Startup Factory – 2020-1.1.4-STARTUP

A Pályázati Felhívás célja, hogy a korábbi felhívások alapján a technológiai inkubátoroknak lehetőséget biztosítson tevékenységük folytatására, lényegében a korábbiakban megfogalmazott elvek alapján és figyelembe véve a program eddigi működésének tapasztalatait.

Ennek indoka, hogy a magyarországi startup ökoszisztéma dinamizálására, a gyors piaci növekedésre képes innovatív vállalkozások elindítására továbbra is nagy szüksége van a magyar gazdaságnak, valamint, hogy továbbra is fennáll az a piaci hiányosság, ami szükségessé teszi az állami beavatkozást.

 

Röviden

Pályázat benyújtója: Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre: Vállalkozás (nem kutató jellegű)
Keretösszeg: 2 000 000 000 Ft
Pályaművek száma: 5-8
Igényelhető támogatás: 150-300 MFt
Pályázat futamideje: 12-24 hó
Kutatási tevékenység típusa: Kísérleti fejlesztés
Pályázat értékelője: NKFI Hivatal

Következő beadási határidő: 2020. szeptember 18.

Elektronikus benyújtás határideje: 2020. szeptember 18. 12:00
Postára adás határideje: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül

 

Bővebben

A benyújtás módja

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni.

A nyilatkozat – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – papír alapú példányát személyesen vagy postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül. A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől lehetséges.

A pályázók köre

Jelen Felhívásra (közvetlen kedvezményezettként) támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

Technológiai inkubátorok az alábbi körből:

  • a korábbi Start-up_13, GINOP-2.1.5-15 és ÖKO_16 felhívások támogatott inkubátorai,
  • a GINOP-2.1.5-15 és ÖKO_16 felhívásokban pályázó inkubátorok, amelyek bejutottak a szóbeli fordulóba és nem kaptak támogatást, de az azóta eltelt időszakban legalább 3 éven át inkubációs tevékenységet folytattak,
  • 113, 114, 116 vagy 117 GFO kóddal rendelkeznek,
  • kettős könyvvitelt vezetnek,
  • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
  • utolsó, de 2018. évitől nem régebbi, teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

A támogatható célkitűzések köre

önállóan támogatható tevékenység: startupok számára a támogatást igénylő által nyújtott támogatási tevékenység
önállóan nem támogatható: alapkezelési tevékenység

Az igényelhető támogatás mértéke

A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 2 milliárd forint. Az igényelhető támogatás összege minimum 150 millió Ft, maximum 300 millió Ft.

 

További információ

 

Forrás: NKFIH