Helyi adók Pécsett, a vészhelyzet idején

Összefoglaló a veszélyhelyzet kapcsán hozott, az adózást érintő kormányrendeletekről és azok hatásáról a helyi adóztatásra.

 

Végrehajtási eljárás

Az 57/2020. (III. 23.) Korm. rendeletében foglaltak alapján a Végrehajtási Csoport a folyamatban lévő végrehajtási eljárások szünetelésről levélben értesítette a letiltást foganatosító munkáltatókat és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot.

A fent hivatkozott rendelet nem tiltja az újonnan keletkező tartozásokra új végrehajtási eljárások indítását, azonban az a döntés született, hogy új végrehajtási eljárások indítása helyett a tartozással rendelkező adózók részére a Végrehajtási Csoport fizetési felhívást küld a lejárt esedékességű tartozásokról. A tervek szerint a veszélyhelyzet megszűnését követően a fizetési felhívásra nem teljesítő adózókkal szemben, – akik nem nyújtanak be fizetési könnyítési kérelmet – a végrehajtási eljárást megindítják.

A fenti Kormányrendelet és az Avt. fent hivatkozott rendelkezései alapján a rendelet hatályba lépését követően még befolyt összeget az adós részére vissza kell téríteni.

 

Gépjárműadó

A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján az önkormányzatoknak a március 26.-a után befolyt gépjárműadó teljes összegét a költségvetés járványalapjába kell átutalni.
A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet a helyi adóztatás több területét is érinti, a helyi iparűzési adón keresztül az adómérséklésig.

 

Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adóbevallás benyújtási határideje és az adó befizetési határideje 2020. szeptember 30-ra módosul. Azoknál az adózóknál, akik 2020. 04. 22. napján vagy azután nyújtják be a bevallásukat, a befizetési határidő egységesen 2020. 09. 30. napja lesz, késedelmi pótlék csak ezen időpontot követően kerülhet felszámításra.
A rendelet szerint amennyiben az adózó a helyi iparűzési adóbevallását nem nyújtja be a 2020. 09. 15-ei adóelőleg fizetési határidőig, akkor az előző, azaz a 2020. március 15-ei előleg összegét fizeti meg 2020. 09. 15-én. Az adóelőleg-mérséklési kérelem előterjesztési határideje szintén 2020. 09. 15. napja.

 

Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adót 2020. 04. 22.-2020. 12. 31-ig terjedő időszakban a vendégeknek nem kell megfizetni, a vendéglátóknak nem kell beszedni, azonban a bevallásukban szerepeltetniük kell az adó összegét.
A rendelet szerint az önkormányzatok vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapnak, amelynek összege a bevallott, de a kereskedelmi szálláshelyet ténylegesen igénybe vevő vendég által meg nem fizetett idegenforgalmi adó.

 

Fizetési kedvezmények

A rendelet speciális, kedvező szabályozású fizetési kedvezményt biztosít azokban az esetekben, amikor az adózó fizetési nehézsége kifejezetten a válsághelyzet következménye, és ezt a körülményt az adózó bizonylatokkal, főkönyvi kartonokkal igazolja vagy legalább valószínűsíti.
A rendelet az Art. rendelkezéseitől eltérően lehetőséget biztosít a gazdálkodó szervezetek számára is, hogy adó elengedését kérjék (egy adónemben, egy alkalommal, 20%-os mérséklés, maximum 5 millió forint).

A mérséklésre vonatkozó rendelkezés értelmezése kapcsán jelenleg szakmai egyeztetés folyik. Kérdésként merült fel ugyanis, hogy az azok az adózók, akik több önkormányzat illetékességi területén is folytatnak tevékenységet csak egy, vagy mindegyik önkormányzatnál kérhetnek mérséklést, illetve kérdés az is, hogy a NAV előtti esetleges ilyen típusú kérelmeket figyelembe kell-e venni. A rendelet nem zárja ki az Art. eddigi szabályai szerinti kérelmek előterjesztését.

 

Az összefoglaló Pécs Megyei Jogú Város szakmai támogatásával készült el.