A K+F minősítés adókedvezményt is érhet

Magyarország számos állami támogatással és adókedvezménnyel segíti a K+F tevékenységet végző vállalkozásokat. A minősítési rendszer célja a kutatás-fejlesztési tevékenységgel összefüggő támogatások és adóösztönzők igénybevétele területén a jogbiztonság erősítése.

 

A K+F minősítés eredménye felhasználható a projektek K+F tartalmának igazolására állami támogatások igénybevételéhez és/vagy K+F adóösztönzők kihasználásához. Az SZTNH által kiállított határozat vagy szakértői vélemény mind a vállalkozások, mind az állam számára garanciaként szolgál arra nézve, hogy

 • a hazai vagy az EU-s források kihelyezése megfelelően történik
 • az állami támogatásokat valóban K+F célokra fordítják
 • a K+F adóösztönzők kihasználása megalapozott
 • a külföldi vállalatok magyarországi K+F beruházásainak támogatása megalapozott.

A minősítési rendszer átláthatósága és megbízhatósága érdekében az SZTNH Módszertani Útmutatót dolgozott ki. Az Útmutató a hazai és nemzetközi gyakorlatokon és sztenderdeken, így az OECD által kidolgozott Frascati Kézikönyvön alapul.

A minősítés során az SZTNH a benyújtott iratok alapján vizsgálja a tevékenységet. A kérelmezőnek ismertetnie kell a projekt műszaki tartalmát és a technológia leírását, illetve az adott szakterület speciális jellemzőire kell fókuszálnia, mely során ismertetnie kell a következőket:

 • a projekt megvalósításához szükséges tudományos ismeretek, a tudomány jelenlegi állása
 • a projekt megkezdésekor meglévő, a kitűzött célok elérését akadályozó tudományos bizonytalanság felmérése
 • a projekt megkezdésekor meglévő ismeretek tudományos bizonytalanságait kiküszöbölő új koncepció meghatározása
 • a projekt mennyiben tartalmaz újszerűséget
 • a projekt során elérni kívánt új tudományos eredmények
 • az adott műszaki területen már meglévő tudásszinthez/technika állásához képest milyen fejlődést hordozhat az új, vagy továbbfejlesztett módszer; továbbá miként és mennyiben jelent műszaki előrehaladást a meglévő technológiákhoz képest
 • a projekt során milyen módszertan kerül alkalmazásra.

A SZTNH-nál kezdeményezett K+F minősítési eljárások eredménye állami támogatások vagy adó- és járulékkedvezmények igénybevételéhez használható fel.

A kérelmező céljainak és elvárásainak függvényében 3 típusú eljárásból választhat.

 • Projektminősítés
 • Szakértői vélemény
 • Projektcsoport-minősítés

Bővebb információ:

https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/kf-minosites

és

https://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/kftm_hun_web_final.pdf

 


 

Iparjogvédelmi és szerzői jogi ügyekben kérjük, keresse a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Szellemitulajdon-védelmi Információs Pontjának szakemberét az alábbi elérhetőségeken:
dr. Liber Noémi szellemitulajdon-védelmi és innovációs tanácsadó
E-mail: