Innovációs pályázati források – a jövő megalapozva

Egy helyre gyűjtöttük össze az összes általunk ismert, jelenleg rendelkezésre álló hazai és nemzetközi pályázati forrást, amelyek az innovációt támogatják.

 

Pályázat neve Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
Pályázati azonosító GINOP-8.1.3/A-16
Téma/cél Olyan állami tulajdonú kockázati tőkealap kezelő társaság felépítése, amely tőkebefektetésekkel képes hozzájárulni a nemzetgazdasági teljesítmény növeléséhez. A tőkeprogram célja, hogy induló vagy fiatal innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező kkv-k tőketámogatás révén ötletek megvalósításával, prototípusok továbbfejlesztésével jelentősen innovatív terméket, szolgáltatást hozzanak létre, vezessenek nemzetközi piacra.
Pályázók köre Magas növekedési potenciállal rendelkező, induló vagy érettségüket tekintve korai növekedési szakaszba tartozó, KFI tevékenységet felmutatni képes vagy azt vállaló kkv-k.
Támogatható tevékenységek kutatás-fejlesztési, vagy innovációs tevékenység vállalása
Elszámolható költségek tárgyi eszközök, immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek, létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára, az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.
Támogatás formája (visszatérítendő / vissza nem térítendő) a céltársaság számára juttatott tőkeemelés
Kötelező vállalás kutatás-fejlesztési, vagy innovációs tevékenységet kell
vállalnia. Ebbe beletartozik:
– az alap és alkalmazott kutatásra,
– kísérleti fejlesztésre,
– valamint innovációra épülő termékek és szolgáltatások létrehozatala és piacra vitele.
Innováció alatt értjük a technológiai, az eljárási és az üzleti modell innovációt is.
Forrás összege / keretösszeg 32,10 milliárd forint
Beadási határidő 2023.12.31
Igényelhető támogatás 9-500 millió Ft
Támogatás intenzitásának mértéke Termékleírás 4. oldal

Kötelező jellegű magántőke bevonásra kizárólag abban az esetben kerül sor, ahol ezt a finanszírozási jogcím kifejezetten előírja: „Regionális beruházási támogatás” alkalmazása esetén kötelező magántőke bevonás az alábbi feltételek mellett: a támogatás kedvezményezettjének az elszámolható költségek legalább 25 %-ára kiterjedő pénzügyi hozzájárulást kell biztosítania. saját forrásaiból vagy külső finanszírozás igénybevételével, minden állami támogatásnak minősülő állami forrástól mentes formában

Megvalósítás időtartama 2-7 év
Elbírálás várható időtartama
Támogatható projektek száma (ha releváns) 100-200 db
Önállóan és / vagy együttműködésben pályázható
Pályázat linkje https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/ginop-8-1-3-16-nemzeti/nemzeti-technologiai
Pályázat neve Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram
Pályázati azonosító GINOP-8.3.5-18
Téma/cél A mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása.
Pályázók köre devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások.
Konzorciumok nem vehetnek részt, kezdő vállalkozások igen.
Támogatható tevékenységek Új tárgyi eszköz beszerzés, immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan támogatható)
Elszámolható költségek Új tárgyi eszköz beszerzés, immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan támogatható)
Támogatás formája (visszatérítendő / vissza nem térítendő) Éven túli lejáratú,  kedvezményes kamatozású beruházási kölcsön.
Kötelező vállalás
Forrás összege / keretösszeg 98,31 milliárd forint
Beadási határidő 2020. november 01.
Igényelhető támogatás Minimum 1 millió HUF – Maximum 150 millió HU
Támogatás intenzitásának mértéke Pályázati leírás 1. oldal

