Heti jogász 2021. 8. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 8. héten a Magyar Közlöny 26-31. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/26.

Megjelent: 2021. 02. 22.

 

Új jogszabályok

 

79/2021. (II. 22.) Korm. rendelet

az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 23.

 

Módosított jogszabályok

 

200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet

egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról

Módosítja: 79/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 23.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/27.

Megjelent: 2021. 02. 22.

 

Új jogszabályok

 

2021. évi I. törvény

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről

Hatályos: 2021. 02. 22. 23 órától.

 

80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet

a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

Hatályos: 2021. 02. 22. 23 órától, 2021. 05. 23.

 

Módosított jogszabályok

 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről

Módosítja: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet

az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

524/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat is ellátó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

525/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat el nem látó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

532/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

547/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolására irányuló kérelmek benyújthatóságának elhalasztásáról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

553/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején közintézmények területén alkalmazandó védelmi intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

568/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a bölcsődei ellátás állami támogatásának a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezéseiről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

585/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensek közalkalmazotti jogviszonya átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

602/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyra vonatkozó rendelkezéseknek a veszélyhelyzet idején történő alkalmazásáról és egyes igazolások érvényességének meghosszabbításáról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

604/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

605/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

642/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

643/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet

a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának kiterjesztéséről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

688/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a családi gazdaságok nyilvántartásba vételének sajátos szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

689/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus úton megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

13/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

14/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az egyes közigazgatási perekben alkalmazandó illetékességi szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

15/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

16/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a külföldről érkező hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát érintő egyes szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

17/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a vadászjegy kiállítására vagy érvényesítésére irányuló eljárás sajátos szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

21/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

22/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a bérletidíj-fizetési mentességről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

57/2021. (II. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején biztosított arcképes azonosítást lehetővé tevő videotechnológián alapuló telemedicináról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

68/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszertáron kívül történő gyógyszerforgalmazás egyes szabályainak eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

78/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a nemzetgazdaság működőképességének megőrzése céljából a nyersanyag-ellátás veszélyhelyzet időszaka alatt történő megfelelő biztosítása érdekében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és kapcsolódó kormányrendeletek, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Hatályon kívül helyezi: 80/2021. (II. 22.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 05. 23.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/28.

Megjelent: 2021. 02. 23.

 

Új jogszabályok

 

81/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről

Hatályos: 2021. 02. 24., 2021. 03. 10.

 

82/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

2/2021. (II. 23.) CSTNM rendelet

az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

4/2021. (II. 23.) AM rendelet

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ megszűnésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

5/2021. (II. 23.) AM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 03.

 

9/2021. (II. 23.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

2/2021. (II. 23.) OGY határozat

az ügyészség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

3/2021. (II. 23.) OGY határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2019. évi beszámolója elfogadásáról

 

4/2021. (II. 23.) OGY határozat

a Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2019. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

 

1072/2021. (II. 23.) Korm. határozat

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény szerinti agrárkár-enyhítési rendszer alapja forrásainak bővítésével összefüggő kormányzati lépésekről

 

1073/2021. (II. 23.) Korm. határozat

a lendvai Alexandriai Szent Katalin Plébániatemplom felújításához, valamint a horvátországi Remetében található kolostor felújítási munkálataihoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 

1074/2021. (II. 23.) Korm. határozat

a 2021. évi női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs torna megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

1075/2021. (II. 23.) Korm. határozat

a 2020/21. évi női kosárlabda Euroliga rájátszás zárt rendszerben történő hazai megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

 

Módosított jogszabályok

 

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről

Módosítja: 82/2021. (II. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről

Módosítja: 82/2021. (II. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről

Módosítja: 82/2021. (II. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 83/2021. (II. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról

Módosítja: 83/2021. (II. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

727/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény szerinti koncessziós eljárások egyes szabályairól

Módosítja: 83/2021. (II. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

44/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

a Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Módosítja: 83/2021. (II. 23.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet

az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról

Módosítja: 2/2021. (II. 23.) CSTNM r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

110/2003. (X. 21.) FVM rendelet

az erdészeti szaporítóanyagokról

Módosítja: 4/2021. (II. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

Módosítja: 4/2021. (II. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet

a borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról

Módosítja: 4/2021. (II. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

Módosítja: 4/2021. (II. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről

Módosítja: 4/2021. (II. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 4/2021. (II. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

57/2015. (IX. 24.) FM rendelet

a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról

Módosítja: 4/2021. (II. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

89/2015. (XII. 22.) FM rendelet

az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól

Módosítja: 4/2021. (II. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 4/2021. (II. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 5/2021. (II. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 03. 03.

 

89/2015. (XII. 22.) FM rendelet

az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól

Módosítja: 5/2021. (II. 23.) AM r.

Hatályos: 2021. 03. 03.

 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja: 9/2021. (II. 23.) EMMI r.

Hatályos: 2021. 02. 24.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1058/2020. (II. 25.) Korm. határozat

a 2020-ban Budapesten rendezendő női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs torna megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Visszavonta: 1074/2021. (II. 23.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/29.

Megjelent: 2021. 02. 24.

 

Új jogszabályok

 

84/2021. (II. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Oltóanyaggyár és a Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósításával és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 02. 25.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/30.

Megjelent: 2021. 02. 25.

 

Új jogszabályok

 

 1. évi II. törvény

egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 01., 2021. 03. 13., 2021. 03. 28., 2021. 04. 01., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01., 2023. 12. 31., 2025. 01. 01.

