PBKIK felnőttképzési jelentkezési lap

Jelentkezési lap - PBKIK felnőttképzés
Melyik képzés után érdeklődik? *
A jelentkező, érdeklődő: *

Cég

Magánszemély

Neme: *
Legmagasabb iskolai végzettsége: *
Munkajogi státusza: *
Cégnév / vállalkozás vagy magánszemély neve, ha az nem egyezik meg az érdeklődővel, jelentkezővel.
Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek, melyet igénybe kíván venni:
Többet is megjelölhet.
A képzésre jelentkező engedélyezett képzés esetén a jelentkezési lap kitöltésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és továbbításához a hatóság részére [2013. évi LXXVII. tv. 15. §. (1) b), ba), bb) bc)].

A képzésre jelentkező bejelentéshez kötött képzés esetén a jelentkezési lap kitöltésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Előzetesen írásban, vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatban megtilthatja természetes személyazonosító adatainak, elektronikus levelezési címének, adóazonosító jelének továbbítását a hatóság részére. E nélkül a PBKIK a hivatkozott jogszabály és joghely előírásai alapján jár el megadott adatai továbbítását illetően [2013. évi LXXVII. tv. 15. §. (1) a), aa), ab)].

A képzésre jelentkező adatait a PBKIK az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az adatkezelési szabályzata és adatkezelési tájékoztatója, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§-ában előírt módon tartja nyilván és kezeli.

Adatkezelési tájékoztató *
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK)
Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/00151
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/00615

További információ: Felnőttképzés