A kijárási korlátozás és a munkavégzés

A Kormány 71/2020. (III. 27.) rendelete kijárási korlátozást vezet be március 28. – április 11. között (a két határnapon is!), ez azonban a munkavégzést nem korlátozza.

A munkavállalók továbbra is megjelenhetnek munkaidőben a munkahelyükön.

Amennyiben a jövőben szükség lenne rá, itt található egy munkáltatói igazolás minta, amely a munkavállalók bejárásának igazolását szolgálhatja. Ez egy minta, amely kormányzati rendelkezések alapján kiegészítésre szorulhat.

Igazolás

Alulírott …… (szül. idő:…. an: …) a ….. (cégnév) (székhely: …, adószáma: …) ügyvezetője / cégvezetője igazolom, hogy ….. (a dolgozó neve)  (szül. idő: … , an: …..) ,….. szám alatti lakos a cég munkatársa, aki lakhelye és a cég …. szám alatti székhelye / telephelye között munkavégzés céljából közlekedik.

Kelt: Pécs, 2020. ……………………….

……………………………………………………..

aláírás

A mostani rendelet nem írja elő, hogy a munkavállaló/magánszemély az írásbeli igazolást magával hordja semmilyen úti cél esetében, vagyis akkor sem, ha a munkahelyére megy.
A rendelet nem határozza meg, hogy mely munkáltatók működhetnek, vagy mely munkakörben dolgozhatnak csak a munkavállalók. Pl.: egy horgászbolt munkatársa is be kell menjen dolgozni, ha a főnöke nem rendelkezik másként; az már más kérdés, hogy március 28-tól nem biztos, hogy érdemes  lesz nyitva tartania, mivel nem szerepel a horgászboltban vásárlás az alapos okok között. De más, a munkaköréhez kapcsolódó munkát, pl. leltározás, bolthelyiség átrendezése stb. végezhet a munkavállaló a boltban.
Amint a vállalkozásokra, munkavállalókra részletszabályok, korlátozások jelennek meg, közölni fogjuk.