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a

Megvalósítás időtartama Kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 3 hónap, legfeljebb 9 hónap, ami indokolt esetben egyszer, 3 hónappal meghosszabbítható
Elbírálás várható időtartama
Támogatható projektek száma (ha releváns)
Önállóan és / vagy együttműködésben pályázható Konzorciumok nem vehetnek részt
Egyéb:
Pályázat linkje https://www.palyazat.gov.hu/ginop-835-18-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiai-korszerstse-cl-hitelprogram#
Pályázat neve KKV START INNOVÁCIÓ
Pályázati azonosító 2020-1.1.1-KKV START
Téma/cél Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával.
Pályázók köre Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
Jogi személyiséggel rendelkező mikro és kisvállalkozások, amelyek
113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek, kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak a KATA hatálya alá,
Minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek.
Támogatható tevékenységek önállóan Támogatható tevékenységek innováció bevezetésére irányuló tevékenység adaptív innovációs tevékenység, fejlesztési tevékenység
önállóan nem támogatható: eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, projekt koordinációs tevékenység.
Elszámolható költségek Innováció bevezetésére irányuló tevékenység, adaptív innovációs tevékenység, fejlesztési tevékenység
Eszközbeszerzés
Immateriális javak beszerzése
Koordinációs költség
Támogatás formája (visszatérítendő / vissza nem térítendő) vissza nem térítendő támogatás
Kötelező vállalás a) humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása megtörténik vagy
b) humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység2 történik, vagy
c) humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történik.
Forrás összege / keretösszeg 12 000 000 000 Ft
Beadási határidő 2020. augusztus 24.
Igényelhető támogatás 10-20 MFt
Támogatás intenzitásának mértéke Pályázati felhívás 8. oldal

De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 60%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 60%.

Megvalósítás időtartama 12-24 hónap
Elbírálás várható időtartama
Támogatható projektek száma (ha releváns) 700-800 db
Önállóan és / vagy együttműködésben pályázható önállóan
Egyéb:
Pályázat linkje https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kkv-start-innovacio-2020-111-kkv-start/palyazati-felhivas
Pályázat neve Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása
Pályázati azonosító GINOP-4.1.4-19
Téma/cél a primer energiafelhasználás csökkentés, valamint megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása érdekében.
Pályázók köre mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
Támogatható tevékenységek Beruházási költségek: építéshez kapcsolódó költség
Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek: Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre, Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából, Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához, Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása,
