2021. február 1-től bírságolható a BIREG rendszer használatának elmulasztása

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium működteti a hazai közúti személy- és áruszállító vállalkozások fokozott védelme érdekében létrehozott előzetes elektronikus engedélyregisztrációs rendszert (BIREG), mely 2021. január 20. óta érhető el.

Kire vonatkozik?

A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2020. december 31-i módosítása alapján a Magyarország területét érintő, díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű, a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű, valamint a Magyarország területén végzett kabotázs fuvarozást végző tehergépjármű közúti forgalomban az adott fuvarfeladatra kizárólag érvényes elektronikus (BIREG) fuvarregisztrációval vehet részt.

Mik a teendők?

A rendszerben rögzíteni kell a cég egyszeri előregisztrációját és azt követően az egyes Magyarországra irányuló fuvarfeladataik indítását és befejezését is.

A rendszer hatékony, minden fuvarfeladatra kiterjedő ellenőrzést tesz lehetővé a bilaterális és CEMT engedéllyel végzett szállításoknál is. A követhetőség érdekében a harmadik országból érkező járművek mellett, az EU tagállamainak fuvarozóit és az általuk végzett bilaterális vagy CEMT engedélyhez kötött fuvarokat is maradéktalanul nyomon követhesse a rendszer, a jogszabály a közösségi engedéllyel tevékenykedők regisztrációját is előírja a BIREG-ben.

A fuvarozók és a saját árut szállító gazdálkodók számára a BIREG rendszerben (bireg.gov.hu/bireg) először az üzembentartói regisztrációt szükséges elvégezni. Az üzembentartói regisztráció során a tehergépjármű üzembentartójának vagy a szállítónak a Magyarországon végzett szállítási feladat megkezdése, vagy Magyarországra történő belépés előtt meg kell adnia a vállalkozás adatait, tevékenységi vagy közösségi engedélyszámát és a felhasználók adatait.

Az üzembentartói regisztrációt követően fuvarregisztráció keretében kerülhet sor az egyedi fuvaradatok regisztrálására és dokumentumok feltöltésére a BIREG rendszerbe, mely a tehergépjármű vezetője, üzemben tartója kötelezettsége a fuvarozás megkezdése előtt (felrakodáskor vagy határátlépés előtt), illetve befejezésekor (lerakodáskor).

Mi történik regisztráció elmulasztásakor?

Ellenőrzés során a regisztrált adatok megfelelőségének, valódiságának és hiánytalanságának vizsgálata történik. A regisztráció bármely elemének vagy a határátlépés adatainak hiánya esetén az ellenőrök pótolják a hiányzó adatokat és bírsággal sújtják a jogsértőt. A bírság összege megegyezik az engedély nélküli fuvarozás és a nem megfelelő engedélyhasználatból fakadó jogsértések bírságtételével. Az üzembentartói regisztráció hiánya miatt 2021. február 1-től 800.000 Ft bírság szabható ki, amennyiben a fel- és lerakóhely nem látja el az ellenőrzési kötelezettségét 300.000 Ft.

2021. július 1-jétől a feladók és a címzettek is kötelesek lesznek használni a BIREG rendszer elektronikus felületét a kötelezettségek teljesítése kapcsán.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a BIREG rendszer használatáról, az üzembentartói- és a fuvarregisztrációról várhatóan rövidesen részletes tájékoztatást tesz közzé.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége:

 

Tájékoztató az Előzetes Elektronikus Engedélyregisztrációs Rendszer (BiReg) bevezetéséről – LETÖLTÉS

(Forrás: ITM Közlekedési Hatóság)