 

7/2021. (II. 25.) MNB rendelet

a forint- és az euróérmék utánzatáról

Hatályos: 2021. 04. 01.

 

Módosított jogszabályok

 

 1. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01., 2021. 03. 28.

 

 1. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01., 2021. 03. 28.

 

 1. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 28.

 

 1. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01., 2023. 07. 01.

 

 1. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

 1. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

 1. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01., 2021. 03. 28.

 

 1. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01., 2021. 03. 28.

 

 1. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

 1. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

 1. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01., 2021. 03. 28.

 

 1. évi CXVII. törvény

a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01., 2021. 03. 13.

 

 1. évi LXXXV. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01., 2023. 07. 01.

 

 1. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01., 2021. 03. 13.

 

 1. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

 1. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

 1. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

 1. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01., 2021. 03. 13., 2021. 03. 28., 2021. 04. 01., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01., 2023. 12. 31., 2025. 01. 01.

 

 1. évi XXIII. törvény

a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

 1. évi CXXV. törvény

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01., 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXXXIV. törvény

egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01., 2023. 07. 01.

 

 1. évi CXL. törvény

a fémkereskedelemről

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

 1. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

 1. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2021. évi II. tv.

Hatályos: 2021. 03. 01

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet

a forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 7/2021. (II. 25.) MNB r.

Hatályos: 2021. 04. 01

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2021/31.

Megjelent: 2021. 02. 27.

 

Új jogszabályok

 

85/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

87/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

88/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről

Hatályos: 2021. 02. 28., 2021. 03. 14.

 

90/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

91/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzés egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

92/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

93/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadással összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

95/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

97/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

98/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

99/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 02.

 

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló Korm. rendelet hatálybalépésével összefüggő módosításokról

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

6/2021. (II. 27.) AM rendelet

az agrárminiszter által adományozható díjakról és más elismerésekről

Hatályos: 2021. 03. 04.

 

8/2021. (II. 27.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

1076/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a koronavírus-világjárvány elleni védekezéssel kapcsolatos egyes kérdésekről

 

1077/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2021. évi programstratégiájáról

 

1078/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a szabályozott piacra bevezetett értékpapírokra vonatkozó éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus beszámolási formátumban való közzétételének feltételes halasztásáról

 

1079/2021. (II. 27.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározat módosításáról

 

1080/2021. (II. 27.) Korm. határozat

egyes víziközmű-beruházások megvalósításához szükséges kormányhatározatok módosításáról

 

1081/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a külpiaci mintafarm-hálózat létrehozásáról és az első ütemében megvalósítandó projektről

 

1082/2021. (II. 27.) Korm. határozat

egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

 

1083/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány vállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges további intézkedésekről

 

1084/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a kéményseprő-ipari szerv többletfeladatainak ellátásához kapcsolódó forrásbiztosításról

 

9/2021. (II. 27.) ME határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

 

1/2021. (II. 27.) IM határozat

a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra, valamint az országos és helyi népszavazásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 30/2021. (I. 29.) Korm. rendelet hatályvesztésének időpontjáról

 

Módosított jogszabályok

 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja: 85/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről

Módosítja: 86/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

Módosítja: 86/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja: 86/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

Módosítja: 87/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja: 88/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 90/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 92/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja: 93/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 06.

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 94/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

Módosítja: 94/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 94/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet

a családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 94/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 95/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 95/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 95/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól

Módosítja: 96/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

Módosítja: 97/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja: 97/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 97/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja: 97/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 98/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja: 99/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 02.

 

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

Módosítja: 101/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

Módosítja: 101/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja: 101/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Módosítja: 101/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról

Módosítja: 101/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

Módosítja: 101/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról

Módosítja: 101/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 101/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 101/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 8/2021. (II. 27.) HM r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

21/2018. (XII. 28.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről

Módosítja: 8/2021. (II. 27.) HM r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1079/2021. (II. 27.) Korm. h.

 

1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról

Módosítja: 1079/2021. (II. 27.) Korm. h.

 

1050/2020. (II. 18.) Korm. határozat

a komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1080/2021. (II. 27.) Korm. h.

 

1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről

Módosítja: 1080/2021. (II. 27.) Korm. h.

 

1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről

Módosítja: 1083/2021. (II. 27.) Korm. h.

 

1684/2020. (X. 21.) Korm. határozat

a Garantiqa Krízis Garanciaprogram kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1083/2021. (II. 27.) Korm. h.

 

1857/2020. (XI. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósított garanciakonstrukciók további támogatásával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja: 1083/2021. (II. 27.) Korm. h.

 

1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos feladatokról

Módosítja: 1083/2021. (II. 27.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

339/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Termékpálya Bizottságok általános működési rendjének meghatározásáról, valamint a piaci árinformációs rendszer működtetéséért felelős szerv kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 97/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 02. 28.

 

39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet

a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 100/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet

a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 100/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

Hatályon kívül helyezi: 100/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

30/2000. (IX. 15.) GM rendelet

a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról

Hatályon kívül helyezi: 100/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

32/2016. (IX. 8.) NGM rendelet

az állami foglalkoztatási szerv által készített egyéni cselekvési terv részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 100/2021. (II. 27.) Korm. r.

Hatályos: 2021. 03. 01.

 

25/2015. (V. 27.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről

Hatályon kívül helyezi: 6/2021. (II. 27.) AM r.

Hatályos: 2021. 03. 04.

 

61/2020. (VIII. 7.) ME határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Visszavonta: 9/2021. (II. 27.) ME határozat

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.