Heti jogász 2019. 52. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 52. héten a Magyar Közlöny 215-219. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/215.

Megjelent: 2019. 12. 23.

 

Új jogszabályok

 

334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról

Hatályos: 2019. 12. 31., 2020. 04. 01.

 

336/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

337/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

az “ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

6/2019. (XII. 23.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 07.

 

33/2019. (XII. 23.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

34/2019. (XII. 23.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

35/2019. (XII. 23.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

21/2019. (XII. 23.) PM rendelet

az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

KE határozatok egyetemi tanári kinevezésekről

 

1761/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2020-2022. évekre tervezett összegéről

 

1762/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő további támogatásáról

 

1763/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Kommunizmus Áldozatai Emlékmúzeum felállításához való magyar kormányzati hozzájárulásról

 

1764/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Debrecen Nemzetközi Repülőtér fejlesztéseinek és működésének támogatásáról

 

1765/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetemen megvalósuló Integrált Fejközpont előkészítésének támogatásáról

 

1766/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Science Park Szeged projekthez kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges források biztosításáról

 

1767/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Baján megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről

 

1768/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Balassagyarmaton megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről

 

1769/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Szarvason megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről

 

1770/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Szigetváron megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről

 

1771/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a dabasi Gyóni Géza Általános Iskola fejlesztéséről

 

1772/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Hevesi tanuszoda építéséről

 

1773/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Lenti Kézilabda Munkacsarnok építéséről

 

1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról

 

1775/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Mezőszilasi Németh László Általános Iskola tornaterem építéséről

 

1776/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztéséről

 

1777/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Rumi Rajki István Általános Iskola tornaterem építéséről

 

1778/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

az Újfehértón megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről

 

1779/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programja megvalósításának támogatásáról

 

1780/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Bicskei Egészségügyi Központ felújítását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 

1781/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező egyes projektek visszavonásáról, valamint az így felszabaduló források átcsoportosításáról

 

1782/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Virtuózok Kamaraegyüttes és a Kis Virtuózok Alapítvány által működtetett programok támogatásáról

 

1783/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház sugárterápiás eszközfejlesztésének támogatásáról szóló 1269/2019. (V. 8.) Korm. határozat módosításáról

 

1784/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Vidékfejlesztési Program VP5-8.5.1-17 azonosító jelű, “Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásra, támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

 

1785/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (“Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című) projekt támogatásának növeléséről, az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú (“A foglalkozási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” című) projekt támogatási szerződése módosításáról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

1786/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 

1787/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00001 azonosító számú, “Szabadtéri piac létesítése a Tócóskertben” című projekt támogatásának növeléséről

 

1788/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00013 azonosító számú (“Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka városában” című) és a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046 azonosító számú (“Óvodák felújítása Orosházán” című) projekt támogatásának növeléséről

 

1789/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról

 

1790/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek finanszírozásáról szóló 1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

 

1791/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről

 

Módosított jogszabályok

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 336/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

az “ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 337/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Módosítja: 6/2019. (XII. 23.) NMHH r.

Hatályos: 2020. 01. 07.

 

1/2018. (I. 3.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról

Módosítja: 34/2019. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Módosítja: 35/2019. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról

Módosítja: 21/2019. (XII. 23.) PM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1126/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről

Módosítja: 1762/2019. (XII. 23.) Korm. h.

 

1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1773/2019. (XII. 23.) Korm. h.

 

1530/2019. (IX. 17.) Korm. határozat

a Békéscsabán a Modern Városok Program keretében kialakítandó SMART Grid rendszer II. ütem és Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása tárgyú beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja: 1779/2019. (XII. 23.) Korm. h.

 

1269/2019. (V. 8.) Korm. határozat

a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház sugárterápiás eszközfejlesztésének támogatásáról

Módosítja: 1783/2019. (XII. 23.) Korm. h.

 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1785/2019. (XII. 23.) Korm. h.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1786/2019. (XII. 23.) Korm. h.

 

1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1789/2019. (XII. 23.) Korm. h.

 

1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek finanszírozásáról

Módosítja: 1790/2019. (XII. 23.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről

Hatályon kívül helyezi: 335/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 31.

 

455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 335/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 04. 01.

