Heti jogász 2020. 3. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 3. héten a Magyar Közlöny 6-9. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/6.

Megjelent: 2020. 01. 13.

 

Új jogszabályok

 

1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet

a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

Hatályos: 2020. 03. 13.

 

2/2020. (I. 13.) Korm. rendelet

az olajfogyasztó technológiai rendszerek és ipari gáztárolók műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

Hatályos: 2020. 03. 13.

 

3/2020. (I. 13.) Korm. rendelet

a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület kezeléséről és kiemelkedő egyetemes értékének védelméről szóló 362/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet felülvizsgálatáról

Hatályos: 2020. 01. 14.

 

1/2020. (I. 13.) MNB rendelet

az “I. Ulászló aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2020. 01. 14.

 

2/2020. (I. 13.) MNB rendelet

a szélfelirattal ellátott “I. Ulászló aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2020. 01. 14.

 

3/2020. (I. 13.) MNB rendelet

az “I. Ulászló aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2020. 01. 14.

 

2/2020. (I. 13.) ITM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 16., 2020. 05. 01.

 

3/2020. (I. 13.) ITM rendelet

a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 13.

 

Módosított jogszabályok

 

362/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület kezeléséről és kiemelkedő egyetemes értékének védelméről

Módosítja: 3/2020. (I. 13.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 01. 14.

 

63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 2/2020. (I. 13.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 16., 2020. 05. 01.

 

16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet

a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja: 3/2020. (I. 13.) ITM r.

Hatályos: 2020. 03. 13.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Hatályon kívül helyezi: 3/2020. (I. 13.) ITM r.

Hatályos: 2020. 03. 13.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/7.

Megjelent: 2020. 01. 14.

 

Új jogszabályok

 

KE határozatok rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről, valamint államtitkári felmentésről és kinevezésről

 

ME határozat helyettes államtitkár kinevezéséről

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/8.

Megjelent: 2020. 01. 16.

 

Új jogszabályok

 

1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet

az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról

Hatályos: 2020. 01. 24., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

4/2020. (I. 16.) ITM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 21.

 

1/2020. (I. 16.) NVTNM határozat

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet és a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlóként való kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 22/2019. (XII. 20.) NVTNM rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról

 

Módosított jogszabályok

 

1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről

Módosítja: 1/2020. (I. 16.) MEKH r.

Hatályos: 2020. 01. 24.

 

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

Módosítja: 4/2020. (I. 16.) ITM r.

Hatályos: 2020. 01. 21.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/9.

Megjelent: 2020. 01. 17.

 

Új jogszabályok

 

2/2020. (I. 17.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valaminta folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 18.

 

3/2020. (I. 17.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 18.

 

1/2020. (I. 17.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 18.

1/2020. (I. 17.) KKM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól szóló30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 18.

 

Módosított jogszabályok

 

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja: 2/2020. (I. 17.) BM r.

Hatályos: 2020. 01. 18.

 

33/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Módosítja: 2/2020. (I. 17.) BM r.

Hatályos: 2020. 01. 18.

 

85/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról

Módosítja: 3/2020. (I. 17.) BM r.

Hatályos: 2020. 01. 18.

 

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja: 1/2020. (I. 17.) HM r.

Hatályos: 2020. 01. 18.

 

30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól

Módosítja: 1/2020. (I. 17.) KKM r.

Hatályos: 2020. 01. 18.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.