Elszámolható költségek Az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítása, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósítása.
Támogatás formája (visszatérítendő / vissza nem térítendő) vissza nem térítendő
Kötelező vállalás
Forrás összege / keretösszeg 20,42 milliárd Ft
Beadási határidő
Igényelhető támogatás 3 millió Ft – 100 millió Ft
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.
Támogatás intenzitásának mértéke
Megvalósítás időtartama legfeljebb 27 hónap
Elbírálás várható időtartama
Támogatható projektek száma (ha releváns) 204-6807 db
Önállóan és / vagy együttműködésben pályázható önállóan
Egyéb:
Pályázat linkje https://www.palyazat.gov.hu/ginop-414-19-megjul-energia-hasznlatt-energiahatkonysg-nvelst-clz-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-1
Pályázat neve Zöld Nemzeti Bajnokok előminősítési pályázat
Pályázati azonosító
Téma/cél A hazai zöldgazdaság célzott megerősítése. A nagy növekedési potenciállal rendelkező, a zöldgazdasághoz és -iparhoz kapcsolódó feldolgozóipari vállalkozások technológiaváltást segítő fejlesztéseinek támogatása.
Pályázók köre feldolgozóipari vállalkozások: energiahatékonysági, a vízfelhasználás hatékonyságát javító, az elektromobilitási, és a hulladékokat gyártási alapanyagként hasznosító pályázatokkal kapcsolatban
Támogatható tevékenységek zöldgazdasághoz és -iparhoz kapcsolódó technológiaváltást segítő fejlesztések
Elszámolható költségek
Támogatás formája (visszatérítendő / vissza nem térítendő) 50 %
Az érdeklődők az előminősítést követően 20 és 400 millió forint közötti, vissza nem térítendő hozzájárulást kérhetnek.
Kötelező vállalás Előminősítési folyamat lépéseinek végigjárása (https://znb.ifka.hu/)
Forrás összege / keretösszeg 7,3 milliárd Ft
Beadási határidő
Igényelhető támogatás
Támogatás intenzitásának mértéke
Megvalósítás időtartama
Elbírálás várható időtartama
Támogatható projektek száma (ha releváns)
Önállóan és / vagy együttműködésben pályázható Egyéni
Egyéb:
Pályázat linkje https://znb.ifka.hu/
Pályázat neve Pályázati felhívás határon átnyúló projektek támogatására
Pályázati azonosító CED20C
Téma/cél A COVID-19 miatt nehéz helyzetbe került, határon átnyúló együttműködésben résztvevő vállalkozások beruházásainak támogatása a meglevő munkahelyek megőtzése és új munkahelyek teremtése
Pályázók köre Magyarországi székhellyel rendelkező Rt, Kft, Bt.
Minimum 2 (adóbevallással) lezárt, teljes üzleti év
2019-es átl. stat. áll. létszám min. 5 fő, vagy nettó árbevétel >100 millió Ft, vagy saját tőke >100 millió Ft.
Támogatható tevékenységek Tervezés és engedélyeztetés költségei (max. 5% az építés összköltségéhez viszonyítva).
Ingatlanvásárlás (max. 50% a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva).
Épület, építmény építése, bővítése, korszerűsítése, infrastruktúrafejlesztés.
Technológiafejlesztés (tételenként min. 200e Ft értékű új gép, eszköz)
Immateriális javak (max. 20% a projekt összköltségéhez viszonyítva – licenc, know-how, digitalizáció, VIR, “stb.”)
Elszámolható költségek Ld. Támogatható tevékenységek, és:

