A Kormány a vállalkozásokat érintő döntései 2020.03.23, 27 és 04.10.

Frissítve!!! (2020.04.10.) Újabb intézkedéseket hozott a Kormány a vállalkozások fennmaradása, terheik csökkentése érdekében.

2020. március 23-án megjelent Magyar Közlönyben szereplő rendeletek közül az alábbiak érintik a vállalkozások tevékenységét:

61/2020. (III.23.) Korm. rendelet alapján

Nem KATÁS vállalkozások esetében:

Az alábbi főtevékenységet végzőkre a következő szabályok vonatkoznak úgy, hogy  főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak
e rendelet hatálybalépését (2020.03.24.) megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
f ) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14)
k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60)

68/2020. (III. 26.) Korm. rendelete alapján

l) utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79),
m) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04) (ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak) és
n) belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30).

97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete alapján

o) növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30), ha a tevékenységet végző megfelel a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 2. § 2. pontjában foglaltaknak
p) egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19), ha a tevékenységet végző adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a a virágok – ideértve a vágni való virágot és a virágsarjat is – termesztéséből, a vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek kereskedelmi értékesítéshez való előkészítéséből vagy fonásra szánt növényi termékek termesztéséből származott.
q) egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29), ha a tevékenységet végző adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a a virágok – ideértve a vágni való virágot és a virágsarjat is – termesztéséből, a vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek kereskedelmi értékesítéshez való előkészítéséből vagy fonásra szánt növényi termékek termesztéséből származott.
r) dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22),
s) dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76), ha a tevékenységet végző kizárólag dísznövény kiskereskedelemmel foglalkozik
t) vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70), ha a tevékenységet végző megfelel a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 50. § (2) bekezdés f) pontjának.
u) desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01), ha az általa gyártott ital a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai  parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet 6. vagy 9. pontja szerinti szeszes ital.
v) szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02),
w) sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05) és
x) szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21 ha a gyártó megfelel a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII.  törvény 3. § (3) bekezdés 17. pontjában foglaltaknak.

  • Nem kell szociális hozzájárulást fizetniük (munkavállalóik után, egyéni vállalkozásuk után) 2020. március, április, május és június hónapra
  • TB. járulékot a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni 2020. március, április, május és június hónapra.
  • Nem kell szakképzési hozzájárulást fizetniük az arra kötelezetteknek 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan.
  • Az arra kötelezettek esetében 2/3-ra csökken a rehabilitációs járulékfizetési kötelezettség. Nem kell előleget fizetni.
  • A kisvállalati adóalanyoknak az adóalap megállapításánál nem kell kisvállalati adóalapnak tekinteni a személyi jellegű kifizetések összegét 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan.

KATA-s vállalkozások esetében

Az alábbi főtevékenységet végzőkre a következő szabályok vonatkoznak úgy, hogy  főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak
e rendelet hatálybalépését (2020.03.24.) megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott, valamint 2020. február hónapjában már KATA-s vállalkozás volt.

1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),
25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és
26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

  • Mentesül a KATA (Kisvállalkozók tételes adója) fizetés alól 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel, vagyis nem kell ezeket április, május, június és július 12-éig befizetni.
  • A vállalkozások azon KATA tartozását, ami 2020. március 1-ig felmerült és nem került befizetésre lehetőségük lesz a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – pótlékmentesen megfizetni. Viszont amennyiben az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az aktuális tartozását pótlékokkal együtt egy összegben kell megfizetnie.

Azoknak a vállalkozásoknak, akinek turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetnie az alábbiakban módósul a bevallási kötelezettségük:

  • Negyedéves bevallás esetén: a 2020. április 20-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti időszakra vonatkozóan kell bevallani és megfizetni a hozzájárulást.
  • Éves bevallás esetén: 2021. február 25-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan kell bevallani és megfizetni a hozzájárulást.

 

57/2020. (III.23.) Korm. rendelet

Szünetelnek a végrehajtási eljárások:

A kilakoltatásokat, végrehajtásokat, adótartozások behajtását felfüggesztik a veszélyhelyzet lezárását követő 15. napig. Az adótartozásoknál méltányosságot lehet kérni a NAV-tól.

 

A rendeletek teljes szövege itt érhető el:

Magyar Közlöny 2020 évi 51. szám

Magyar Közlöny 2020. évi 71. szám