 

32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet

a világörökségi gondnokságról

Hatályon kívül helyezi: 335/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 31.

 

6/2014. (IX. 19.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 33/2019. (XII. 23.) IM r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

1802/2017. (XI. 8.) Korm. határozata

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Visszavonta: 1779/2019. (XII. 23.) Korm. határozat.

 

1448/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről

Visszavonta: 1791/2019. (XII. 23.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/216.

Megjelent: 2019. 12. 23.

 

Új jogszabályok

 

338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

340/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

341/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egyes kormányzati szakfeladatok átvételével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az államháztartási kontrollokkal összefüggő módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 24., 2020. 01. 01.

 

344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről

Hatályos: 2020. 01. 02.

 

345/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 02.

 

346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

347/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos, valamint gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

348/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

349/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nemzetközi fejlesztési programok végrehajtására vonatkozó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 24., 2020. 01. 22.

 

350/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes jogszabályoknak a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 31., 2020. 01. 01., 2020. 01. 02.

 

351/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

352/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

353/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, valamint a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 22.

 

354/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet és a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

355/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

356/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére elnevezésű, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által támogatott projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

357/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a SZATEV Fehérjefeldolgozó- Takarmánygyártó és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

18/2019. (XII. 23.) MEKH rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 28., 2020. 01. 01.

 

23/2019. (XII. 23.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet és az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

21/2019. (XII. 23.) MvM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet

az egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

48/2019. (XII. 23.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 24., 2020. 01. 01., 2020. 02. 01.

 

22/2019. (XII. 23.) PM rendelet

a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

23/2019. (XII. 23.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvénnyel összefüggő módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1792/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó nemzetközi fejlesztési együttműködési stratégiáról

 

1793/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram stratégiai összefüggéseiről

 

1794/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek jövőbeni felülvizsgálatához szükséges intézkedésekről

 

1795/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a közösségi bormarketing agrárpolitikáért felelős miniszter részére történő átadásával járó feladatokról

 

1796/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Beruházási Előkészítési Alap terhére biztosított források átcsoportosításáról, valamint a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat módosításáról

 

1797/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Szent László lovagkirály-zarándokút megvalósításával összefüggő intézkedésekről és a Szent László lovagkirály-zarándokút intézményes kereteinek megteremtéséről és a kapcsolódó célkitűzések megvalósításáról szóló 1735/2018. (XII. 18.) Korm. határozat visszavonásáról

 

137/2019. (XII. 23.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti felsőoktatási együttműködésről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről

Módosítja: 338/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Módosítja: 338/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről

Módosítja: 340/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól

Módosítja: 340/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 340/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja: 340/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről

Módosítja: 340/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 340/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 341/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet

a közösségi agrármarketing tevékenységről

Módosítja: 341/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 341/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 341/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Módosítja: 342/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

Módosítja: 342/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 343/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 343/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 343/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 343/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 343/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

Módosítja: 343/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról

Módosítja: 343/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja: 343/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

Módosítja: 343/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja: 345/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 02.

 

220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet

az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről

Módosítja: 345/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 02.

 

167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

Módosítja: 345/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 02.

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 345/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 02.

 

94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 345/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 02.

 

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Módosítja: 345/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 02.

 

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet

az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

Módosítja: 345/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 02.

 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Módosítja: 346/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról

Módosítja: 346/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet

a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

Módosítja: 346/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről

Módosítja: 346/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 346/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről

Módosítja: 347/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja: 347/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről

Módosítja: 347/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 348/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

Módosítja: 348/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 348/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 348/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól

Módosítja: 348/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet

a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről

Módosítja: 349/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 22.

 

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről

Módosítja: 349/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja: 350/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 31.

 

302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól

Módosítja: 350/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 31.

 

439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről

Módosítja: 350/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 02.

 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 350/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 31.

 

318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja: 350/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 02.

 

195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról

Módosítja: 350/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról

Módosítja: 351/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet

az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről

Módosítja: 352/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

Módosítja: 353/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 22.

 

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

Módosítja: 353/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 22.

 

346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól

Módosítja: 354/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet

a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 354/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről

Módosítja: 18/2019. (XII. 23.) MEKH r.

Hatályos: 2019. 12. 28., 2020. 01. 01.