“Csak alaptőke növeléssel lehet a Pályázó vállalkozásból a külföldi partner-/kapcsolt
vállalkozásba be emelni a forrást? Más módja nincs?
Így van. Kizárólag a tőkeemelés az elszámolható költség, illetve ha a magyar vállalkozás külföldi
Fióktelepéről beszélünk, akkor nincs szükség tőkeemelésre” Ld. GYIK.

Támogatás formája (visszatérítendő / vissza nem térítendő) Vissza nem térítendő + saját forrás.
Kötelező vállalás Fenntartási időszak: zárójelentés elfogadása + 2(-3) év
– 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszámot, illetve pályázatban vállalt munkavállalói létszámot fenn kell tartani.
– Termelőtevékenység fenntartása
– Termelőtevékenység programterületen tartása
– Tulajdonosváltás nem következhet be, melynek során az illető jogosulatlan előnyhöz jut
– Eredeti célkitűzés, végrehajtás természetének és fenntartási módjának fenntartása
Forrás összege / keretösszeg 25 milliárd Ft
Beadási határidő 2020. június 19. – 2020. szeptember 30.

Regisztráció kötelező: https://ced.hu/ced20c

Igényelhető támogatás 50.000.000.- 276.688.000 Ft (max. 800.000 €)
Támogatás intenzitásának mértéke 60%-ig
Megvalósítás időtartama Pályázat benyújtásakor kezdhető.
Projekt megvalósításának határideje: 2021. szeptember 30.
Elbírálás várható időtartama
Támogatható projektek száma (ha releváns)
Önállóan és / vagy együttműködésben pályázható
Egyéb: Megvalósítás helyszíne: elszámolható összköltség min. 75%-ban Magyarországgal szomszédos országban működő fióktelepnél, partner vagy kapcsolt vállalkozásnál.
Max. 25%-ban Magyarországon keletkezett költség, ha az a határon átnyúló projektelemeket szolgálja.Előleg esetén biztosítékadási kötelezettség van.
Pályázat linkje https://ced.hu/ced20c
Pályázat neve Fast Track to Innovation (FTI)
Pályázati azonosító H2020-EIC-FTI-2018-2020
Téma/cél Segíteni a partnereknek olyan áttörő termékek, szolgáltatások vagy üzleti folyamatok együttes létrehozásában és tesztelésében, amelyek képesek forradalmasítani a meglévőket vagy teljesen új piacokat hozhatnak létre.
Fő célok:
csökkenteni az időt az ötlet kitalálásától a piacra jutásig,
ösztönözni az először jelentkezők részvételét az EU kutatási és innovációs finanszírozásában, és
növelni a magánszektor beruházásait a kutatásban és az innovációban
Pályázók köre Minimum három különféle EU-tagállamban vagy a Horizont 2020-hoz társult országban letelepedett három – öt jogi személyből álló konzorciumok nyújtják be a kérelmet.
Támogatható tevékenységek
Elszámolható költségek
Támogatás formája (visszatérítendő / vissza nem térítendő)
Kötelező vállalás
Forrás összege / keretösszeg 300 millió euró (évi 100 millió euró) 2017-2020
Beadási határidő 2020 június 9
2020 október 27
Igényelhető támogatás max. 3 millió EUR
Támogatás intenzitásának mértéke
Megvalósítás időtartama
Elbírálás várható időtartama beadástól számított max 6 hónap
Támogatható projektek száma (ha releváns)
Önállóan és / vagy együttműködésben pályázható konzorciumban
Egyéb:
Pályázat linkje https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot

