Megszűnik az egyéni vállalkozói igazolvány

2020. január 1. napjával az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 38/D. §-a szerint az egyéni vállalkozói igazolványok érvénytelenné váltak.

Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele! Igazolvány kiállítására csak abban az esetben került sor, ha az egyéni vállalkozó azt kérte, kiváltása nem volt kötelező. Értelem szerűen, így nem minden egyéni vállalkozó rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal. Az igazolvány érvénytelenné válása a vállalkozás további működését és bejelentett adatait nem érinti.

A vonatkozó jogszabály az alábbiakról rendelkezik: „38/D.§ Az egyéni vállalkozói igazolványok 2020. január 1-jén érvénytelenné válnak. Az egyéni vállalkozó köteles 2020. március 1-ig leadni az érvénytelen igazolványt a Hatóság részére. A leadott igazolványt a Hatóság bevonja. Ha az egyéni vállalkozó az igazolványt nem adta le, vagy nem küldte meg, azt a Hatóság visszavonja.”

Az 254/2018. (XII. 18.) kormányrendelet 1. § (2) bekezdése alapján az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben a kormány a járási hivatalokat jelöli ki. Az egyéni vállalkozó igazolványokat a járási hivatalok által működtetett kormányablakokban, okmányirodákban kell leadni.