PBKIK felnőttképzési jelentkezési lap

Jelentkezési lap - PBKIK felnőttképzés
Melyik képzés után érdeklődik? *
A jelentkező, érdeklődő: *

Cég

Magánszemély

Legmagasabb iskolai végzettsége: *
Munkajogi státusza: *
Cégnév / vállalkozás vagy magánszemély neve, ha az nem egyezik meg az érdeklődővel, jelentkezővel.
Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek, melyet igénybe kíván venni:
Többet is megjelölhet.
Adatkezelő: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK), mint felnőttképző.

Az adatkezelés jogalapja: a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Fktv.).

Az adatkezelés célja: Fktv: 15. § (1) A felnőttképző

a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és - a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett időpontjára,

b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére,

c) a képzési díjra és annak költségviselőjére

vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében (https://far.nive.hu/).

Adatkezelés időtartama: A PBKIK a jelentkezéssel/érdeklődéssel együtt beküldött adatokat a beküldéstől, illetve a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

Adatok köre: Fktv.: 21. § (1) A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli

a)a képzésben részt vevő személy

aa) természetes személyazonosító adatait és - az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben - oktatási azonosító számát,

ab) elektronikus levelezési címét és

ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.

b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy

ba) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,

bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,

bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,

bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel

kapcsolatosak.

Az adatfeldolgozó, adatnyilvántartó: A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatszolgáltatás keretében továbbított adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványokról elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott adatokat törli. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

Ügyfélszolgálat, panaszkezelés rövid leírása, elérhetőségek: https://pbkik.hu/szolgaltatasok/humaneroforras-fejlesztes/

Adatkezelési tájékoztató *

A képzésre jelentkező adatait a PBKIK az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az adatkezelési szabályzata és adatkezelési tájékoztatója, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 15.§-ban és 21.§-ban előírt módon tartja nyilván és kezeli.

További információ: Felnőttképzés

 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara felnőttképzési engedélyszáma: E/2020/000151, felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/006151.