https://bit.ly/3iL84lL

Pályázat neve 3DP Pan EU
Pályázati azonosító
Téma/cél Számos ipari demonstrációs 3D nyomtatáson alapuló projekt tesztelése és validálása a különböző alkalmazási területeken, valamint a páneurópai platformon keresztül
Pályázók köre Kkv-k, amelyek hajlandóak elvégezni a 3D nyomtatási prototípus megvalósítását, tesztelését és validálását, legalább két, a 3DP Pan EU virtuális platformon feltüntetett létesítményközpont által rendelkezésre bocsátott berendezések és kapcsolódó anyagok és munkaerő felhasználásával.
Támogatható tevékenységek A KKV-k magas színvonalú szolgáltatásokat kapnak, mint például új 3D nyomtatási megoldások tesztelése, érvényesítése és tanúsítása.
A kkv-k megtalálhatják az igényeiknek legmegfelelőbb megoldásokat és a szolgáltatást kínáló technológiai központokat. A platform lehetővé teszi a kkv-k számára, hogy közvetlen kérelmet küldjenek a létesítményközpontoknak, ezáltal megkönnyítve a tudáshoz, a szakértelemhez és az infrastruktúrához való hozzáférést, még akkor is, ha ezek más országokban találhatók.
Elszámolható költségek Berendezések és a kapcsolódó anyagok használatával, valamint a létesítményközpontok által rendelkezésre bocsátandó munkaerővel kapcsolatos költségek
Támogatás formája (visszatérítendő / vissza nem térítendő)
Kötelező vállalás Új 3D nyomtatási megoldások tesztelése, validálása és végül integrálása a KKV-k termékeikbe és folyamatába a 3DP Pan EU virtuális platformon feltüntetett létesítményközpont által rendelkezésre bocsátott berendezések és kapcsolódó anyagok és munkaerő felhasználásával.
Forrás összege / keretösszeg 40 000 EUR
Beadási határidő 2020. április 15 – augusztus 21
Igényelhető támogatás
Támogatás intenzitásának mértéke
Megvalósítás időtartama 6-9 hónap
Elbírálás várható időtartama
Támogatható projektek száma (ha releváns) 10 KKV
Önállóan és / vagy együttműködésben pályázható önállóan
Egyéb:
Pályázat linkje https://pbkik.hu/2020/06/03/palyazatok/3dp-pan-eu-palyazat/
Pályázat neve Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
Pályázati azonosító 2020-1.1.3-IPARJOG
Téma/cél kiszámítható forrás biztosítása a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatásfejlesztés erősítése, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítása, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztése.
Pályázók köre a) magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek, valamint
a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:
b) Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozások, Nonprofit gazdasági társaságok ;
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
d) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
Támogatható tevékenységek I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés
II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés
III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások
megindítása
IV. Európai szabadalom hatályosítása
V. Hazai védjegy bejelentés
VI. Európai uniós védjegy bejelentés
VII. Nemzetközi védjegy bejelentés
VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
Elszámolható költségek I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés: 600 000 Ft
II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés: 3 000 000 Ft
III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása: eljárásonként 1 500 000 Ft, de maximum 7 500 000 Ft
IV. Európai szabadalom hatályosítása: maximum 2 000 000 Ft
V. Hazai védjegy bejelentés: 100 000 Ft
VI. Európai uniós védjegy bejelentés: 250 000 Ft
VII. Nemzetközi védjegy bejelentés: 400 000 Ft
VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés: 100 000 Ft
IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés: 100 000 Ft
Támogatás formája (visszatérítendő / vissza nem térítendő) vissza nem térítendő támogatás
Kötelező vállalás Támogatási kérelemben tett vállalások: jelen Felhívás keretében nem releváns.
Forrás összege / keretösszeg 80 millió forint
Beadási határidő 2020. július 31.
2020. augusztus 31.
2020. szeptember 30.
2020. október 30.
2020. november 30.
2020. december 31.
Igényelhető támogatás I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés: 600 000 Ft
II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés: 3 000 000 Ft
III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása: eljárásonként 1 500 000 Ft, de maximum 7 500 000 Ft
IV. Európai szabadalom hatályosítása: maximum 2 000 000 Ft
V. Hazai védjegy bejelentés: 100 000 Ft
VI. Európai uniós védjegy bejelentés: 250 000 Ft
VII. Nemzetközi védjegy bejelentés: 400 000 Ft
VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés: 100 000 Ft
IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés: 100 000 Ft
Támogatás intenzitásának mértéke 100%
Megvalósítás időtartama 18 hónap
Elbírálás várható időtartama 2020. augusztus 1. és 2021. január 31. között havonkénti támogatói döntés
Támogatható projektek száma (ha releváns) 20-60 db
Önállóan és / vagy együttműködésben pályázható kizárólag önállóan
Egyéb:
Pályázat linkje https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme-2020-113-iparjog/palyazati-felhivas
Pályázat neve Innovation Fund Large Scale Projects
Pályázati azonosító INNOVFUND2020
Téma/cél Innováció, KFI alacsony szén-dioxid kibocsátású technológiák
