Új munkacsoportok alakultak a Klaszterben

A DDGK (menedzsment szerv: PBKIK) 2019. szeptemberi stratégiai ülésén határozat született arról, hogy a klaszteren belül munkacsoportokat fognak felállítani, előre meghatározott új tagi igényeknek megfelelő feladatkörökkel.

 

A csoportok feladatai, hogy erősítsék a klaszteren belüli kohéziót, segítsék egymás innovációs ötleteit megvalósítani, jobban be tudják mutatni egymásnak a tevékenységeiket, technológiájukat, támogatni tudják egymást a szakképzés területén és optimalizálni tudják erőforrásaikat. Ennek megfelelően 5 munkacsoport került felállításra:

  • Pályaorientáció, szakképzés munkacsoport, célja: többek között a pályaorientáció, #ajelenajövőd kampány gépipari fókuszú folytatása, duális mérnök képzés fejlesztés, DDGK ösztöndíj rendszer fejlesztése és nem utolsó sorban az új szakképzési rendszernek megfelelő, ipari igényekhez igazodó képzésfejlesztési DDGK program megalkotása.
  • Klaszter kompetencia mátrix munkacsoport, célja: a belső erőforrás optimalizálás és hatékony működtetése.
  • Szakosított benchmarking munkacsoport, célja: szak fórumok létrehozása, ahol nem csak az ügyvezetők gyűlnek össze, hanem a szakterületek képviselői, vezetői is, melyen egymással megoszthatják tapasztalataikat, tudásukat speciális területeken (pl. lemeztechnológia, termelés menedzsment, logisztika) .
  • K+F / innováció munkacsoport, célja: kiválasztott projektek mentén a Klasztertagok innovációs terveihez, elképzeléseihez közös megvalósítási akcióterv készítése, pályázati források, támogatási lehetőségek keresésével a megvalósításhoz.
  • Menedzsment hatékonyság munkacsoport, célja: a klasztertagok magas fokú aktivizálása, a klaszter menedzsment hatékonyságának növelése új eszközök és módszerek által a tagok minél szélesebb körű támogatása érdekében.

A munkacsoportok felmérték a tagok részéről az igényeket, megállapodtak a szükséges határidőkben, akciótervekben, a közös munka elindult.