Bértámogatás igénylése a koronavírus-járvány által különösen sújtott ágazatokban

NEM AKTUÁLIS!!! 2020. április 16-tól elérhető a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása, amely lehetőségként jelenik meg azon vállalkozásoknak is, amelyek a különösen veszélyeztetett ágazatokban tevékenykednek és csaknem teljes egyéni járulékmentességet kaptak a Kormány március 18-i rendelete alapján.

A Kormány 47/2020. (III. 18.) számú Kormány rendelete szerint a koronosvírus-járvány által különösen sújtott ágazatok a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok.

Ezen ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól, és a munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, melynek havi mértéke nem haladhatja meg a 7710 forintot.

Ezen rendkívüli intézkedés következtében a fenti ágazatok munkavállalóinak a nettó munkabére március hónaptól megemelkedett. Emiatt kérdésként merülhet fel az április 16-tól elérhető csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása kérelem benyújtásakor, hogy melyik nettó munkabér az irányadó: az általános szabályok szerinti vagy a fenti rendkívüli intézkedés által meghatározott nettó munkabér.

Erre választ a 105/2020 (IV.10) Kormány rendelet 3. § (3) ad, amely kimondja, hogy a támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.

Ez alapján a válasz nem a rendkívüli intézkedéssel megemelkedett nettó munkabért kell figyelembe venni a kérelem benyújtásakor, hanem az általános szabályok szerint korábban megállapított, minden levonandó adóval és járulékkal csökkentett nettó munkabért.