Pályázók köre jogi személyek
a következő kategóriák egyikébe tartoznak: magánszervezetek, állami szervezetek vagy nemzetközi szervezetek
közvetlenül felelős a projekt végrehajtásáért és irányításáért, adott esetben más pályázókkal közösen
Támogatható tevékenységek  – activities that support innovation in low-carbon technologies and processes in sectors listed in Annex I to the EUETS Directive, including environmentally safe carbon capture and utilisation(CCU) that contributes substantially to mitigating climate change,as well as products substituting carbon intensive ones produced in sectors listed in Annex I to the EUETS Directive,
– activities that help stimulate the construction and operation of projects that aim at the environmentally safe capture and geological storage of CO2 (CCS),
– activities that help stimulate the construction and operation of innovative renewable energy and energys to rage technologies.
Elszámolható költségek  – activities that support innovation in low-carbon technologies and processes in sectors listed in Annex I to the EUETS Directive, including environmentally safe carbon capture and utilisation(CCU) that contributes substantially to mitigating climate change,as well as products substituting carbon intensive ones produced in sectors listed in Annex I to the EUETS Directive,
– activities that help stimulate the construction and operation of projects that aim at the environmentally safe capture and geological storage of CO2 (CCS),
– activities that help stimulate the construction and operation of innovative renewable energy and energys to rage technologies.
Támogatás formája (visszatérítendő / vissza nem térítendő)
Kötelező vállalás
Forrás összege / keretösszeg 1mrd €
Beadási határidő 2020. október 29. 17:00 óra
Igényelhető támogatás 7,5 m €
Támogatás intenzitásának mértéke 60%
Megvalósítás időtartama 48 hónap
Elbírálás várható időtartama
Támogatható projektek száma (ha releváns)
Önállóan és / vagy együttműködésben pályázható önállóan vagy konzorciumban
Egyéb:
Pályázat linkje https://bit.ly/329BIeu
Pályázat neve Startup Factory
Pályázati azonosító 2020-1.1.4-STARTUP
Téma/cél a korábbi felhívások alapján a technológiai inkubátoroknak lehetőséget biztosítson tevékenységük folytatására, lényegében a korábbiakban megfogalmazott elvek alapján és figyelembe véve a program eddigi működésének tapasztalatait.
Pályázók köre Vállalkozás
Támogatható tevékenységek önállóan támogatható tevékenység: startupok számára a támogatást igénylő által nyújtott támogatási tevékenység
önállóan nem támogatható: alapkezelési tevékenység
Elszámolható költségek MVP és prototípusfejlesztés, technológiai és piaci validáció
Technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás, vállalkozói ismeretek megszerzése
Tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel költségei (pl. konferencia, kiállítás, startup verseny, értékesítési és befektetői tárgyalások)
Piacra jutási tevékenység
Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenység
Projekt koordinációs tevékenység
Eszközbeszerzés
Immateriális javak beszerzése
Közbeszerzési tevékenység
Iparjogvédelmi tevékenység
Rezsi
Reprezentáció
Támogatás formája (visszatérítendő / vissza nem térítendő) vissza nem térítendő támogatás
Kötelező vállalás Megkötött inkubációs megállapodások száma
Tesztelt MVP, prototípus és piacra vihető termékek száma
Befektetés biztosítása
Startup rendezvények szervezése
Forrás összege / keretösszeg 2 000 000 000 Ft
Beadási határidő 2020. szeptember 18.
Igényelhető támogatás 150-300 MFt
Támogatás intenzitásának mértéke Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át, azaz a támogatás maximális intenzitása 80 %.
Megvalósítás időtartama legalább egy, legfeljebb kettő mérföldkövet lehetséges tervezni.
Egy mérföldkő 12 hónaposra tervezhető
Elbírálás várható időtartama
Támogatható projektek száma (ha releváns) 5- 8 db
Önállóan és / vagy együttműködésben pályázható kizárólag önállóan
Egyéb:
Pályázat linkje https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/startup-factory-2020-114-startup/palyazati-felhivas
Pályázat neve Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
Pályázati azonosító 2020-1.1.3-IPARJOG
Téma/cél szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása
Pályázók köre magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek, valamint
a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:
Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozások,
Nonprofit gazdasági társaságok
Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
Támogatható tevékenységek I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés
II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés
III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása
IV. Európai szabadalom hatályosítása
V. Hazai védjegy bejelentés
VI. Európai uniós védjegy bejelentés
VII. Nemzetközi védjegy bejelentés
VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
Elszámolható költségek
Támogatás formája (visszatérítendő / vissza nem térítendő) vissza nem térítendő támogatás
Kötelező vállalás Jelen Felhívás keretében nem releváns
Forrás összege / keretösszeg 80 000 000 Ft
Beadási határidő folyamatosan:

