Veszélyes tendenciák az uniós kereskedelempolitikában

Exportorientált, nyitott gazdaságként Magyarország fejlődésének kulcsa a nemzetközi kereskedelem útjában álló korlátozások megszüntetése. A kellő körültekintéssel tárgyalt szabadkereskedelmi megállapodások kedvezően hatnak a kereskedelmi kedvre és kinyitják vállalkozóink és a magyar áruk előtt a világot. Az én iránytűm az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi  Bizottsága  tagjaként  végzett  munkám  során  természetesen  a magyar vállalatok érdeke, tehát hogy minél akadálymentesebbé tegyük a külpiacra lépésüket. Manapság egyre több felől jelentkeznek kihívások a globális  világban,  érdemes  ezeket  jobban  megismerni,  s  felkészülni  a következményekre. E célból született tehát ez az írás.

Az Európai Unió számos preferenciális vagy szabadkereskedelmi megállapodást kötött  már,  szám  szerint  több  mint  hetvenet.  A  legutóbbi,  Vietnámmal  kötött szabadkereskedelmi  megállapodás  2020.  augusztus  1-jén  lépett  hatályba,  míg  a Vietnámmal  kötött  beruházásvédelmi  megállapodás  a  tagállamok  ratifikációjára  vár (Magyarország  2019.  december  3-án  erősítette  meg,  a  tagállamok  közül  elsőként). Meggyőződésem, hogy e két szerződés hozzá fog járulni a Magyarország és Vietnám közti kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez, további ösztönzést és kölcsönös előnyöket jelent  majd  mindkét  fél  számára.  A  beruházásvédelmi  megállapodás  erősíti  a jogbiztonságot;  általa  a  magyar  cégek  vietnámi  befektetés  esetén  megkapják  a szükséges védelmet.

Jelenleg  két  kereskedelmi  megállapodás  jóváhagyása  van  várólistán:  a  2000-ben megkötött EU-Mexikó Globális Megállapodás korszerűsítése, illetve az EU-Mercosur Társulási Megállapodás. A Mexikóval folytatott tárgyalásokat 2020. április 28-án zárták le. A négy dél-amerikai országgal, Brazíliával, Argentínával, Paraguay-jal és Uruguay-jal kitárgyalt megállapodásra pedig 20 év tárgyalás után tavaly június 28-án tettek pontot. Latin-Amerika országai általában zárt gazdaságok, és ennek a négy országnak eddig még  senkivel  nincs  szabadkereskedelmi  szerződése, így  komoly  helyzetelőnyben leszünk, ha egyáltalán sikerül életbe léptetni az egyezményt. A Macron francia elnök által vezetett keresztes hadjárat ugyanis, amelyre rácsatlakozott a német és az osztrák kancellár  is,  épp  próbálja  ellehetetleníteni  a  tagállami ratifikációt,környezetvédelmi indokokra hivatkozva. Ha valamelyik megvétózza a megállapodást, akkor egy vissza nem térő alkalmat hagyunk ki a piacra lépésre, vetélytársaink, Kína vagy az Egyesült Államok nem fog habozni és minden bizonnyal a helyünkbe lép.

