Bértámogatási előlegigénylés részletei

Elérhetőek a Munka.hu-n az előlegként igényelhető bértámogatás részletei.

Bővebben a Hirdetményben talál információkat.

Idézet a Hirdetményből:

2021. január 30. napjától érvényes hosszabbítás menete

a) Amennyiben a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 32/2021. (I.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 32/2021. (I.29.) Korm. rendelet) hatálybalépése napjáig kérelmét beadta és arra támogató határozat született, a támogatási idő a rendelet erejénél fogva, külön kérelem beadása és új Határozat meghozatala nélkül, automatikusan meghosszabbodik. Ez esetben a megváltozott támogatási feltételeket tudomásul veszi és elfogadja, amelyet az elszámoló lap beadásával megerősít. (Elszámolásokat a támogatás időtartamának utolsó napját követő második hónap végéig elszámoló lappal és mellékleteivel/mellékletével benyújtja, amellyel egyúttal igazolja, hogy a részére folyósított támogatásra jogosult volt). Ha 2021. február 08. napjáig a kormányhivatalnak elektronikusan, hivatali kapun keresztül nyilatkozik arról, hogy a támogatás hosszabbítását nem kéri, akkor a már megkapott határozatban foglaltak maradnak érvényben. Amennyiben egyszerűsített Határozatot kapott és 2021. február 08. napjáig úgy nyilatkozik, hogy bizonyos munkavállalók vonatkozásában nem kéri csak a hosszabbítást, akkor új határozatot kap.

b) Amennyiben 32/2021. (I.29.) Korm. rendelet hatálybalépése napjáig kérelmét beadta, de határozatot még nem kapott rá, akkor a támogatás az új feltételek alapján kerül megállapításra. Ha 2021. február 08. napjáig elektronikusan, hivatali kapun keresztül nyilatkozik arról, hogy a támogatás meghosszabbítását a megkapott határozat ellenére nem kéri, akkor a megállapított teljes 4 hónapra vonatkozó támogató határozat módosításra kerül 32/2021. (I.29.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő szabályoknak megfelelően és a jogalap nélkül kifizetett támogatás visszakövetelésre kerül. Erről módosító-visszakövetelő határozatot kap.

c) Amennyiben 32/2021. (I.29.)Korm. rendelet hatálybalépése után adta be támogatási kérelmét támogatás a teljes 4 hónapra kerülhet megállapításra az előlegre vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Amennyiben olyan időszakra került a támogatás folyósításra, amelyre a munkáltató nem kérte, azt és elszámoló lapot erre az időszakra nem nyújtott be, az erre az időszakra kiutalt összeg visszakövetelésre kerül a Hirdetményben foglaltaknak megfelelően.

 

2021. február 03. napjától hatályos előleggel kapcsolatos elszámolási szabályok

  • A támogatásokból még ki nem fizetett összegek elszámoló lap benyújtás nélkül egyben, támogatási előlegként kerülnek kiutalásra, függetlenül a határozat dátumától.
  • Ha a határozattal megállapított támogatásra a munkaadó bármely okból már nem vagy nem teljes egészében jogosult, azt haladéktalanul be kell jelentenie a határozatot hozó fővárosi és megyei kormányhivatalnak.
  • A munkaadó a támogatás időtartamának utolsó napját követő második hónap végéig elszámoló lappal és mellékletével/mellékleteivel igazolja, hogy a részére előlegként folyósított támogatásra jogosult volt. Amennyiben ezen időpontig a munkaadó nem vagy csak részben igazolja a támogatásra való jogosultságát, a részére folyósított támogatás azon részét, amelyet jogosulatlanul vett igénybe, vissza kell fizetnie.
  • Ha a munkaadó a fővárosi és megyei kormányhivatal által megállapított visszafizetési kötelezettségének a visszafizetési kötelezettség megállapításától számított harmincadik napig eleget tesz, abban az esetben részére visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó szankció nem kerül megállapításra.
  • Amennyiben a munkáltató a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésről rendelkező határozatban megállapított határidőig (a visszafizetési kötelezettség megállapításától számított harmincadik napig) nem tesz eleget, ebben az esetben a támogatási összeg folyósításának a napjától a visszafizetésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig az Ávr. 98. §-ban meghatározott ügyleti kamat kerül felszámításra. Amennyiben a munkaadó visszafizetési kötelezettségének a meghatározott határidőre (a visszafizetési kötelezettség megállapításától számított harmincadik napig) nem tesz eleget, akkor a teljesítés napjáig késedelmi kamat is felszámításra kerül. Kivéve a késedelem azon időszakát, amíg a végrehajtás az állami adó-és vámhatóság előtt van folyamatban