„Iparjogos” pályázatok

Az iparjogvédelmi oltalomszerzés néha jelentős költségekkel jár, melyeket nagymértékben enyhíthetnek a különböző pályázati források. Az alábbiakban a jelenleg elérhető forrásokat ismertetjük röviden.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) meghosszabbította a „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében” című, 2020-1.1.3-IPARJOG pályázat beadási határidejét 2021. december 31-ig.

A pályázat 100%-os intenzitású, utófinanszírozású támogatást nyújt területi korlátozás nélkül. A pályázók köre tekintetében fontos információ, hogy magánszemélyek és vállalkozások egyaránt igénybe vehetik. A támogatható tevékenységek között a szabadalmi, használati mintaoltalmi és védjegy-, valamint formatervezési mintaoltalmi bejelentéshez kapcsolódó költségek is megtalálhatók, hazai, európai uniós és nemzetközi oltalom esetében egyaránt. Jelen felhívásra 2021. december 31-ig lehetséges pályázni, folyamatos beadással. A pályázati felhívás az NKFIH oldalán érhető el.

Ideas powered for business SME FUND – Intellectual property vouchers (GR/001/21)
  1. január 11-től a KKV-k számára egy 20 millió eurós támogatási alap nyújt segítséget szellemitulajdon jogaik védelmében. A támogatási alap működését az Európai Bizottság és az EUIPO támogatja.

Az új program szintén utófinanszírozás formájában biztosít pénzügyi támogatást a vállalkozásoknak, cégenként legfeljebb 1500 euró értékben. A támogatás védjegyek és formatervezési minták bejelentését könnyíti meg a cégek számára, azok költségeinek 50%-ára lehet pályázatot benyújtani. Idén összesen öt pályázati fordulóban lehet támogatást igényelni.

A követelményekről, a határidőkről és egyéb tudnivalókról az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) magyar nyelven is elérhető weboldalán tájékozódhatnak.

A kitöltő felület is elérhető magyar nyelven.

Fontos kiemelni azt is, hogy szemben a hazai iparjogos pályázattal, itt csak a pályázat ún. kezdő napját követően benyújtott védjegy és formatervezési mintaolalmi bejelentések költségei minősülnek támogathatónak! (” Az intézkedés(ek) a kiválasztott pályázóknak szóló értesítést (a Hivatal által aláírt támogatási határozatot) követő első napon (a továbbiakban: kezdőnap) kezdődik (kezdődnek). A kezdőnap előtt már kérelmezett vagy lezárult intézkedés(ek) támogatásra nem jogosultnak minősül(nek).”)

 

Léteznek továbbá olyan pályázati felhívások is, amelyek komoly előfeltételek teljesítése után vehetők csak igénybe – és iparjogvédelmi költségek szintén finanszírozhatóak a forrás terhére –, melyeket a szűk pályázói kör miatt itt nem jelentetünk meg. Az ezekkel kapcsolatos részletes információk az alábbi linken érhetők el.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában működő Szellemitulajdon-védelmi Információs Pontban dr. Liber Noémi várja kérdéseiket.