„Együtt Európa helyreállításáért” Szemelvények az EU német soros elnökségének programjából

A  COVID19  járvány  miatt  annyira  kiszámíthatatlanul  és  gyorsan változott minden a világban, hogy a német elnökség csak az utolsó napokban  tudta véglegesíteni  a  hat  hónapra  szóló  programot.  A Bundestag  június  második  felében  ismerhette  meg  a  terveket,  a kormány pedig az elnökség hivatalba lépése előtt néhány nappal fogadta el a dokumentumot. Angela Merkel július 8-án Brüsszelben az Európai Parlament plenáris ülésén beszélt a képviselők előtt a következő félév terveiről.

Ahhoz, hogy Európa tartósan felülkerekedjen a jelenlegi válságon, be kell ruházni az európai  gazdaságba,  ki  kell  használni  Európa  innovációban  rejlő  lehetőségeit, erősíteni kell az Unió társadalmi kohézióját. Ennek érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a jelenleg zajló nagy átalakulásokra: a klímaváltozásra, a digitalizációra és a  világban  végbemenő  változásokra –ezek  köré  a  politikai  célkitűzések  köré csoportosul a német elnökség programja, ami hat területet ölel fel:

  • A COVID19 járvány legyőzése és a gazdaság talpra állítása
  • Erősebb és innovatívabb Európa
  • Igazságos Európa
  • Fenntartható Európa
  • A biztonság és a közös értékek Európája
  • Erős Európa a világban

 

A járvány elleni küzdelemben a német elnökség azokat az intézkedéseket helyezi középpontba,  amelyek  minden  tagállam  számára  segítséget  jelenthetnek  a COVID19 társadalmi-gazdasági  következményeinek  felszámolásában.  Ennek érdekében  alkalmazni  kívánják  az  Európai  Szociális  Jogok  Pillérjének  a válságkezelés során hasznosítható prioritásait. A járvány tapasztalataiból okulni kell, és együtt kell megteremteni az alapjait annak, hogy az EU a jövőben sokkal jobban fel legyen készülve egy esetleges hasonló pandémiára–fogalmaz a német soros elnökség.

A gyakorlatban ez azt jelenti majd, hogy erősíteni kell az egységes piacot, és ki kell dolgozni olyan módszereket, amelyek révén erősödhet az Unió válsághelyzetekkel szembeni ellenállása. Többet kell tenni azért is, hogy Unión kívüli, harmadik országok állami irányítás alatt álló, állami tulajdonú vállalatainak tevékenysége ne okozzon torzulásokat a belső piacon.

Változtatást szorgalmaz a német elnökség az uniós adópolitika szemléletében is. Az európai adópolitikának korszerűnek és innovatívnak kell lennie, annak érdekében, hogy segítse Európa gazdasági erősödését és megőrizze a tagállamok bevételeit. Az adóterheket igazságosan és átláthatóan kell elosztani az országok között. Az OECD jelenleg készülő reformjavaslata -épp a digitális átalakulás követelményeit figyelembe véve –egy globális, minimális adószintet írna elő az országoknak, és ha erről megszületik az egyezség, akkor a német elnökség az EU-n belül is meg akarja valósítani ezt a célkitűzést. Emellett –mivel napjainkra a polgárok, vállalkozások és a tőke egyre gyorsabb mobilitása a jellemző –az adórendszereket egyszerűsíteni kell, ami feltételezi, hogy a tagállami adóhatóságok fokozottan működjenek együtt egymással.

A  német  elnökség  erősíteni  akarja  az  EU  szociális  dimenzióját  és  társadalmi kohézióját, és külön figyelmet fordítana a fiatalok helyzetére, hiszen több európai országban jelentős gondokat okoz az ifjúsági munkanélküliség magas szintje.

Az elnökség által vállalt politikai célok mellett természetesen a következő fél év napirendjén szerepelnek a „megörökölt” folyamatban lévő ügyek, mint a Brexit után Londonnal kötendő új megállapodás, és a hét éves uniós költségvetés elfogadása, a hozzá kapcsolódó 750 milliárd eurós helyreállítási csomagtervvel, amit hivatalosan „Következő generáció EU” néven emleget a brüsszeli zsargon. S nem lehet tudni, mekkora darázsfészek lesz a német elnökség számára az Európai Bizottság által már  március  óta  halasztott  új  migrációs  csomag  bemutatása.  Az  előző,  hét jogszabályból álló, a menekültkérdés minden területét újraszabályozó csomagról több év alatt sem sikerült egyetértésre jutni, így most teljesen új tervezetekkel áll elő a biztosi testület.

 

További információk:

https://www.eu2020.de/blob/2360248/978a43ce17c65efa8f506c2a484c8f2c/pdf-programm-en-data.pdf