Az elmúlt évtizedek nyitása és töretlen fejlődése után egyre több feszültség jelent meg a  nemzetközi  kereskedelemben  az  utóbbi  években.  Lanyhultak  a  szabályalapú kereskedelmi kapcsolatok, a liberalizálás iránti hajlandóság. Néhány ország már korábban lebontott akadályokat vezetett vissza. Mindennek Magyarország is károsultja lehet. Az Amerikai  Egyesült  Államok 2017  óta  vélt  vagy  valós érdekeit  egyre  vehemensebben érvényesíti:  az  acél-és  alumíniumvámok  bevezetése  vagy  a  gépkocsikra kivetendő vámokkal való fenyegetés nekünk is húsba vág. De említhetjük akár az Airbus állami támogatása miatt szankcióként bevezetett amerikai vámokat is. Aztán a másik oldalon  ott  vannak Kína agresszív,  nagyhatalmi  törekvései,  mint  az  államilag támogatott  cégeinek  globális  térnyerése  és  a  fejlődő  világ  meghódítása  nyers-és alapanyagszerzés céljából. Megoldandó feladat az Uniónak a brexit levezénylése és az Egyesült Királysággal való jövőbeli kapcsolatok kialakítása. Ha uniós tagként el is veszítettük,  fontos,  hogy  stratégiai  szövetségesként  és  kereskedelmi  partnerként megtartsuk a briteket. A nemzetközi kereskedelem szabályalapú együttműködésének az sem tett jót, amikor a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Fellebbviteli Testülete 2019.    december    11-én  döntésképtelenné  vált.  Az  Európai  Unió  néhány partnerországgal közösen létrehozott egy átmeneti rendszert, az ún. MPIA-t (Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement), amelynek célja, hogy a részt vevő 23 ország közt esetlegesen felmerülő vitákban rendelkezésre álljon egy fellebbviteli lehetőség. Viszont az MPIA-nak nem tagja se az USA, se Oroszország, se India, így a velük való peres  ügyek  esetében  nincs  mód  fellebbezni.  Az  Unió  és  azon  belül  az  európai vállalatok érdeke, hogy mielőbb megoldást találjunk erre a patthelyzetre.

Teendő, megoldandó probléma, van tehát bőven. Ezeken az úgynevezett „általános” témákon felül ugyanakkor van egy személyre szabott feladatom is: én vagyok az EP felelőse  az  Unió Ukrajnával folytatott  kereskedelmi  kapcsolatainak.  Jelenleg  is  egy véleményen dolgozunk, amelyben azt nézzük át, milyen előrelépések történtek az EU és  Ukrajna  közötti  kereskedelmi  kapcsolatokban  az  elmúlt  évben.  Természetesen kitérünk  az  olyan,  magyar  szempontból  is kényes  kérdésekre,  mint  a  faipari  vagy baromfihús-import. Jövőre pedig esedékes lesz a 2016-banhatályba lépett EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás felülvizsgálata.

A COVID-19  járvány az  amúgy  is  feszültségekkel  teli  nemzetközi  kereskedelemre  is jócskán rányomta a bélyegét. Itt nem csak a gazdasági válság következményeire gondolok –sok helyütt leállt a termelés, munkahelyek ezrei szűntek meg –hanem arra, hogy komoly ellátási zavarok alakultak ki a globális értékesítési láncokban. Számos ország önvédelmi intézkedések bevezetésével próbálta orvosolni a problémát, leállt az export, az orvosi eszközökért  pedig  szabályos  versenyfutás  indult  meg  a  külpiacokon.  Még  az  európai országok is egymást túllicitálva próbáltak Kínában szert tenni maszkra és lélegeztetőgépre. Az Unió–felismerve  saját  sérülékenységét,  kiszolgáltatottságát –a  stratégiai  cikkek előállítása terén most nagyobb autonómiára törekszik,  s –remélem –jobban kívánja majd érvényesíteni a saját érdekeit, akár kereskedelemvédelmi eszközöket is bevetve a harmadik országokkal folytatott tárgyalásain.

