Szakmai vizsgadelegálás 2020-ban Baranya megyében

A területi kamarák törvényi feladata, a kifutó OKJ-s rendszerben 124 szakmában a szakmai záróvizsgákra történő vizsgabizottsági elnöki és tagi delegálás, további szakmákban pedig – ahol az SZVK máshogy nem rendelkezik – a bejelentett vizsgáknak megfelelően vizsgabizottsági tagi delegálás. Az új szabályozás szerint pedig a vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (azaz a vizsgafelügyelőt) is a szakmai vizsga helyszíne szerinti területileg illetékes gazdasági kamara jelöli ki.

A gazdasági kamara, a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel, szakmai szervezetekkel együttműködve látja el az Országos Képzési Jegyzékben valamint az új Szakmajegyzékben szereplő szakképesítést nyújtó állami szakmai vizsgák vizsgabizottságaiba történő elnökök, kamarai tagok, illetve vizsgafelügyelők delegálását.

A fentiek alapján 2020-ban területi kamaránk Baranya megyében 5336 fő – iskolai rendszerű vagy iskolarendszeren kívüli szakképzésben – tanuló záróvizsgájának vizsgabizottságának összeállításában vett részt.

A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a felnőttképzők és vizsgaszervezők számos vizsgát vagy képzést kénytelenek voltak felfüggeszteni vagy elhalasztani a március és június közötti időszakban. Ennek ellenére is, végül a kamara hatáskörében 507 komplex szakmai záróvizsga került megszervezésre ebben az évben. Ebből 342 vizsga volt tanfolyami keretek között megszervezett képzés komplex szakmai záróvizsgája, melyekre a kamara 155 elnököt és 684 tagot delegált.

Az iskolákban februárban 21 keresztféléves záróvizsga, illetve mellék-szakképesítés előrehozott vizsgája zajlott le, melyekre 21 elnököt, és 42 vizsgabizottsági tagot javasolt a kamara.

A május-júniusban az iskolarendszerben végül megszervezésre került 102 db komplex szakmai záróvizsga a vírushelyzet miatt rendhagyó módon, de részben a kamarai delegálás, részben pedig az iskolák javaslatai alapján kerültek beosztásra.

Ez év októberében 33 iskolai pótló-, illetve javítóvizsgára biztosított a kamara a 2020/2021-es tanévtől bevezetésre került új vizsgáztatási rendszer szerint, 33 fő ellenőrzési tagot, vagy más néven vizsgafelügyelőt.

Az új szabályozás szerint: szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll, amelynek ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért. A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (azaz a vizsgafelügyelőt) a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja.

Ezek alapján novemberben kiírásra került az új vizsgafelügyelői pályázat, mely már tartalmazza az új Szakmajegyzék szerinti szakmákat is. Amennyiben érdekli, a pályázatról további információt talál itt: Vizsgafelügyelői pályázati felhívás. A pályázat benyújtása folyamatos. A benyújtott pályázatok elbírálása évente két alkalommal, január és augusztusi hónapokban történik.

További összefoglaló cikkeink megyénk szakképzését érintő 2020. évi számokról, eredményekről itt olvashatóak: