Gazdaságvédelmi intézkedések 2.0 – Adókedvezmények

A november 10-én megjelent 485/2020. számú Kormány rendelet újabb gazdaságvédelmi intézkedések bevezetését hozta. Cikkünkben a kihirdetett adókedvezményeket járjuk körbe.

A kihirdetett adófizetési kedvezmények és az eddig közzétett hivatalos részletei a következők:

Melyek a kedvezmények?

 • nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatásakor
 • nem kell szakképzési hozzájárulási adót fizetni
 • rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett egy hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól mentesül, azzal, hogy a rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett a 2020. évben további előleget nem fizet
 • KIVA adóalany, e tevékenységével összefüggésben kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét

 

Milyen időszakra szól a kedvezmény?

 • November

 

Kik jogosultak a kedvezményekre?

A következő tevékenységeket tényleges főtevékenységként folytató kifizetők jogosultak:

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
  2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
  3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
  4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
  5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,
  6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
  7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,
  8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,
  9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,
  10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
  11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,
  12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,
  13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
  14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
  15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
  16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,
  17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy
  18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)

(17. pont foglalt tevékenységet végző esetében csak akkor jogosult, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló
37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.)

 

Mit tekintünk a tényleges főtevékenységnek ezen Kormány rendeletnél?

Tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

 

Milyen egyéb feltételei vannak a kedvezmények igénybevételének?

 • a kifizető az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz,
 • a munkaszerződéseket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdése szerinti felmondással nem szünteti meg 2020. novemberében
 • a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna
 • a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz (erről még rendelkezés nincs, hogy milyen formában, milyen nyomtatványon)
 • ezen kedvezmények/támogatások nem zárják ki egyéb támogatások igénybevételét, további folyósítását, egyedül egy észszerű határt húz, mely szerint a halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók
  bérköltségeinek 100%-át
 • a támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni