról

 

1745/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

templom építéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1746/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Kastélydombi Általános Iskola fejlesztéséről

 

1747/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány 2020. és 2021. évi sportszakmai működésének támogatásáról

 

1748/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a kárpátaljai médiafejlesztési program működéséhez és technikai fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

1749/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges forrás biztosításáról

 

1750/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

1751/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

 

1752/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezésének visszavonásáról

Hatályos: 2019. 12. 20., 2020. 01. 01.

 

1753/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

136/2019. (XII. 19.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2019. 12. 20.

Módosított jogszabályok

 

 1. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi VII. törvény

a sztrájkról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a szerencsejáték szervezéséről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LV. törvény

a magyar állampolgárságról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLII. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLV. törvény

a hadigondozásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi LXVI. törvény

a Bérgarancia Alapról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi XXXII. törvény

a szabadalmi ügyvivőkről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 04. 01.

 

 1. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXV. törvény

a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 04. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 04. 01.

 

 1. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXXXV. törvény

a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi XXI. törvény

az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi II. törvény

a mozgóképről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLV. törvény

az európai részvénytársaságról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi LXVII. törvény

a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi LXIX. törvény

az európai szövetkezetről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi LX. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi LXXIV. törvény

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi CLXXXIV. törvény

a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 04. 01., 2021. 01. 01.

 

 1. évi CXI. törvény

az alapvető jogok biztosáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLI. törvény

az Alkotmánybíróságról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

 1. évi CLXI. törvény

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 04. 01.

 

 1. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 20., 2020. 01. 01., 2020. 04. 01.

 

 1. évi CLXIII. törvény

az ügyészségről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 20., 2020. 01. 01., 2020. 04. 01.

 

 1. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 04. 01.

 

 1. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi CXXVI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CCXVII. törvény

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi XXII. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi XXXVII. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CII. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

1Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 04. 01.

 

 1. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CCXXXVIII. törvény

a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

 1. évi CCXLII. törvény

a Városliget megújításáról és fejlesztéséről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 04. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLV. törvény

a hivatalos statisztikáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi I. törvény

a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 20., 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2020. 04. 01.

 

 1. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

 1. évi CXVIII. törvény

a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 03. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 1. évi CXCI. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 320/2019. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 320/2019. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja: 321/2019. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 321/2019. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja: 321/2019. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 20., 2020. 01. 01.

 

275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 321/2019. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 09. 01.

 

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 322/2019. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 323/2019. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

Módosítja: 324/2019. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet

a környezeti alapnyilvántartásról

Módosítja: 324/2019. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 325/2019. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 326/2019. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

Módosítja: 63/2019. (XII. 19.) AM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról

Módosítja: 43/2019. (XII. 19.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Módosítja: 44/2019. (XII. 19.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 03.

 

1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokról

Módosítja: 1738/2019. (XII. 19.) Korm. h.

 

1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1750/2019. (XII. 19.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1751/2019. (XII. 19.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

 1. évi XVII. törvény

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 2019. évi CXXVII. tv.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

295/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Komoró, valamint Fényeslitke külterületén vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai központ létesítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályon kívül helyezi: 326/2019. (XII. 19.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 20.

 

16/2018. (XII. 19.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Hatályon kívül helyezi: 20/2019. (XII. 19.) PM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1070/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1752/2019. (XII. 19.) Korm. h.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/213.

Megjelent: 2019. 12. 20.

 

Új jogszabályok

 

327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről

Hatályos: 2020. 02. 18.

 

17/2019. (XII. 20.) MEKH rendelet

az egyes adatszolgáltatási és díjfizetési tárgyú MEKH rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 01. 20.

 

19/2019. (XII. 20.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 21. 2019. 12. 28.

 

20/2019. (XII. 20.) MvM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

64/2019. (XII. 20.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

65/2019. (XII. 20.) AM rendelet

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet, valamint a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 56/2014. (IV. 30.) VM rendelet módosításáról

 

48/2019. (XII. 20.) BM rendelet

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által működtetett egyes szakrendszerek, valamint a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési feladatainak ellátásának támogatása érdekében a DKÜ által működtetett informatikai rendszer központi szolgáltató általi üzemeltetése és fejlesztése érdekében a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valaminta központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

49/2019. (XII. 20.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet Mentésirányítási Rendszer vonatkozású módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

33/2019. (XII. 20.) EMMI rendelet

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

28/2019. (XII. 20.) IM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

29/2019. (XII. 20.) IM rendelet

a közjegyzői ügyvitel szabályairól

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

30/2019. (XII. 20.) IM rendelet

a közjegyzői hatáskörbe tartozó egyes végrehajtási eljárások szabályairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 02. 01.

 

31/2019. (XII. 20.) IM rendelet

egyes cégjogi rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

32/2019. (XII. 20.) IM rendelet

a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet

a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek, továbbá a vasúti vizsgaközpont és a hajózási vizsgaközpont kijelölésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 01. 20.

46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról

Hatályos: 2020. 01. 20.

 

KE határozat bírói felmentésről

 

Módosított jogszabályok

 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja: 327/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 18.

 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 17/2019. (XII. 20.) MEKH r.

Hatályos: 2020. 01. 20.

 

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Módosítja: 17/2019. (XII. 20.) MEKH r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet

a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről

Módosítja: 17/2019. (XII. 20.) MEKH r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

9/2009. (III. 6.) OKM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 19/2019. (XII. 20.) MvM r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 19/2019. (XII. 20.) MvM r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

11/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja: 19/2019. (XII. 20.) MvM r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

7/2017. (III. 7.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 19/2019. (XII. 20.) MvM r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

1/2013. (I. 8.) KIM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól

Módosítja: 20/2019. (XII. 20.) MvM r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

Módosítja: 64/2019. (XII. 20.) AM r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

Módosítja: 65/2019. (XII. 20.) AM r.