2020. július 31.
2020. augusztus 31.
2020. szeptember 30.
2020. október 30.
2020. november 30.
2020. december 31.

Igényelhető támogatás 100 000 Ft – 7 500 000 Ft
Támogatás intenzitásának mértéke 100%
Megvalósítás időtartama 18 hónap
Elbírálás várható időtartama 2020. augusztus 1. és 2021. január 31. között havonkénti támogatói döntés.
Támogatható projektek száma (ha releváns) 20-60 db
Önállóan és / vagy együttműködésben pályázható kizárólag önállóan
Egyéb:
Pályázat linkje https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme-2020-113-iparjog/palyazati-felhivas
Pályázat neve Külpiacra jutási Támogatás
Pályázati azonosító EXP2020
Téma/cél olyan hazai vállalkozások támogatása, amelyek vissza kívánják szerezni a járványhelyzetben elveszített külpiaci érdekeltségeiket, továbbá azon cégekré, melyek megerősítenék exportpiaci jelenlétüket, valamint további piacokra terjeszkednének.
Pályázók köre hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások
Támogatható tevékenységek online értékesítést elősegítő fejlesztések
külföldi és hazai nemzetközi kiállításokon és vásárokon való megjelenés
külföldi marketing- és márkaépítő tevékenységek kivitelezése
projekt-előkészítés
külföldre irányuló beruházáshoz kapcsolódó tanácsadás igénybevétele
előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, minőségi tanúsítás elkészítése
árubemutatók szervezése
Elszámolható költségek dologi költségek
személyi költségek
eszközköltségek
Támogatás formája (visszatérítendő / vissza nem térítendő) vissza nem térítendő
Kötelező vállalás Nyertes pályázat esetén a Pályázó, mint kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a projekt keretében végzett tevékenységekhez kapcsolható árbevétel növekménye a beszámolási kötelezettség időszaka alatt a támogatás odaítélését követő harmadik év végéreeléri a megítélt támogatás 30%-át.Bázisévnek a 2019-es év tekintendő
Forrás összege / keretösszeg 1.908.480.000,-Ft
Beadási határidő 2020. augusztus 3. – 2020. november 30-ig folyamatosan
Igényelhető támogatás minimum 3 millió forint, maximum 50 millió forint
Támogatás intenzitásának mértéke támogatott tevékenységtől függően 50-60%
Megvalósítás időtartama
Elbírálás várható időtartama a  pályázat befogadásátólszámított  30 munkanapon belül
Támogatható projektek száma (ha releváns)
Önállóan és / vagy együttműködésben pályázható kizárólag önállóan
Egyéb:
Pályázat linkje https://hepa.hu/palyazatok/Nemzeti-Exportvedelmi-Program/Kulpiacra-jutasi-Tamogatas
Pályázat neve Külpiaci Növekedési Támogatás
Pályázati azonosító
Téma/cél  a  hazai  vállalatok  külpiaci  szerepvállalásának  folyamatos  növelése
Pályázók köre  KKV-k, nagyvállalatok
Támogatható tevékenységek regionális beruházási támogatás,
megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatás,
induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás
Elszámolható költségek Immateriális javak beszerzésének költsége
Építéshez kapcsolódó költségek
Eszközbeszerzés költségei
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások költségei
Megújuló energiatermelésre irányuló fejlesztéshez kapcsolódó költségek
Támogatás formája (visszatérítendő / vissza nem térítendő) vissza nem térítendő
Kötelező vállalás a  projekt  keretében  végzett tevékenységekhez kapcsolható árbevétele, és/vagy pénzügyi műveletek bevétele a fenntartási időszakban összesen eléri a megítélt támogatás 30%-át.
C.komponens önálló kedvezményezett esetében: Nyertes  pályázat  esetén  a  Kedvezményezett  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a megítélt támogatás50%-át  elérő  összegű  beruházást  hajt  végre  a  C.  komponensben  megjelölt célországok (1/C. melléklet) valamelyikében
Forrás összege / keretösszeg 23 milliárd Ft
Beadási határidő 2020. augusztus 25-től
1. értékelési szakasz esetében: 2020. szeptember 25., 23:59 óra
2. értékelési szakasz esetében: 2020. november 25., 23:59 óra
Igényelhető támogatás min. 280 millió Ft – max. 3 milliárd Ft
Támogatás intenzitásának mértéke 35%-70%
intenzitás mértéke függ a kutatás fajtájától, valamint a pályázótól (felhívás 4. oldala)
Megvalósítás időtartama  36 hónap
Elbírálás várható időtartama
Támogatható projektek száma (ha releváns)
Önállóan és / vagy együttműködésben pályázható „A” komponens:A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet
„B” komponens:A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet
„C” komponens:A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet
Egyéb:
Pályázat linkje http://palyazatok.org/kulpiaci-novekedesi-tamogatas-a-kis-kozep-es-nagyvallalatok-altal-kulfoldon-megvalositando-termelo-beruhazasok-tamogatasa-palyazat/
Pályázat neve A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz valóalkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE
Pályázati azonosító GINOP-1.2.8-20
Téma/cél A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
Pályázók köre mikro-, kis- és középvállalkozások
Támogatható tevékenységek Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Automatizált   termelési   rendszerek   fejlesztése,   gyártási   technológiák   fejlesztése,folyamatautomatizálási   eszközök,   szenzor-,   és   vezérlés   technológiák   fejlesztése,robottechnológia alkalmazása, intelligens gyártás megoldások beszerzése

