„Össze kell fogni, ennek pedig a legjobb fóruma a kamara”

A hazai gyógyszergyártás egyik jelentős szakembere Pallos József Péter, a PannonPharma Kft. ügyvezetője. 2019-ben átadott beruházásával a PannonPharma a hazai gyógyszeripar egyik különleges szereplőjévé vált. Pallos József Péter a kamarai testületek aktív tagjaként kritikai szemléletével és szakmai hozzáértésével, javaslataival komoly munkát végez a megye gazdaságának fellendítése érdekében. Tevékenységét a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Elnöki Kitüntető Oklevéllel ismerte el.

– Milyen beruházást hajtottak végre tavaly és ez milyen változást hozott a vállalkozás életében?

– Ez egy beruházássor volt, aminek az egyik állomásához érkezett a PannonPharma Kft. Tudatosan építjük az ún. vertikálisan integrált gyógyszergyárat, ami nem csak a „sor végén” állítja elő a kész gyógyszert, hanem az alapanyagot, a hatóanyagot, a gyógyszerformálást, a kész gyógyszert, ezeket az egymásra épülő, hozzáadott értéket növelő tevékenységeket is mi végezzük, az alapoktól a végéig.

Ez jelenti magát az innovációt, amelyet egy európai uniós pályázat támogatásával valósítottunk meg. Az innováció annyit jelent, hogy valamihez, amire úgy gondoljuk, hogy a társadalomnak, a piacnak szüksége van az egészsége megőrzéséhez, megtartásához, az alkalmazkodóképességének a fokozásához, a gyógyulása elősegítéséhez, megnézzük, hogy a tudomány és a technika jelenlegi állása szerint mire van lehetőség, és ezeket milyen igényekkel lehet összetalálkoztatni. Az innováció azt jelenti, hogy a termék, amit itt elképzeltünk, meg is valósul és el is adható, tehát árbevételt is lehet vele képezni. A PannonPharmához egy Magyarországon még nem lévő technológiát telepítettünk, megvettük a berendezéseket külföldről, de magát a terméket, a termékinnovációt azt magunk végeztük, ill. szándékozunk elvégezni.

– Ennek a folyamatnak milyen hatása lesz a cég életére? Mire ad lehetőséget a jövőben?

– Az alapanyag-gyártó üzemet építettük fel a pályázati forrásokból, maga a támogatás, ill. az önrész kb. a 80%-ára volt elég, a többit saját forrásból valósítottuk meg. Ez egy olyan üzem, amilyen nincs a régióban, de még a világon sem sok: itt nagynyomású cseppfolyós szén-dioxiddal tudjuk kinyerni a gyógynövények hatóanyagát. Ezt a gyógyszergyártási hatósági előírásoknak megfelelő körülmények, ismert idegen szóval GMP biztosításával tesszük. Ez az eljárás által a jelenleginél sokkal jobb növényi alapanyagú gyógyszereket tudunk csinálni. A szén-dioxid nem tartalmaz ártalmas anyagot, mint a szerves oldószerek, ezért a hatóanyagokból biztonságosabb és jobb hatású növényi gyógyszerkészítmények vagy étrendkiegészítők, speciális tápszerek állíthatók elő.

– Egy gyógyszergyártó cég vezetőjeként miért tartja fontosnak, hogy aktívan együttműködjön az iparkamarával?

– Az ember társadalmi lény és bármilyen közösségi tevékenységet akkor tudunk sikerrel elvégezni, ha azt a hasonló érdekkörben jelentkező gazdasági szereplőkkel egyeztetve tesszük. Ezért eredményes a PBKIK, hogy részint jól tudja meghatározni a régió adottságait, képességeit, lehetőségeit és azt összhangba képes hozni a rendelkezésre álló, megpályázható, megszerezhető pénzügyi befektetési javak elérésével. A mi termékeink nagy hozzáadott értéket tartalmaznak, például az által, hogy a termékek engedélyezését, vizsgálatát, fejlesztését csak magasan képzett szakemberekkel együtt tudjuk elvégezni. Ezért nagyon fontos a megfelelő akadémia, ehhez tartozik az oktatás, az egyetemek, a klinikák, a kutatóintézetek szakembereivel való együttműködés, és ugyanilyen mértékben lényeges a régióban az ezen iparághoz beszállítani tudó gépészeti, elektronikai, kreatívipari, azaz a terméket eladható formába hozó, segíteni, gyártani, csomagolni, kereskedelmi forgalomba vinni képes cégekkel való kapcsolódás. Régen még a kőbaltát sem lehetett előállítani együttműködés nélkül. Ma a kőbaltánál jelentősen bonyolultabb termékeket, fogyasztói javakat hozunk létre, olyan nincs, hogy valaki mindent képes megcsinálni. Tehát össze kell fogni, ennek pedig véleményem szerint a legjobb fóruma a kamara. Ott találkozunk, ott ismerjük meg egymást és amikor egy-egy meghatározott feladatról van szó, akkor azt már külön egyeztetésekkel, megállapodásokkal, szerződésekkel az érintett felek végzik.

Kis Tünde