Hatályos: 2020. 01. 04.

 

56/2014. (IV. 30.) VM rendelet

a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról

Módosítja: 65/2019. (XII. 20.) AM r.

Hatályos: 2020. 01. 04.

 

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja: 48/2019. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja: 49/2019. (XII. 20.) BM r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

Módosítja: 33/2019. (XII. 20.) EMMI r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 29/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

18/2014. (III. 13.) KIM rendelet

a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 29/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 30/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

15/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről

Módosítja: 30/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

25/2010. (V. 7.) IRM rendelet

a fizetési meghagyásos eljárásért és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárás elrendeléséért fizetett eljárási díjból és végrehajtási díjból, valamint a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetett díjakból származó bevétel felosztásáról, továbbá az egyes közjegyzőket megillető összeg kiszámításának módjáról

Módosítja: 30/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

26/2010. (V. 11.) IRM rendelet

a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás elrendelése iránti eljárásban az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendő díj megfizetésének módjáról és visszatérítéséről, valamint a másolati díj mértékéről, megfizetésének módjáról és visszatérítéséről

Módosítja: 30/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Módosítja: 30/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja: 30/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

16/2017. (XII. 7.) IM rendelet

az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 30/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 30/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

5/2018. (II. 13.) IM rendelet

a közjegyzői vizsga részletes szabályairól

Módosítja: 30/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

9/2018. (VI. 11.) IM rendelet

a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

Módosítja: 30/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Módosítja: 30/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja: 31/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet

a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

Módosítja: 31/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól

Módosítja: 32/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet

a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről

Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól

Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 01. 20.

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet

a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről

Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet

a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

7/2011. (III. 8.) NFM rendelet

a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról

Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

58/2012. (X. 31.) NFM rendelet

a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről

Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) “A” és “B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

Módosítja: 45/2019. (XII. 20.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet

a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről

Hatályon kívül helyezi: 327/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 18.

 

16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 28/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

a közjegyzői ügyvitel szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 29/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

34/2004. (XI. 19.) IM rendelet

az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az elektronikus levéltárról

Hatályon kívül helyezi: 29/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

28/2010. (V. 12.) IRM rendelet

a fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 29/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

28/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 30/2019. (XII. 20.) IM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/214.

Megjelent: 2019. 12. 20.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi CXXVIII. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 21., 2020. 01. 01.

329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről

Hatályos: 2019. 12. 21. – kivétellel.

 

330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

egyes honvédelmi építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 25.

 

331/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

332/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet, valamint a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

22/2019. (XII. 20.) NVTNM rendelet

a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlóként való kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 21. – kivétellel.

 

1754/2019. (XII. 20.) Korm. határozat

az egyes kormányhatározatoknak a Nemzetbiztonsági Kabinet működését érintő módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1756/2019. (XII. 20.) Korm. határozat

az állami tulajdonú gazdasági társaság felett tulajdonosi jogokat gyakorló személy kijelölésével kapcsolatos feladatokról

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

1757/2019. (XII. 20.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. júliusi és augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1758/2019. (XII. 20.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. októberi és novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1759/2019. (XII. 20.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. számú módosításáról

 

1760/2019. (XII. 20.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja: 2019. évi CXXVIII. tv.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 328/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 21., 2020. 01. 01.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 328/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

Módosítja: 328/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja: 329/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről

Módosítja: 329/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

Módosítja: 329/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja: 329/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja: 329/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 329/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Módosítja: 329/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 329/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

40/2002. (III. 21). Korm. rendelet

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

Módosítja: 330/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 25.

 

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

Módosítja: 330/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 25.

 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 330/2019. (XII. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2019. 12. 25.

 

110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet

az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről

Módosítja: 331/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja: 331/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Szerencsejáték Felügyeletről

Módosítja: 331/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

Módosítja: 332/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 333/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet

a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről

Módosítja: 333/2019. (XII. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 22/2019. (XII. 20.) NVTNM r.

Hatályos: 2012. 12. 21., az MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégneve Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságra változásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégjegyzékbe történő bejegyzését követő naptól.

 

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről

Módosítja: 1754/2019. (XII. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

Módosítja: 1754/2019. (XII. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről

Módosítja: 1754/2019. (XII. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 12. 21.

 

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1755/2019. (XII. 20.) Korm. h.

 

1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat

Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról

Módosítja: 1755/2019. (XII. 20.) Korm. h.

 

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1755/2019. (XII. 20.) Korm. h.

 

1396/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

az M1 autópálya további helyreállításához és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosításáról

Módosítja: 1755/2019. (XII. 20.) Korm. h.

 

1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokról

Módosítja: 1755/2019. (XII. 20.) Korm. h.

 

1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1755/2019. (XII. 20.) Korm. h.

 

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1755/2019. (XII. 20.) Korm. h.

 

1257/2019. (V. 3.) Korm. határozat

a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola felújításához szükséges forrás biztosításáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatásáról

Módosítja: 1755/2019. (XII. 20.) Korm. h.

 

1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1755/2019. (XII. 20.) Korm. h.

 

1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat

Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról

Módosítja: 1755/2019. (XII. 20.) Korm. h.

 

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1755/2019. (XII. 20.) Korm. h.

 

1500/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a 2017-2018. évi Komplex Útfelújítási Program befejezéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1755/2019. (XII. 20.) Korm. h.

 

1500/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a 2017-2018. évi Komplex Útfelújítási Program befejezéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1755/2019. (XII. 20.) Korm. h.

 

1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja: 1756/2019. (XII. 20.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 12. 21

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.