Elszámolható költségek
Támogatás formája (visszatérítendő / vissza nem térítendő) visszatérítendő
Kötelező vállalás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a fenntartási időszak végéig
Forrás összege / keretösszeg
Beadási határidő
Igényelhető támogatás 1 millió Ft – 139millió Ft
Támogatás intenzitásának mértéke Pályázati felhívás 42. oldal:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.

Megvalósítás időtartama
Elbírálás várható időtartama
Támogatható projektek száma (ha releváns)
Önállóan és / vagy együttműködésben pályázható önállóan
Egyéb:
Pályázat linkje https://www.palyazat.gov.hu/ginop-128-20-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-1#
Pályázat neve Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
FELFÜGGESZTVE! (2020.06.06)
Pályázati azonosító 2020-1.1.2-PIACI KFI
Téma/cél A vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával.
Pályázók köre Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek:
A kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA vagy a KATA hatálya alá
Államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
A kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
Támogatható tevékenységek Önállóan támogatható: kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségének min. 50%-a).
Önállóan nem támogatható: alkalmazott (ipari) kutatás, eszközök és immateriális javak beszerzése, nyilvánosság biztosítása, projektkoordináció, közbeszerzés, piacra jutás, iparjogvédelem.
Elszámolható költségek Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek
De minimis jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek
KKV-k esetén kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek
Regionális beruházási támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek
Támogatás formája (visszatérítendő / vissza nem térítendő) vissza nem térítendő támogatás
Kötelező vállalás Piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő;
a támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből származó árbevétele a projekt befejezése utáni 3 üzleti évben eléri az elnyert támogatás legalább 30%-át.
Forrás összege / keretösszeg 40 880 000 000 Ft
Beadási határidő 2020. augusztus 31.
Igényelhető támogatás A: 100-400 MFt
B: 400-800 MFt
Támogatás intenzitásának mértéke Útmutató 1.3 pontja szerint: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/piacvezerelt-kfi-projektek-tamogatasa-2020-112-piaci-kfi/palyazati-felhivas
Megvalósítás időtartama A: 12-36 hónap
B: 24-48 hónap
Elbírálás várható időtartama
Támogatható projektek száma (ha releváns) 130-150 db
Önállóan és / vagy együttműködésben pályázható „A” alprogram esetén önállóan és konzorciumi formában
„B” alprogram esetén kizárólag konzorciumi formában
Egyéb:
Pályázat linkje https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/piacvezerelt-kfi-projektek-tamogatasa-2020-112-piaci-kfi/palyazati-felhivas

Az oldal NEM tartalmaz minden adatot. Az esetlegesen elavult információkért és elírásokért a PBKIK nem vállal felelősséget.
Hiteles információért minden esetben a kiírót kell megkeresni hivatalos elérhetőségein.

A PBKIK által ajánlott pályázatírók:
https://pbkik.hu/szolgaltatasok/palyazatfigyeles-tajekoztatas-palyazatokrol/

További pályázati lehetőségek:

https://pbkik.hu/2020/06/03/palyazatok/