 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 23/2019. (XII. 23.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

9/2018.(XII. 21.) NVTNM rendelet

az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről

Módosítja: 23/2019. (XII. 23.) NVTNM r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről

Módosítja: 21/2019. (XII. 23.) MvM r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

18/1997. (X. 11.) KHVM—KTM együttes rendelet

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól

Módosítja: 47/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet

a polgári légi jármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról

Módosítja: 47/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet

a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről

Módosítja: 47/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről

Módosítja: 47/2019. (XII. 23.) ITM r.
Hatályos: 2019. 12. 28.

 

13/2012. (III. 6.) NFM rendelet

a légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről

Módosítja: 47/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet

a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól

Módosítja: 47/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

21/2015. (V. 4.) NFM rendelet

a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

Módosítja: 47/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

70/2015. (XII. 1.) NFM rendelet

a légiközlekedési balesetek és a repülőesemények szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

Módosítja: 47/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet

a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről

Módosítja: 47/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet

a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól

Módosítja: 47/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet

a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

Módosítja: 48/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

Módosítja: 48/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja: 48/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja: 48/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról

Módosítja: 48/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja: 48/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

Módosítja: 48/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2020. 02. 01., 2020. 01. 01.

 

37/2019. (IX. 30.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja: 48/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

5/2019. (III. 29.) ITM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Módosítja: 48/2019. (XII. 23.) ITM r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja: 23/2019. (XII. 23.) PM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1499/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram finanszírozásáról

Módosítja: 1793/2019. (XII. 23.) Korm. h.

 

1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről

Módosítja: 1796/2019. (XII. 23.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 346/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet

a repülőtér üzemben tartási engedélyéről

Hatályon kívül helyezi: 348/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 350/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 31.

 

74/2019. (IV. 8.) Korm. rendelet

a Televíziós Film Mecenatúrából nyújtható támogatások részletszabályairól, valamint a Televíziós Filmkollégium és a Mecenatúra Felügyelő Bizottsága tagjai delegálására jogosult miniszterek kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 350/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 31.

 

28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről

Hatályon kívül helyezi: 22/2019. (XII. 23.) PM r.

Hatályos: 2020. 01. 01.

 

1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről

Visszavonta: 1794/2019. (XII. 23.) Korm. határozat.

 

1735/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

a Szent László lovagkirály-zarándokút intézményes kereteinek megteremtéséről és a kapcsolódó célkitűzések megvalósításáról

Visszavonta: 1797/2019. (XII. 23.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/217.

Megjelent: 2019. 12. 23.

 

Új jogszabályok

 

358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

359/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

1798/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

egyes egészségügyi kérdésekről

 

1799/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról

 

1800/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1801/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. októberi-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1802/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1803/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról II.

 

1804/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 

1805/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése előkészítésének támogatásáról

 

Módosított jogszabályok

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 359/2019. (XII. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2019. 12. 24.

 

1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Módosítja: 1800/2019. (XII. 23.) Korm. h.

 

1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1800/2019. (XII. 23.) Korm. h.

 

1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség egy részének elengedéséről, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1800/2019. (XII. 23.) Korm. h.

 

1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1800/2019. (XII. 23.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/218.

Megjelent: 2019. 12. 27.

 

Új jogszabályok

 

1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat

a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő személyek 2019. évi fegyveres testületi juttatásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2019/219.

Megjelent: 2019. 12. 27.

 

Új jogszabályok

 

50/2019. (XII. 27.) BM rendelet

a 2019. évi egyszeri fegyveres testületi juttatás megállapításával összefüggésben az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

51/2019. (XII. 27.) BM rendelet

a 2019. évi egyszeri fegyveres testületi juttatás megállapításával összefüggésben a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

1807/2019. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról

 

1808/2019. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes egyházi célú beruházásokhoz és egyéb feladatokhoz szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1809/2019. (XII. 27.) Korm. határozat

határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról

 

1810/2019. (XII. 27.) Korm. határozat

a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány támogatásáról

 

1811/2019. (XII. 27.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

Módosított jogszabályok

 

85/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról

Módosítja: 50/2019. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

33/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Módosítja: 51/2019. (XII. 27.) BM r.

Hatályos: 2019. 12. 28.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.