Kívánságlista – a válságból való kilábalás megkönnyítésére

Négy  uniós  biztos  és  a  27  EU-tagállam  kereskedelmi  miniszterei kapták meg azt a levelet, amelyben Christoph Leitl elnök és Arnaldo Abruzzini vezérigazgató foglalja össze az EUROCHAMBRES javaslatait arról, milyen politikai és gazdasági lépésekkel lehetne elősegíteni  a  válságból  való  kilábalást.  Az  egyik  fontos  megállapítás,  a stratégiai fontosságú termékek európai gyártásának elősegítése azóta már az uniós vezetők videokonferenciáján is támogatást kapott.

 

Az európai kamarai szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy a mostani válságban jobban visszaesik a világkereskedelem, mint a 2008-as pénzügyi összeomlás idején, így  elsőbbséget  kell,  hogy  élvezzenek  azok  az  intézkedések,  amelyek  a  globális kereskedelmi forgalom  fenntartását,  az  ellátási  útvonalak  hozzáférhetőségét,  az exportlehetőségek  megőrzését,  és  a  termelés  fenntartásához  szükséges  import alapanyagok  behozatalának  biztosítását  szolgálják.  A  jelenlegi  egészségügyi válsághelyzetben  különös  figyelmet  kell  fordítani  az  orvosi  berendezések,  az egészségügyi  ellátáshoz  szükséges  felszerelések,  valamint  a  gyógyszeripar működéséhez szükséges alapanyagok és termékek ellátásának folyamatosságára.

 

A EUROCHAMBRES elismeri, hogy válsághelyzetben indokolt lehet transzparens, megkülönböztetéstől  mentes,  arányos  és  időben  korlátozott  szükségintézkedések bevezetésére,  de  figyelni  kell  arra,  hogy  az  újonnan  bevezetett  vámok,  adók, kereskedelmi  korlátozó  intézkedések  ne  veszélyeztessék  a  koronavírus  elleni küzdelmet. Hozzáteszik:  az  egyes  országok  érdekeinek  védelme  ne  vezessen protekcionista intézkedésekhez.

 

Felhívják  a  figyelmet  arra  is,  hogy  az  Európai  Unió,  mint  a  világ  legnagyobb humanitárius  segélyező  szervezete  továbbra  is  segítse  a  járvány  által  leginkább veszélyeztetett térségeket, elsősorban Afrikát.

 

A levél megfogalmaz konkrét, középtávú javaslatokat is:

 • a G20 országcsoport hirdessen moratóriumot új adók, közbeszerzési korlátozások bevezetésére,
 • legyen vámmentes a gyógyszerkereskedelem,
 • biztosítani kell a szabad áruforgalmat az Európai Unióban, fenn kell tartani a „szabad sávok” gyakorlatát az ideiglenesen lezárt határokon,
 • meg kell őrizni a kereskedelmi útvonalak működőképességét és gazdaságosságát (a jelenlegi kapacitásgondok ugyanis árfelhajtó hatásúak, és akadályozhatják az európai export újraindulását),
 • az egészségügyi védőfelszerelések exportellenőrzését a külső határokon minimálisra csökkenteni, az egységes piacon belül pedig eltörölni,
 • az EFTA, az Egyesült Királyság, a társult országok, a partnerországok a lehető legnagyobb mértékben legyenek részesei a járványügyi védekezésnek,
 • export-import ügyintézésnél legyen teljesen elektronizált adatcsere a vállalkozások és a vámhatóságok között,
 • a vámhatóságok tanúsítsanak toleráns magatartást, ha a szabályok be nem tartása a járvány következményének tekinthető (különösen kkv-k esetében),
 • a külső határokon a két ország hatóságai tartsanak közös vámellenőrzést az időveszteségek mérséklése érdekében,
 • az EU lépjen fel határozottan a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen, ellenőrizzék fokozottabban az importtermékek minőségét,
 • előrelépésre van szükség a WTO-val folytatott tárgyalásokon az e-kereskedelem globális, megkülönböztetésmentes szabályozásáról.

 

Forrás: MKIK EU Hírlevél

További információ:

http://www.eurochambres.eu/DocShare/docs/1/PNHMFAABMBHMFMNJMOAICFKIODVOHT4O4C5T4T4PA66N/EUROCHAMBRES/docs/DLS/Letter_to_EC_Commissioners_-_EUROCHAMBRES_Position_-_International_Ramifications_of_the_Corona-crisis-2020-00036-01.pdf