Megjelentek a szigorítások részletei

A 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet vállalkozásokra vonatkozó pontjait az alábbiakban részletezzük. A korlátozások 2021. március 22-ig érvényesek.

Kereskedelmi üzletek nyitvatartásának korlátozása

A rendelet nem vonatkozik a nagykereskedelmi egységekre (nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is)

Az alább felsorolt üzletek kivételével csak a munkavállalók tartózkodhatnak a kereskedelmi üzletekben.

A korábbiakkal megegyezően nyitva tarthat:

 1. a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzlet
  napi fogyasztási cikk: a vendéglátó tevékenység keretében értékesített termékek kivételével olyan, a lakosság napi szükségleteinek, igényeinek kielégítésére szolgáló élelmiszer, illatszer, drogériai termék, háztartási tisztítószer és vegyi áru, higiéniai papírtermék, amelyet a fogyasztó jellemzően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél
  napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának döntő hányadát napi fogyasztási cikknek minősülő termékek árusítása teszi ki;
 2. a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb üzlet (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító),
 3. a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzlet (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
 4. az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzlet,
 5. a mezőgazdasági üzlet, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
 6. a kertészeti áruda, a faiskola,
 7. a piac, a helyi termelői piac, kivéve a piacok területén található azon üzletek, amik nem tartoznak a felsorolt kategóriákba,
 8. gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzlet, az állatgyógyszertár,
 9. az üzemanyagtöltő állomások,
 10. a nemzeti dohányboltok és
 11. az újságosok.

Továbbá elviteles módon továbbra is nyitva lehetnek az éttermek illetve a vendéglátó üzletek, mivel nem minősülnek ez esetben üzletnek.

A szabályok betartásáért az üzlet üzemeltetője felelős.

Virágüzletek

A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító üzlet nyitva tarthat. Március 9-étől nekik is zárva kell tartaniuk.

 

Szolgáltató szektor

Az alább felsorolt üzletek kivételével csak a munkavállalók tartózkodhatnak a kereskedelmi üzletekben

A korábbiakkal megegyezően nyitva tarthatnak/végezhetik tevékenységüket:

 1. a pénzügyi szolgáltatók,
 2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatók,
 3. a magánegészségügyi szolgáltatók, ideértve a szemüvegkészítést,
 4. a szociális szolgáltatók,
 5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatók,
 6. a totózó és lottózó,
 7. a járműszerviz, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz , a háztartásigép-szerviz, az épületgépészeti szolgáltatók,
 8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatók,
 9. a temetkezési szolgáltatók,
 10. az állategészségügyi szolgáltatók,
 11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatók,
 12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatók,
 13. a közétkeztetési szolgáltatók,
 14. az állattenyésztési szolgáltatók,
 15. az ügyvédi irodák,
 16. a biztonsági szolgálatok,
 17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatók,
 18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatók
 19. a mosodák és tisztítók

A szabályok betartásáért a szolgáltató a felelős.

A játékkaszinóknak és a kártyatermeknek zárva kell tartaniuk.

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények csak a versenyszerűen sportolók számára látogathatóak.

 

Szálláshelyek

A szálláshelyeken üzleti céllal megszállni továbbra is lehetséges, azonban tilos a szállodában található, korábban felsorolt szolgáltatókon és kereskedelmi egységeken kívüli üzletek nyitva tartása.

 

Home office

A kormány javasolja, hogy ahol csak lehetséges a munkáltató rendeljen el otthoni munkavégzést.

 

Szankciók

Amennyiben az üzletek, valamint a szolgáltatóhelyek a zárva tartási kötelezettségüket megszegik, és / vagy az üzemeltető, illetve vezető nem gondoskodik a védelmi intézkedések betartásáról, a rendőrség – mely az ideiglenes védelmi intézkedések betartását a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi –

 • 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
 • a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja;

A rendőrség a két fenti intézkedést akár együttesen is alkalmazhatja, valamint bírságot azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazhat. A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

Az üzlet, szolgáltatóhely üzemeltetője, illetve vezetője abban az esetben mentesülhet a szankciók alól, ha megtette a szükséges intézkedéseket a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, vagyis

 1. felszólította a jogsértő személyt a távozásra, és
 2. ennek sikertelensége esetén értesítette a rendőrséget.

Ha az üzletben, szolgáltató helyen az ott foglalkoztatottakon kívül más is tartózkodik, illetve a szálláshelyen jogszerűen tartózkodó személy a szálláshely játékkaszinójában vagy kártyatermében tartózkodik, szabálysértést követ el, mely 5.000 forinttól 500.000 forintig terjedő bírsággal büntetendő. A helyszíni bírság összege 5.000-150.000 forint, ismételt elkövetés esetén 200.000 forintig terjedő összeg lehet.