Ezt a káoszt használja  most  ki a baloldal, a liberálisokkal és zöldekkel karöltve, hogy lehetetlen elvárásokkal és kritériumokkal tűzdelje körbe a kereskedelempolitikát. Főként a szabadkereskedelmi  megállapodások  eshetnek  áldozatul  az  elszállt  ötleteknek. Véleményük szerint csak olyan országgal köthetünk kereskedelmi megállapodást, amely maradéktalanul betartja az Unióban alkalmazott szabályokat és előírásokat, így  például  a  párizsi  klímamegállapodást  vagy  az  európai  szociális  standardokat. Meggyőződésem,  a  partnerország  emberi  jogi,  munkajogi  és  környezetvédelmi szabályozása a saját hatáskörébe tartozik. Ha kioktatásra akarjuk használnia kereskedelmet, azzal a saját üzleti lehetőségeinket tesszük kockára, míg egy virágzó kereskedelmi kapcsolat serkenti egymás jobb megértését, s az alkalmazkodást is. A baloldalnak  fel  kellene  ébrednie:  az  előrejelzések  szerint a  jövőben  a  gazdasági növekedés 85%-a az Unión kívül történik majd. Tehát  igenis  szükségünk  van  a külföldi piacokhoz való hozzáféréshez. Időben meg kell állítani azokat a nyílt vagy lopakodó törekvéseket, hogy a kereskedelempolitikával orvosoljunk minden más politikai  célt.  Ha  ez  lesz  az  uralkodó  megközelítés,  akkor  kizárjuk  magunkat  a kereskedelemből, ellehetetlenítjük vállalataink versenyképességét a külföldi piacokon.

Egy  másik  veszélyes  kezdeményezés a  vállalatok  magatartási  kódexének bevezetése. A baloldal azt az ötletet vette a fejébe, hogy minden vállalat, beleértve a kis-és középvállalkozásokat is, felelős legyen nem csak önmaga, hanem beszállítói tetteiért  is,  ha  azok  emberi  és  szociális  jogokat  vagy  környezetvédelmi  előírásokat sértenek. Ezzel ellehetetlenítené és versenyhátrányra ítélné az európai vállalatokat. Az az elsődleges céljuk, hogy csak „vegytiszta” vállalatok létezhessek az Unióban és azok csak  tisztességes  külföldi  vállalatokkal  kereskedjenek.  Meggyőződésem,  hogy különösen válság idején nem segíti a kereskedelmet, ha a világ erkölcsi megváltói szerepében tetszelgünk.

Az Európai Bizottság jövőre jogszabályt tervez kiadni a fenntartható vállalatirányításról. A kezdeményezés  célja  arra  ösztönözni  a  vállalatokat,  hogy  üzleti  döntéseik  során vegyék figyelembe a környezeti, a társadalmi, az emberi és a gazdasági hatásokat, és a  rövid  távú  pénzügyi  nyereség  helyett  a  hosszú  távú,  fenntartható  gazdasági értékteremtésre összpontosítsanak. Egyelőre sok a kérdés, de annyi már tudható, hogy minden  olyan  vállalatra ki  akarják  terjeszteni,  amely  az  uniós  belső  piacon tevékenykedik. Sőt, az előzetes elképzelések szerint a vállalatok felelősséget vállalnak majd a beszállítóik magatartására is. A Bizottság október 26-án nyilvános konzultációt indított e témában és 2021.február 8-ig várja a válaszokat az írás után közölt linken.

Az  Európai  Bizottság  háza  táján  szerencsére  vannak  pozitív  kezdeményezések  is: október 13-án elindult az Access2Markets honlap: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/content .Az  oldalon  hasznos  információt  kaphatnak  mindazok,  akik exportálni vagy importálni szeretnének. Termékre lebontott gyakorlati tippekre lelhetnek minden uniós tagállamról és világszerte több mint 120 exportpiacról. Ugyanúgy ezen a portálon lehet bejelenteni, ha kereskedelemi akadályokba ütköztek.

Végezetül  fontos  kiemelni,  hogy  az  uniós  kereskedelempolitika céljának  a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és az európai cégek boldogulásának biztosítása  kellene  lennie  a  jövőben  is. Cégeink ebből  tudnak  profitálni.  A koronavírus   járvány által   megtépázott   gazdaság   helyreállásának   záloga   a vállalkozásbarát  környezet  kialakítása.  Ehhez  elengedhetetlen,  hogy  a  vállalatok aktívan  szerepet  vállaljanak  és  elmondják,  a  brüsszeli  elképzelések  közül  melyek segítik és melyek gátolják őket.

 

Forrás: Győri Enikő európai parlamenti képviselő írása

További információ: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance/public-consultation