Változás a keresőképtelenség igazolásában

Többször változtak idén a keresőképtelenségre vonatkozó jogszabályi rendelkezések. Új típusú keresőképtelenségi igazolást kell kiállítani, továbbá kevesebb keresőképtelenségi kód alkalmazható, és kisebb mértékben, de módosultak a keresőképtelenség felülvizsgálatának szabályai is.

Változás a keresőképtelenséget igazoló nyomtatványban

Január 1-jétől módosult a 102/1995. kormányrendelet keresőképtelenség igazolására vonatkozó szabálya. Az új rendelkezés szerint a keresőképtelenség okát a 2. paragrafus (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban megjelölt orvos a biztosított dokumentációjában rögzíti, továbbá kiállítja az 5. számú melléklet szerinti “Orvosi Igazolás a keresőképtelen állományban tartásról” elnevezésű nyomtatványt. Ha a keresőképtelenségi állomány a két hetet meghaladja, a nyomtatványt legalább kéthetenként kell kiállítani, és a biztosított részére átadni. Az 5. számú melléklet szerinti igazolást az orvos munkahelyi és személyi orvosi bélyegzője olvasható lenyomatával, valamint aláírásával ellátva és a rendelő címét feltüntetve kell a beteg részére átadni.

Mit eredményezett ez a jogszabályváltozás a gyakorlatban?

Korábban kétféle nyomtatványt is alkalmaztak a keresőképtelenség igazolására. Az egyik az “Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről” a másik az “Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről” elnevezésű nyomtatvány volt. Az új keresőképtelenségi nyomtatvánnyal megszűnt a fenti két nyomtatvány.

A korábbi szabály alapján, tartós keresőképtelenség esetén a keresőképtelenségi állomány 8. napjától a keresőképtelenség igazolására az “Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről” elnevezésű nyomtatványt kellett kiállítani. Idén január 1-jétől tartós keresőképtelenség esetén, azaz ha a keresőképtelenségi állomány a két hetet meghaladja, az új keresőképtelenségi igazolást (Orvosi Igazolás a keresőképtelen állományban tartásról) kell legalább kéthetente kiállítani és a biztosított részére átadni.

Az új igazoláson már nem szerepel sorszámozás, ezért az államkincstár tájékoztatást adott ki arról, hogy nem kötelező a nyomdai úton előállított igazolások használata. Az orvosok, egészségügyi szolgáltatók előállíthatják a fenti igazolást számítógépen, normál papírra kinyomtatva is, ha az így előállított igazolás tartalmát tekintve mindenben megfelel a nyomdai változatnak.

Tavaly december végén jelent meg a 657/2020. kormányrendelet, amely a veszélyhelyzet kapcsán 2020. december 25-ei kezdettel arról rendelkezik, hogy

– a veszélyhelyzet ideje alatt a beteg részére nem kell átadni a fenti új nyomtatványt, hanem azt az orvos elektronikus úton – így különösen e-mailben – is továbbíthatja a beteg részére, míg

– a biztosított a nyomtatványt elektronikus úton – így különösen e-mailben – is továbbíthatja a foglalkoztató részére.

Azaz a koronavírus-világjárvány alatti veszélyhelyzetben 2020. december 25-én vagy azt követően az orvos a keresőképtelenségi orvosi igazolást elektronikus úton is továbbíthatja a beteg részére, míg ezen időponttól a beteg/biztosított is megküldheti elektronikus úton a keresőképtelenségi igazolását a foglalkoztató részére.

Meg kell említeni, hogy nem változott a veszélyhelyzet alatt az a szabály, hogy a foglalkoztató továbbra is köteles hitelt érdemlő módon igazolni az igazolások átvételét, beérkezését.

 

Forrás: adozona.hu