Adófizetési kedvezmények márciustól – Bővül a kör

A 2021. március 8-tól bevezetett szigorítások következtében az adózási kedvezményeket is kiterjesztették március hónapra, valamint bővítették az igénybe vevők körét.

Az alábbi főtevékenységgel rendelkező vállalkozások élhetnek adózási kedvezményekkel március hónapra vonatkozóan:

Akik eddig is benne voltak:

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,

2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,

3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,

4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,

5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,

6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,

7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,

8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,

10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,

11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,

12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,

13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),

14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,

15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,

16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, ( csak akkor jogosult, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló
37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak)

18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329),

19.  Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,

20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,

21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet,

22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet,

23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenységet vagy

24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenységet,

25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) tevékenységet, (akkor terjednek ki az 1-4. §, valamint a 14. § szerinti rendelkezések, ha a) nem a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti közszolgáltatási kötelezettség ellátását célzó közlekedési szolgáltatást végez, és b) a tevékenységet végző rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti közúti személyszállítási engedéllyel.)

Akik márciustól bekerültek a támogatotti körbe:

26. Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719) tevékenységet,

27.  Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743) tevékenységet,

28. Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751) tevékenységet,

29.  Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754) tevékenységet,

30. Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759) tevékenységet,

31.  Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761) tevékenységet,

32.  Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (TEÁOR 476203) tevékenységet,

33. Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763) tevékenységet,

34. Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764) tevékenységet,

35. Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765) tevékenységet,

36.  Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771) tevékenységet,

37. Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772) tevékenységet,

38. Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777) tevékenységet,

39. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778) tevékenységet, (kivéve, ha a tevékenységet végző az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja)

40. Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779) tevékenységet,

41. Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722) tevékenységet,

42. Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729) tevékenységet, (kivéve ha a tevékenységet végző az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges  főtevékenységként végzi)

43. Egyéb foglalás (TEÁOR 7990) tevékenységet,

44.  Szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200) tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó,

45. Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521) tevékenységet,

46. Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523) tevékenységet,

47. Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524) tevékenységet,

48. Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525) tevékenységet,

49. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529) tevékenységet, (kivéve, ha a tevékenységet végző a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja)

50. Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602) tevékenységet,

51. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609) tevékenységet,

52. Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (TEÁOR 477601) tevékenységet,

53. Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás (TEÁOR 5629) tevékenységet,

54. Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553) tevékenységet,

55. M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 8559) tevékenységet vagy

56. Oktatást kiegészítő (TEÁOR 8560) tevékenységet

folytató vállalkozások.

 

Mit tekintünk a tényleges főtevékenységnek ezen Kormány rendeletnél?

Tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

KATA-s vállalkozások esetében azonban nem az számít, hogy a kedvezményezett tevékenység főtevékenység-e, hanem, hogy a kérdéses tevékenységet folytatja-e.

 

Milyen egyéb feltételei vannak a kedvezmények igénybevételének?

  • a kifizető az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz,
  • a munkaszerződéseket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdése szerinti felmondással nem szünteti meg 2021. márciusában
  • a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel nem bocsájtotta el
  • a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz
  • ezen kedvezmények/támogatások nem zárják ki egyéb támogatások igénybevételét, további folyósítását, egyedül egy észszerű határt húz, mely szerint a halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át
  • a támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni

 

Az igénybe vehető kedvezmények a kibővített főtevékenységi körre vonatkozóan a következőek:

  • A Szocho tv. alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget 2021. március hónap tekintetében nem kell teljesítenie a felsorolt egyéni vállalkozásoknak és a  2019. évi CXXII. törvény szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.
  • Nem kell megfizetni a szakképzési hozzájárulást március hónapra.
  •  A KIVA-sok tekintetében nem kell figyelembe venni március hónapban az adóalap megállapításánál a a személyi jellegű kifizetések összegét.
  • A KATA-s vállalkozóknak nem kell megfizetniük a március hónapra vonatkozó Katv. szerinti tételes adó-t.

 A jelenlegi szabályozás alapján a fenti kedvezmények a kibővített körre csak március hónapra vonatkoznak.

A rendelet itt érhető el: 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet