Taxonómia – mi a zöld és mi nem?

Az Európai Parlament is rábólintott arra a rendeletre, amely alapján a Bizottság  a  jövőben  osztályozhatja  a  különböző  gazdasági tevékenységeket  aszerint,  hogy  mennyire  járulnak  hozzá  Európa klímasemlegességének  eléréséhez  2050-re.  Az  osztályozás több csoportba  sorolja  majd  a  gazdasági  tevékenységeket,  ezzel meghatározva azt is, hogy az adott csoportban működő vállalkozások milyen  támogatásokhoz  juthatnak  hozzá.

A  cél  az,  hogy  a környezetkárosító  tevékenységek  (például  szénalapú  erőművek)  ne jussanak   beruházási-fejlesztési   támogatásokhoz.   Az   átmeneti kategóriába pedig olyan tevékenységeket sorolnak majd, amelyek nem okoznak  jelentős  környezeti  kárt,  és  munkájukkal  képessé  teszik  a gazdaságot  arra,  hogy  továbblépjenek  a  klímasemlegesség  elérése felé  (például  földgáz  alapú  vagy  nukleáris  energia).  Az  Európai Bizottság  szerint  a jogszabály  lehetővé  teszi,  hogy  a  befektetők  a beruházások  átcsoportosításával  a  fenntarthatóbb  technológiák  és vállalkozások támogatását részesítsék előnyben, így az EU számára meghatározó eszközt  jelent  a  klímasemlegesség  2050-ig  történő megvalósításához. Valdis Dombrovskis, a Bizottság pénzügyi stabilitásért, pénzügyi szolgáltatásokért és tőkepiaci unióért felelős alelnöke úgy nyilatkozott: „A taxonómiai rendelet elfogadása a zöld menetrend fontos mérföldköve. A világon elsőként vezeti be a környezeti szempontból  fenntartható  gazdasági  tevékenységek  osztályozási  rend-szerét,  amely  valódi  lendületet  fog  adni  a  fenntartható  beruházásoknak.  Emellett  hivatalosan  létrehozza  a  fenntartható finanszírozással foglalkozó platformot.” Ez a platform a magán-és a közszféra szakértőiből álló tanácsadó testület lesz, amely segíti a Bizottságot a szakmai átvilágítási kritériumok kidolgozásában és a fenntarthatósági stratégia alakításában. Legfeljebb57 tagból fog állni, akik közül 50-et egy július 16-áig nyitva álló pályázat útján választanak ki, a többieket uniós intézmények delegálják.

 

További információ:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1112

 

Forrás: MKIK EU Hírlevél