„Egy sikeres cég élete és működése olyan, mint egy élő, egészséges szervezeté”

Több mint 55 éve működik a térség meghatározó, kiemelkedő minőségű növényvédelmi termékek fejlesztésére, gyártására, szakosodott vegyipari vállalata, az Agrokémia Sellye, amely nagy hangsúlyt helyez központi filozófiájára: mezőgazdasági környezetünk minél zöldebb, tisztább és egészségesebb legyen. Az már önmagában is érték, ha egy vállalat ilyen hosszú időn keresztül fennmarad, az azonban még nagyobb, hogy az évtizedek alatt felhalmozott kutatás-fejlesztési és gyártási tapasztalat jelentős mértékben segíti a térség gazdasági fejlődését is. Dr. Bokotey Sándor vezérigazgatótól a több mint fél évszázados siker hátteréről érdeklődtünk.

– Az évek során számos kihívással, mint például a piaci környezet változásaival, az üzletpolitikai, illetve a szinte folyamatossá vált szerkezeti és szervezeti kérdésekkel kellett szembenéznünk. A rendszerváltást követő időszak több saját fejlesztésű termék és ezzel együtt a korábban megszerzett piacok elvesztését követelte, ami negatív hatással bírt nemcsak a cég piacgazdasági életére, hanem a megfelelően képzett humánerőforrás helyzetére nézve is. Az Agrokémia Sellye Zrt. tulajdonosai és vezetősége mindig is az emberközpontú értékteremtés stratégiáját követte, amely később folyamatos fejlődést, infrastruktúra-, létszám- és gyártáskapacitás-bővítést eredményezett.

– A vegyipari ágazatban működő vállalatként milyen kihívásokkal, például a környezetvédelemmel néznek szembe manapság? Ezekre milyen válaszokat tudnak adni?

– A vegyipar számára meghatározott minőségi elvárások és környezetvédelmi előírások folyamatos szigorítása jelentősen növelik a termelés költségeit, melyek az alkalmazott gyártási és tisztítási technológiák fejlesztését vonják maguk után. Vállalatunk vezetősége elkötelezett az itt bevezetett, illetve működő minőség- és környezetirányítási rendszer, valamint a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés mellett, amely a technológiák korszerűsítésén, az energiaforrások tudatos felhasználásán túl munkatársaink folyamatos minőség- és környezettudatos képzését is jelenti.

Jelenleg is társaságunk egyik stratégiai döntése a technológiai szennyvíz kezelésének fejlesztésére, a jelen szennyvíz-gépház technológiájának modernizálására, új tisztítási eljárásokkal történő kiegészítésére és annak automatizálására irányul. Ezen túl a 2020 januárjában lezárult GINOP-projekt keretében megújuló energia hasznosításával valósult meg az iroda- és a szociális épületek energetikai korszerűsítése.

– A térség egyik legnagyobb munkaadójaként generációknak jelentett/jelent presztizst a vállalatnál dolgozni. Mivel tudják megtartani, motiválni, elkötelezni a munkavállalóikat, az utánpótlásról gondoskodni?

– Vállalatunk a térség egyik legmeghatározóbb gazdasági szereplőjévé nőtte ki magát, ezzel biztosítva stabil munkalehetőséget a Sellyén és vonzáskörzetében élők számára. A jelentkező munkaerőhiányt a megyei szinten is kiemeltnek tekinthető bérezéssel és juttatási csomaggal kívánjuk attraktívvá tenni a már itt dolgozók, illetve a jövőbeni munkavállalóink számára. Fontosnak tartjuk munkavállalóink megbecsülését és szakmai színvonaluk folyamatos fejlődését, így évente több szakmai és idegennyelvi képzés biztosítása mellett számos közös programot szervezünk számukra. A város legnagyobb adófizetőjeként pedig jelentősen hozzájárulunk a térség fejlődéséhez, alapítványok, civilszervezetek támogatásával a közösségek életét, programjait is segítjük, így fontos szerepet töltünk be az itt lakók és családjaik életében.

– Vezetőként mi a legfontosabb az ön számára a vállalat irányításával kapcsolatban?

– Az igazgatósági tanács tagjaként, egyben felsővezetőként azt vallom, hogy egy vállalat sikeressége egyrészt a menedzsment stratégiai gondolkodásának képességében, a hitelességében és a megfelelő döntésképességében, másrészt a benne dolgozó munkavállalók minőségében, felelősségvállalásában és elkötelezettségében rejlik. Egy sikeres cég élete és működése olyan, mint egy élő, egészséges szervezeté, melyben minden egyes szerv vagy szereplő tökéletes egyensúlyi „együttműködésre” törekszik. Ha a megfelelően működő egyensúlyi állapot valami oknál fogva megbomlik, arra egy alapvetően egészséges szervezet gyorsan tud reagálni, megfelelően orvosolni, illetve az új egyensúlyi állapotot létrehozni/helyreálltani, karbantartani. Így számomra az értékteremtés mellett az állandó egyensúly keresése, annak megtalálása és minél hosszabb távon való biztosítása a cél. Ez főleg a menedzsment–munkavállaló pillér mentén, annak folytonos szem előtt tartása és folyamatos fejlesztése mellett hozható létre, illetve tartható fenn. Azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb tényezők, melyek egy cég alapvető, illetve hosszú távú sikeres működésének zálogai.

Kis Tünde