Heti jogász 2020. 5. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jelezzük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. Az 5. héten a Magyar Közlöny 12-18. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/12.

Megjelent: 2020. 01. 28.

 

Új jogszabályok

 

4/2020. (I. 28.) MNB rendelet

a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 17/2018. (V. 29.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 29.

 

KE határozatok állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 

1005/2020. (I. 28.) Korm. határozat

a várpalotai tanuszoda építéséről

 

8/2020. (I. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Ruandai Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és a Kolumbiai Köztársaság Kormánya, valamint Magyarország Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

17/2018. (V. 29.) MNB rendelet

a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

Módosítja: 4/2020. (I. 28.) MNB r.

Hatályos: 2020. 01. 29.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/13.

Megjelent: 2020. 01. 29.

 

Új jogszabályok

 

4/2020. (I. 29.) AB határozat

a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 69. § (2) bekezdés szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

5/2020. (I. 29.) AB határozat

a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 80. § (1) bekezdés második mondata szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést elutasításáról

 

KE határozatok rendkívüli és meghatalmazott nagykövetek megbízás alóli felmentéséről; rendkívüli és meghatalmazott nagykövetek megbízásáról; kinevezéséről; dandártábornokok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról; állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 

1006/2020. (I. 29.) Korm. határozat

a “Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás megvalósításáról és ennek érdekében a székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukciójáról, valamint az Árpád-ház Program megújulásának koncepcionális előkészítéséről

 

1007/2020. (I. 29.) Korm. határozat

a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet címrendjének módosításáról

 

9/2020. (I. 29.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

  1. évi CXLIV. törvény

a vízitársulatokról

Módosítja: 4/2020. (I. 29.) AB h.

Hatályos: 2020. 01. 30.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/14.

Megjelent: 2020. 01. 30.

 

Új jogszabályok

 

2/2020. (I. 30.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

KE határozatok kitüntetés adományozásáról, bírói felmentésekről, bírói kinevezésekről, valamint állampolgárság visszavonással történő megszüntetésekről

 

1008/2020. (I. 30.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében egy dunaújvárosi szálloda és rendezvényközpont létesítéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1086/2019. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

 

1009/2020. (I. 30.) Korm. határozat

a Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely létrehozásáról

 

1010/2020. (I. 30.) Korm. határozat

a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája kialakításához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja: 2/2020. (I. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja: 2/2020. (I. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja: 2/2020. (I. 30.) EMMI r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

1086/2019. (III. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében egy dunaújvárosi szálloda és rendezvényközpont létesítéséhez szükséges támogatás biztosításáról

Módosítja: 1008/2020. (I. 30.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/15.

Megjelent: 2020. 01. 31.

 

Új jogszabályok

 

4/2020. (I. 31.) Korm. rendelet

a meddőség kezelésével kapcsolatos egyes finanszírozási kérdésekről

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

3/2020. (I. 31.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

1011/2020. (I. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Humán Reprodukciós Program végrehajtásáról

 

Módosított jogszabályok

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 4/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja: 3/2020. (I. 31.) EMMI r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

1729/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Humán Reprodukciós Programról

Módosítja: 1011/2020. (I. 31.) Korm. h.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/16.

Megjelent: 2020. 01. 31.

 

Új jogszabályok

 

1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat

a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/17.

Megjelent: 2020. 01. 31.

 

Új jogszabályok

 

5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 08.

 

6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet

az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 01., 2020. 05. 01., 2020. 07. 01.

 

7/2020. (I. 31.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 05.

 

8/2020. (I. 31.) Korm. rendelet

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

1013/2020. (I. 31.) Korm. határozat

a 2020-ban államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

 

1014/2020. (I. 31.) Korm. határozat

a V4 Future Sports Festival 2020 megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1015/2020. (I. 31.) Korm. határozat

a 2022. évben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnoksághoz kapcsolódó egyes sportinfrastruktúra fejlesztések megvalósításával és az Európa-bajnokság szervezésével kapcsolatos kormányzati koordinációval és kommunikációval összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

1016/2020. (I. 31.) Korm. határozat

az ELI Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium (ELI ERIC) megalakításához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1017/2020. (I. 31.) Korm. határozat

a Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan átfogó felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok meghatározásáról és a szükséges forrás biztosításáról

 

10/2020. (I. 31.) ME határozat

a Vidékfejlesztési Program monitoring bizottsága és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről, valamint a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről

 

Módosított jogszabályok

 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

Módosítja: 5/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 08.

 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 05. 01.

 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 07. 01.

 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 05. 01.

 

361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központi címregiszterről és a címkezelésről

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01., 2020. 07. 01.

 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja: 6/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 7/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 05.

 

49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 8/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 8/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról

Módosítja: 8/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

21/2015. (III. 12.) ME határozat

a 2014-2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek kinevezéséről

Módosítja: 10/2020. (I. 31.) ME h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet

az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról

Hatályon kívül helyezi: 5/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 08.

 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet

a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Hatályon kívül helyezi: 5/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 08.

 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 5/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 08.

 

4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet

a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Hatályon kívül helyezi: 5/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 08.

 

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet

a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Hatályon kívül helyezi: 5/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 08.

 

22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 5/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 08.

 

59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet

a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Hatályon kívül helyezi: 5/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 08.

 

1629/2018. (XI. 29.) Korm. határozat

a 2022-ben Budapesten, Veszprémben, Szegeden és Debrecenben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnoksághoz kapcsolódó egyes sportinfrastruktúra fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Hatályon kívül helyezi: 1015/2020. (I. 31.) Korm. h.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2020/18.

Megjelent: 2020. 01. 31.

 

Új jogszabályok

 

9/2020. (I. 31.) Korm. rendelet

az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 01., 2020. 04. 01.

 

10/2020. (I. 31.) Korm. rendelet

az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

1018/2020. (I. 31.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program VP1-2.1.1-2.1.2-17 azonosító számú, “Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás” című felhívásra beérkezett hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat kapcsán történő előzetes állásfoglalásról

 

Módosított jogszabályok

 

307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet

a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

Módosítja: 9/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01., 2020. 04. 01.

 

308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

Módosítja: 9/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a tervpályázati eljárásokról

Módosítja: 9/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

Módosítja: 9/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja: 9/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

Módosítja: 9/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

Módosítja: 9/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja: 9/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami magasépítési beruházásokról

Módosítja: 10/2020. (I. 31.) Korm. r.

Hatályos: 2020. 02. 01.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.