Megjelent a már elhangzott adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet!

A Gazdaságvédelmi Akcióterv újabb részleteit foglalták rendeletbe, melyek segítik az adózó vállalkozásokat, csökkentik terheiket.

 • A 2020. 04. 21. és 2020. 09. 30. között esedékes bevallási és fizetési kötelezettségek határideje a TAO, KIVA, Energiaadó, HIPA, Innovációs járulék tekintetében 2020. szeptember 30-ra módosul.
 • Az arra kötelezett vállalkozásoknak a beszámolójukat 2020.09.30-ig kell közzétenniük.
 • Széchenyi Pihenő Kártya adható összege megemelkedik: a közszférában az évente rekreációra adható összeget az eddigi 200 ezer forintról 400 ezerre emelte a kormány, a versenyszférában pedig 450 ezerről 800 ezerre nő a keret. Ezzel párhuzamosan az egyes alszámlákra utalható maximális összeg is változik:
  • szálláshelyre 225 ezer helyett 400 ezer forintot lehet utalni,
  • vendéglátásra 150 ezer helyett 265 ezer forintot,
  • szabadidős szolgáltatásokra pedig 75 ezer helyett 135 ezer forintot.

2020 június 30-ig a SZÉP-kártyára utalt összegek mentesülnek a szociális hozzájárulási adó alól.

 • Idegenforgalmi adó felfüggesztése: 2020. 04. 26. és 2020.12.31. közötti időszakban az eltöltött vendégéjszaka után az idegenforgalmi adót nem kell megfizetni, beszedni.
 • Adózói minősítéshez kapcsolódó pozitív változások:
  • A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés alapján az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt a terhére megállapított adókülönbözetre való hivatkozással.

  • A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés során az állami adó- és vámhatóság a kockázatos adózónak minősítés során a feltételek vizsgálata során figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére megállapított adókülönbözetet.

 • Adótartozásra kérelem alapján pótlékmentes részletfizetési lehetőség:

  • A fizetési halasztás, a részletfizetés engedélyezése és az automatikus részletfizetési kedvezményen túl az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó elektronikus úton vagy írásban nyújthatja be. A fizetési könnyítésre irányuló eljárás illetékmentes, a kérelem ügyintézési határideje tizenöt nap.

  • Az adóhatóság a nem természetes személy adózónak a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető. A fennmaradó összegre a pótlékmentes fizetési halasztás és részletfizetés nem engedélyezhető. A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó elektronikus úton vagy írásban nyújthatja be. Az adómérséklésre irányuló eljárás illetékmentes, a kérelem ügyintézési határideje pedig ugyancsak tizenöt nap.

  • A nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzététele során az állami adó- és vámhatóság figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt és az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére megállapított adóhiány és jogkövetkezmény összegét. A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik nap negyedévét követő nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzététele során az állami adó- és vámhatóság figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt és az azt követő harminc napon belül esedékes adótartozást.

 • Az adózó a vészhelyzet ideje alatt és a megszűnését követő 30. napig az EKÁER-hez kapcsolódóan mentesül a kockázati biztosíték nyújtása alól.

 • A vállalkozás a pénztárgépek és a kezelő személyzet nélküli automaták felülvizsgálatát a vészhelyzetet követő 120 napon belül köteles elvégezni.
 • Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a kizárólag a vészhelyzet miatt fizetési szabadságon lévő munkavállalóknál fennáll, azzal, hogy a munkáltató 2020.05.01-től egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg és vall be.
 • A Szocho mértéke 2020.07.01-től 15,5%.